Stížnost posluchače ohledně rušení středovlnného a dlouhovlnného vysílání ČRo (říjen 2021)

27. říjen 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 10. 2021.

Text stížnosti

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme za Váš podnět. Musíme přiznat, že v této problematice v poslední době není ojedinělý, řadě posluchačů jsou plánované technologické změny přirozeně nepříjemné.

Rada Českého rozhlasu si vyžádala k této záležitosti stanovisko zástupce vedení Českého rozhlasu, poskytl ho ředitel Komunikace, marketingu a obchodu Jiří Hošna. Jeho vyjádření k naší odpovědi připojujeme.

Ztotožňujeme se především s názorem, že vysílání na středních vlnách je zastaralou a neperspektivní platformou, a také že digitální technologie posluchačům celkově nabízí kvalitnější služby. Podle radních Českého rozhlasu postupuje jeho vedení v této věci zcela v duchu technologického pokroku.

 

Přejeme si, abyste i přes Vaše výtky zůstal posluchačem některé ze stanic Českého rozhlasu.  Doufáme, že přechod na digitální vysílání bude i pro Vás bezproblémový.   

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

Český rozhlas si váží všech svých posluchačů, a to bez rozdílu věku či jejich sociálního, národnostního nebo jiného zařazení. Naším cílem je vysílat a nabízet náš program co nejširší veřejnosti tak, jak nám ukládá mimo jiné zákon o ČRo a Kodex ČRo. České společnosti nabízíme jako médium veřejné služby informace, zábavu, vzdělávání i kulturu na stanicích celoplošných, regionálních i speciálních.

Opuštění pásma AM, tedy středních vln, je dlouhodobě plánované a nevyhnutelné. Český rozhlas tím opustí tu nejstarší a již opravdu zastaralou a neperspektivní distribuční platformu. Místo toho zajistí posluchačům příjem svých stanic prostřednictvím digitálního vysílání DAB+, které je moderní a má budoucnost, především z hlediska kvality přenosu a dalších doprovodných služeb, například textových či obrazových.

Kromě analogového a digitálního vysílání je pro veřejnost vysílání ČRo dostupné i na internetu, v mobilních aplikacích či v televizi v pásmu DVB-T2 či díky HbbTV. Každý, kdo chce poslouchat vysílání ČRo, si může vybrat ten způsob, který mu nejvíce vyhovuje. Nikdo z posluchačů ČRo se nemůže dostat do situace, že se k vysílání své oblíbené stanice nedostane.

Pásmo AM je dlouhodobě nákladné, tedy neefektivní a neperspektivní. V České republice je toto pásmo volné a již řadu let žádný komerční subjekt nepožádal o možnost vysílat na střední vlně. V současné době na této vysílací platformě působí v Česku minimum stanic. V rámci Evropy vysílá pomocí středních vln celkem 206 stanic, z čehož je 117 veřejnoprávních. U 69 z nich se střední vlny používají pouze pro regionální vysílání (přes 50%). Média sdružená v Evropské vysílací unii (EBU) postupně tento typ distribuce opouští, naposledy Deutschlandradio, Radio France, NPO v Nizozemí (2015), BTRC v Bělorusku (2016), Radio Vaticana (2016), RTSH v Albánii (2017) a RTSH ve frankofonní části Belgie (2018). BBC v pásmu AM také ukončila vysílání některých regionálních služeb v lednu 2018. Stejně tak i dlouhé vlny využívá pro distribuci v Evropě jen 18 stanic, z toho jde o 13 stanic médií veřejné služby.

Český rozhlas tedy nyní, konkrétně ke konci roku 2021, vymění starou technologii za novou, digitální. Ta nabídne posluchačům lepší služby – více obsahu, kvalitnější poslech, bezpečnější přenos vysílání. Na lepších digitálních rádiích přijímajících technologii DAB+ pak posluchači uvidí i doprovodné textové a obrazové informace. Vysílání v DAB+ je budoucností rádia a přechází na něj většina vyspělých vysílatelů západní Evropy, ať už jde o skandinávské země, Švýcarsko, Velkou Británii či sousední Německo a Rakousko. Opuštění pásma AM a vstup do digitálního vysílání DAB+ je nezbytným krokem pro to, aby vysílání Českého rozhlasu mohlo i v budoucnosti plnit kvalitní veřejnou službu. K úkolům ČRo kromě jiného navíc patří i to, aby byl na mediálním trhu technickým lídrem a inovátorem. Přesně to spuštěním DAB+ činí.

Všechny posluchače, kteří využívají pásmo AM, budeme o termínu vypnutí střední vlny zodpovědně informovat v průběhu celého přechodného období. Budeme jim nabízet rady, možnosti řešení nastalé situace. Budeme se starat o to, aby si svou oblíbenou stanici Českého rozhlasu mohli naladit.

S pozdravem

Mgr. Jiří Hošna
ředitel Komunikace, marketingu a obchodu

Spustit audio