Stížnost posluchače ohledně užívání šlechtických titulů (leden 2019)

30. leden 2019

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 1. 2019.

Text stížnosti

Dobrý den,
na internetových stránkách ČR jsem narazil na článek, který, jak se domnívám, porušuje zákony České republiky. Český rozhlas by neměl ve svých příspěvcích užívat šlechtických titulů, protože se tím dopouští protizákonného jednání. Viz zákon 61/1918 Sb. z. a n. přijatý již před sto lety a přes novelizaci stále platný!!!! Viz článek
„Chci dát Ježíškovi podobu,“ říká zakladatel webu Náš Ježíšek hrabě Děpold Czernin z Chudenic
https://dvojka.rozhlas.cz/chci-dat-jeziskovi-podobu-rika-zakladatel-webu-nas-jezisek-hrabe-depold-czernin-7709379?fbclid=IwAR1v0Bfd9CVWGhY-2AkGMV1_EKEBEo7MiazvJ9GqdhxdmeMJ5boUOZNpB3c

Děkuji

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane posluchači,
děkujeme Vám za to, že pozorně posloucháte vysílání Českého rozhlasu. Máte pravdu v tom, že už 10. prosince 1918 bylo zákonem č. 61/1918 používání šlechtických titulů oficiálně zrušeno. V roce 1920 přibyly k tomuto nařízení i sankce. Intermezzem se stalo období druhé světové války, resp. protektorátu, kdy bylo používání opět povoleno. K zákazu se pak vrátila československá legislativa po roce 1945, ovšem již bez sankcí.
I z tohoto důvodu Rada Českého rozhlasu upozorní na svém zasedání vedení Českého rozhlasu, aby svým zaměstnancům připomnělo výše konstatované zákonné ustanovení s tím, že se podle něj mají ve vysílání řídit.

S pozdravem,
jménem Rady ČRo,

Jiří Vejvoda,
místopředseda Rady ČRo

Spustit audio