Stížnost posluchače ohledně vedení interview na stanici ČRo Plus (červenec 2018)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 7. 2018

Text stížnosti

Vážená rado,
domnívám se, že pokud bude ČRo Plus mít takto nízkou úroveň a zejména dokud tam budou moderátoři osobnostního typu Rozsypal nebo Bastlová, neměl by ČRo o zvýšení koncesionářských poplatků žádat.
Dovolím si tedy ještě trochu specifikovat můj podnět.
Upozorňuji Radu na neadekvátní styl vedení interview některých redaktorů, zejména paní Bastlové, pana Rozsypala a pana Moláčka.
Považuji jejich způsob vedení některých rozhovorů za předpojatý: sám redaktor má na téma nebo osobu zcela (silně) vyhraněné stanovisko, kterému podřizuje vedení rozhovoru. Rozhovor je potom útočný a agresivní, tlačí respondenta do kouta, bez ostychu používá hloupé a nefér otázky typu „a vy jste u toho byl?, „vy jste s ním mluvil? apod. Předpojatostí pak vlastně prosazují do rozhovoru vlastní vyhraněné postoje a vlastní agendu.
Veřejnoprávní médium by tento typ rozhovorů nemělo dovolovat. Snižuje to důvěryhodnost ČRo Plus (zejména této stanice, na ostatních se to prakticky nevyskytuje) a trpí tím obecná kultura střetávání názorů ve veřejném prostoru.
S pozdravem

Váš posluchač

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane posluchači,
Rada Českého rozhlasu si váží Vašeho zájmu o vysílání veřejnoprávního rozhlasu i Vašeho názoru, který jste objasnil ve své stížnosti.
Požádali jsme v dotyčné záležitosti vedení Českého rozhlasu o vyjádření, které si k tomuto dopisu dovoluji připojit.
Rada ČRo s ním vyjadřuje souhlas v tom smyslu, že stížnost – jakkoli případně odůvodněnou – je skutečně třeba vznést na konkrétní jev ve vysílání. Jen tak může být zodpovědně projednána a bylo-li by to zapotřebí, mohou z ní pak být vyvozeny stejně konkrétní důsledky.

S úctou, jménem Rady ČRo

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

na stížnost pana posluchače se těžko odpovídá, protože není konkrétní (o který rozhovor šlo, které chyby moderátorovi vytýká). ČRo Plus se týká jen Michael Rozsypal, který vede rozhovory korektně, slušné, byť naléhavě a vynalézavě (aby pro posluchače z respondenta dostal co nejvíce informací a názorů).

Obecně: otázky typu „a vy jste u toho byl?, „vy jste s ním mluvil? apod., o nichž se posluchač zmiňuje, jsou v některých případech zcela na místě. Když respondent odpovídá vyhýbavě, nepravděpodobně (nemluví zjevně přesně nebo dokonce neříká pravdu, nebo závažná tvrzení ničím nedokládá), je role moderátora doptávat se, klást doplňující otázky, zastávat se nepřítomných lidí, s nimiž případně respondent polemizuje. To je veřejnoprávní role moderátora a není to nic neseriózního.

S pozdravem

Petr Šabata
šéfredaktor ČRo Plus

Spustit audio
autor: Klára Koblížková