Stížnost posluchače ohledně rozšíření informací v pořadu Zelená vlna (leden 2023)

11. leden 2023

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 11. 1. 2023.

Stížnost

Dobrý den,

Současný koncept relace Zelená Vlna, který je na stanicích ČRo  pravidelně zařazován jako součást každého zpravodajství před předpovědí počasí, je jednostranně orientován na informování o stavu provozu na silnicích, s využitím primárně pro individuální automobilovou dopravu. Navrhuji rozšíření obsahu relace i na informování o závažných mimořádnostech na železničních tratích. Těmi cestuje každý den významné množství cestujících, pro které včasná informace o uzavření trati může mít zásadní význam při plánování jejich cest. Příkladem může být dnešní den (7.12.22)) a náhlé uzavření frekventované trati 232 mezi Horními Počernicemi a Prahou Masarykovým/Hlavním nádražím, viz odkaz zde: https://www.novinky.cz/clanek/krimi-tragicky-stret-vlaku-s-clovekem-zastavil-spoje-u-prahy-40416662.  Pokud by informace o mimořádnosti na trati zaznívala v relaci Zelená Vlna, mohla na to část posluchačů včas zareagovat a změnit přepravní plány. Takto se dozvěděli (ti, kdo neužívají průběžně internet) o uzavření trati až po příchodu na nádraží, resp. až ve vlaku na cestě. Takovéto závažné mimořádnosti (nejde mi tu o neodjetí jednoho spoje, ani o plánované uzavírky tratí, ale o situace, kdy je neočekávaně vyloučen provoz na celém traťovém úseku) se dějí speciálně v posledních letech na české železniční síti prakticky každý týden a mají dopad na tisíce lidí. Někdy je o nich zmínka v rámci vlastní zpravodajské relace , ale ne vždy a ne důsledně, a tématicky toto patří do sekce  zpravodajství o dopravě, tedy do Zelené Vlny. Ta přitom často informuje o bagatelních událostech na silnicích /např. o  drobném  minutovém zdržení IAD v kolonách, o nutnosti objet překážku na silnici a pod/, ale zásadním mimořádnostem na železnici se nevěnuje.

Navrhuji proto zařadit jako pevnou součást Zelené Vlny i informaci o mimořádných zastaveních či omezeních provozu na českých železničních tratích, včetně předpokládaného časového plánu jejich ukončení a způsobu zajištění náhradní dopravy nebo očekávaného zpoždění projíždějících vlaků. Dnes už by pro ČRo neměl být problém si aktuální informace průběžně obstarávat od Správy Železnic (která k tomu účelu provozuje na webu  rozhraní https://mapy.spravazeleznic.cz/vlaky-provoz, ale ČRo jistě má i jiné způsoby, jak si přenos informací od SŽ zajistit efektivněji než prohlídkou map) a od výlukou dotčených dopravců.

Děkuji za projednání tohoto tématu. Opravdu se domnívám, že Zelená Vlna by měla v dnešní době zpravodajsky pokrývat veškerou osobní dopravu, nejen tu silniční. Už proto, že osobní hromadná železniční doprava představuje směr, který odpovídá přijaté environmentální strategii státu, a rozhodnutí občanů její služby užívat je třeba všestranně podporovat, i ze strany médií veřejné služby.

Děkuji za odpověď.

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme za velmi zajímavý podnět. Hned v úvodu naší odpovědi bychom Vás chtěli informovat, že Rada Českého rozhlasu ani její členové ze zákona nesmějí přímo zasahovat do tvorby a vysílání rozhlasových pořadů. Toto je v gesci vedení Českého rozhlasu.

Nicméně jsme v souvislosti s Vaším podnětem požádali o vyjádření zástupce vedení Českého rozhlasu, poskytl ho ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan. Znění jeho stanoviska připojujeme k naší odpovědi, považujeme ho za fundované a vyčerpávající.

Doufáme, že i nadále zůstanete posluchačem některé ze stanic Českého rozhlasu.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Vážený pane posluchači,

děkuji za reakci na vysílání ČRo Radiožurnál. Přesto Vám musíme sdělit, že o Vámi navrhovaném rozšíření Zelené vlny neuvažujeme.

Podle našich výzkumů poslouchá nejvíce lidí rádio právě při jízdě automobilem. Smyslem dopravního zpravodajství na ČRo Radiožurnál je proto kromě „hledání lepší cesty“ především zvýšení bezpečnosti na českých silnicích. Z tohoto důvodu se v našich relacích (místo upozornění na měření rychlosti) objevují i informace o překážkách na silnicích, které zmiňujete, nebo o jiných komplikovaných situacích, jež mohou především na hlavních tazích potkat motoristy. V případě úplně mimořádné události – např. auto v protisměru na dálnici – dokonce okamžitě zastavujeme vysílání a informujeme o nebezpečí. Službu v této kvalitě v případě železničních tratí nabídnout nemůžeme.

Nicméně to neznamená, že bychom se mimořádným výlukám v železniční dopravě vůbec nevěnovali. I nadále to ale bude právě ve zpravodajských relacích. A to samozřejmě s přihlédnutím na mimořádnost situace. Z kapacitních i obsahových důvodů jsme ale schopni zařazovat do vysílání především komplikace na hlavních tratích. Ostatně nám to ukládá i Kodex ČRo, který říká, že: „Zařazení a pořadí informací ve zpravodajské agendě celoplošných stanic se řídí předpokládaným vlivem na život obyvatel České republiky, u regionálního vysíláni vlivem na život obyvatel kraje.“

Více informací o dopravě v Praze a okolí ale už brzy nabídne naše pražská regionální stanice Český rozhlas Rádio Praha. Ta bude každých 15 minut informovat kromě situace na silnicích i o vážných problémech v pražské hromadné i příměstské dopravě.

S pozdravem

Ondřej Suchan
ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio