Stížnost posluchače ohledně ukončení středovlnného vysílání ČRo (únor 2022)

23. únor 2022

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 23. 2. 2022.

Text stížnosti

Dobrý den, dlouhodobě mnohokrát denně vždy namísto zpráv v celou hodinu je vysílána reklama na ukončení AM.
Nový přijímač si chceme koupit k Vánocům, ale do té doby mám přece jako platící posluchač nárok poslouchat zprávy. Žádám o nápravu. Děkuji

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme za podnět, který nám přeposlala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. V souvislosti s ukončením vysílání na středních vlnách nebyl ojedinělý. O vyjádření jsme požádali zástupce vedení Českého rozhlasu. Vypracoval ho ředitel Komunikace, obchodu a vnějších vztahů Jiří Hošna. Jeho stanovisko připojujeme k naší odpovědi.

Rada Českého rozhlasu vnímá negativní reakce některých posluchačů na ukončení vysílání na středních vlnách. A právě v této souvislosti kvitovala snahu vedení Českého rozhlasu na tuto skutečnost upozorňovat. I proto považujeme vysvětlení ředitele Hošny za vyčerpávající a fundované.

Doufáme, že i nadále zůstanete posluchačem některé ze stanic Českého rozhlasu.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

Český rozhlas umístěním vzkazů o opuštění střední vlny (AM) na odpojovaném vysílání v pásmu AM neporušuje ani Kodex ČRo, ani zákon o Českém rozhlase, ani zákon o rozhlasovém a televizním vysílání.

Vysílání stanice ČRo Dvojka je kromě střední vlny (AM) dostupné na mnoha dalších platformách, tedy v pásmu FM, v digitální technologii DAB+, na internetu či v televizi prostřednictvím DVB-T2. Vysílání vzkazů o opuštění střední vlny je nezbytnou službou pro všechny posluchače Českého rozhlasu, kteří patří zejména mezi příznivce stanice ČRo Dvojka. ČRo si váží všech svých posluchačů, proto považuje za svou povinnost je upozornit na důležitý krok, kterým je opuštění pásma AM. Cílem ČRo je tedy oslovit co nejvíce těch lidí, kteří střední vlnu poslouchají a umožnit jim, aby co nejsnadněji přešli na jinou poslechovou platformu. ČRo k tomuto kroku nikoho nenutí, ale zároveň považuje za nutné posluchače vybídnout a přesvědčit k tomu, aby si svůj rozhlasový přijímač co nejdříve přeladili či zakoupili nový, digitální. Naopak pokud by ČRo důsledně o svém záměru neinformoval, jak již několik týdnů činí, nechoval by se zodpovědně a ohleduplně vůči veřejnosti.

Odpojované vysílání na AM a vzkazy o opuštění této technologie ke konci roku 2021 v současné době běží v jiných časech, než jsou zpravodajské relace. ČRo také zároveň ke konci prosince četnost oznamů ve vysílání Dvojky zintenzivní, aby zachytil případné poslední posluchače, kteří na střední vlně ještě zůstali. Chápu, že pan Dolenský informaci o opuštění střední vlny již zaznamenal a považuje za zbytné ji ve vysílání poslouchat znovu. Měl by ale najít porozumění pro to a být solidární v tom ohledu, že je zde možná ještě řada jiných příznivců stanice Dvojka, zejména seniorů, kteří oznámení o opuštění pásma AM třeba ještě neslyšeli či váhají s přechodem na jinou poslechovou platformu. Právě pro ně je informace na odpojovaném vysílání určena. Panu Dolenskému děkuji za to, že patří mezi věrné posluchače ČRo a jako příznivci stanice ČRo Dvojka bych mu doporučil, aby na základě informace o opuštění pásma AM využil některou z jiných možností poslechu této stanice. Nebude tak již muset poslouchat v odpojovaném vysílání AM informační bloky, kterých se jeho stížnost týká. V případě zakoupení digitálního rádia také může získat kvalitnější a stabilnější přenos vysílání své oblíbené stanice, obohacený případně i o doprovodné služby v podobě textových a obrazových informací na kvalitnějším typu DAB+ rádia s větším displejem.

ČRo dělá maximum pro to, aby se všichni posluchači na AM dozvěděli o odchodu ČRo z této vysílací platformy. Dělá také maximum pro to, aby pokud možno všichni posluchači zůstali nadále u vysílání stanic ČRo. Proto ČRo realizuje rozsáhlou komunikační kampaň ve svém vysílání i v externím prostředí a zřídil pro své posluchače informační centrum včetně expertní poradny či technických hlídek, které v jednotlivých regionech mohou dojet přímo za jednotlivými posluchači a pomoci jim s řešením technických problémů.

S pozdravem

Mgr. Jiří Hošna
ředitel Komunikace, marketingu a obchodu

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio