Stížnost posluchače ohledně stanice ČRo Plus (leden 2021)

28. leden 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 1. 2021.

Text stížnosti

Jako plátce povinného poplatku ve prospěch Čs. rozhlasu směřuji svoji stížnost na způsob vysílání výše uvedené stanice. To, jak referuje o událostech a jejich výběr dle mého naprosto nesplňuje hlavní zásady zpravodajství veřejnoprávního média, kterými by měla být pokud možno objektivnost zpráv a vyváženost komentářů respektujících různé názorové proudy ve společnosti, reagující na události jak doma tak i v zahraničí. V Čs.r.+ se tak bohužel dlouhodobě neděje. Vnitropolitické komentáře jejích stále stejných komentátorů se trvale nesou pouze v duchu kritiky vlády či min. přdsedy a prezidenta a Čs.r.+ připomíná spíše hlásnou troubu opozice než veřejněprávní medium. Co se týče zahraničního zpravodajství platí pro ně to samé. Chudé v rozsahu, omezené stále opakovanými zdroji určitého pol. zaměření, neobjektivnost /"údajně" či "dle nejmenovaných zdrojů"/ a často ideologická umanutost stále stejných komentátorů reagujících na události způsobem mnohdy připomínající léta padesátá - stále stejní zlí a hodní tak, jak oficiální názorový proud dnes vyžaduje bez ohledu na objektivní realitu. Děkuji.


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme za Váš podnět. O vyjádření jsme požádali zástupce vedení Českého rozhlasu, vypracovat ho ředitel Zpravodajství Jan Pokorný. Jeho znění připojujeme k naší odpovědi.

Radní Českého rozhlasu se domnívají, že vyjádření Jana Pokorného jen okrajově odpovídá na Vaši stížnost. Domníváme se, že pluralitu názorů nezajistí rozšíření počtu komentátorů, pokud ti nově získaní mají stejný či velmi podobný pohled na společenské dění, jako ti původní. Širší názorové spektrum nevznikne ani poté, co například zvýšíme počet komentátorek.

Pro Vaši informaci, Rada Českého rozhlasu v poslední době dostává zvýšený počet stížností týkající se stanice Český rozhlas Plus, posluchači si tak jako Vy leckdy oprávněně stěžují především na vzrůstající neobjektivitu či absenci názorové pestrosti.

I proto se radní chtějí na svém únorovém zasedání na tuto problematiku zaměřit, s vedením Českého rozhlasu vše důkladně probrat a přispět tím k zajištění nápravy. O výsledku tohoto jednání Vás budeme informovat.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

komentáře v pořadu Názory a argumenty reagují na události a trendy v České republice i v zahraničí, a to dlouhodobě v poměru 3:2, který považujeme za přiměřený.

Jen v poslední době jsme získali nové autory, kteří výborně znají některý ze světových regionů a připravují do vysílání Českého rozhlasu Plus zasvěcené komentáře: Leona Šmelcová (jižní Amerika), Veronika Lefrancois (Itálie a Vatikán), Veronika Pehe (Polsko), Klára Notaro (Francie), Eva Hrnčířová (Belgie), Marie Chaloupková (Rakousko). Když přidám Filipa Nerada (EU), Karla Bartáka (rovněž EU), Jana Jůna (Velká Británie), Thomase Kulidakise (sídlí v Aténách a pokrývá celý region), Gitu Zbavitelovou (Blízký Východ), Matěje Schneidera (USA), Libora Dvořáka (Rusko), Roberta Schustera (Německo), Ludmilu Rakušanovou (Německo s přesahem), Kamilu Pešekovou (Slovensko), Jan Fingerlanda (univerzální komentátor ČRo, od USA přes Švédsko po Izrael), vznikne přesvědčivá mozaika širokého pokrytí celého světa v komentářích Českého rozhlasu Plus.

Když do výčtu přidáme ještě Julii Hrstkovou, Terezu Zavadilovou, Kláru Vlasákovou, je to doklad, že se okruh spolupracovníků pořadu Názory a argumenty Českého rozhlasu Plus obměnil za rok ze dvou pětin. Podařilo se nám přitom výrazně zvýšit počet autorek, jejichž malé zastoupení stanici vytýkali posluchači a výtky zazněly i na jednáních Rady Českého rozhlasu. V týmu komentátorů se v posledním čase zařadili také komentátoři z regionů, autoři zaměření na životní prostředí, právní záležitosti, ekonomiku, včetně světové.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu

Spustit audio