Stížnost posluchače ohledně rozhovoru s T. Okamurou dne 17. 1. 2023 (březen 2023)

29. březen 2023

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 3. 2023.

Stížnost posluchače

Vážení, podávám stížnost na neobjektivitu a faktické lhaní redaktorky, která vedla na rádiu Plus 17. ledna v 16 hodin rozhovor s Tomiem Okamurou. V tomto rozhovoru viz. připojený přepis (bez korektury) redaktorka uvedla jako fakt, že prezidentský kandidát Jaroslav Bašta plánuje ústavní puč.

Je bezesporu právo politické konkurence vydávat hodnotící komentáře nebo odsudky a negativně hodnotit každý krok konkurence. Toto právo, a to ze zákona nepřísluší redaktorovi Českého rozhlasu, ten je naopak zavázán povinností objektivity a nestrannosti. Také je zavázaný alespoň základní mírou profesionality tzn., že o problému, který s hosty diskutuje by měl alespoň něco základního vědět. Pokud jde o odvolání vlády, stačila malá rešerše, aby redaktorka věděla, že tento krok si někteří právníci odmítají, na straně druhé jiní renomovaní ústavní právníci ho považují za legální i legitimní. Klíčová pro pochopení problému je sama Ústava. I sebehloupější laik se tam dočte, že prezident nejen jmenuje, ale také odvolává premiéra a neexistuje v tomto případě jediný paragraf, a to je nesporný fakt, který by prezidenta v tomto omezoval.

Tam kde ústavodárci chtěli prezidenta omezit, tam to udělali, pro ty pomalejší, tam kde ústavodárce chtěl, aby prezident nerozhodoval samostatně nebo byl omezen, tak to udělal. Například pro rozpuštění Sněmovny jsou popsaná striktní pravidla, parametry, kdy to může prezident učinit. Pro jmenování či odvolání premiére omezení neexistují, je tu jen jasně deklarované právo, resp. povinnost prezidenta jmenovat případně odvolat. Je zcela zjevné, že tady ústavodárci prezidenta omezit nechtěli a neomezili, protože jinak by to omezení do Ústavy napsali. To je tak jasné, že to pochopí i student prvního ročníku práv. A komentáře politicky angažovaných právníků s tím nehnou.

Jakékoli další výklady právníků jsou absolutně nerelevantní, jediný, kdo má právo závazně vykládat Ústavu je Ústavní soud. Ten mimochodem mnohokrát konstatoval, že principem všeho je spravedlnost a právo a je možné i porušit zákon, pokud je cílem spravedlnost a naplnění ducha Ústavy. Jinými slovy, pokud by přímo zvolený prezident například odvolal vládu, která se chová protiústavně. Například chystá útočnou válku, pak by jednal legitimně i v momentě, kdyby ho náhodou v odvolání vlády Ústava nějak omezovala. A naopak kdyby prezident svévolně odvolal vládu pak mohlo jít sice o legální, ale nelegitimní krok.

Jaroslav Bašta důvody pro odvolání vlády zcela jasně zdůvodnil, jsou jak ekonomické škody, které tato vláda působí zemím, firmám, občanům, a hlavně to je faktická a doložitelná příprava vstupu ČR do války, a to už od 1. února loňského roku, kdy tato vláda podepsala první smlouvy s Ukrajinou ohledně válečné pomoci (zdravotní pomoc) tj. dokonce už před válkou, kterou NATO a Ukrajiny připravovaly. V tuto chvíli už tu máme zákon, který umožní vládě vyslat na Ukrajinu vojáky a spojit nás přímo do války bez souhlasu Sněmovny. Další protiústavní rovinou konání této vlády jsou pak kroky a plány na omezení svobody projevu, a naopak na financování válečné protiruské propagandy. Výše uvedená by odvolání vlády nejen legitimizuje, ale defacto je jeho povinností odvolat vládu, která páchá zločiny a porušuje Ústavu a ústavní práva občanů.

V roce 2013 prezident Zeman pohrozil premiéru Nečasovi, že ho odvolá, pokud neodstoupí, pan premiér sice vykřikl něco o ústavním puči, ale podřídil se a odstoupil. Jakkoli on i jeho vláda nesouhlasili, ani je nenapadlo odporovat, tedy neodstoupit nebo podat žalobu k ústavnímu soudu. Prezident poté dokonce jmenoval vlastního premiéra a vládu, která bez důvěry dovládla do konce volebního období. Právo prezidenta odvolat premiéra, tehdy mimo jiné podpořila stanoviska několika ústavních právníků. To jsou obecně známá fakta a obvinit v tomto ohledu Jaroslava Baštu z přípravy puče je ze strany redaktora rozhlasu jednak známkou jasné neprofesionality a současně také o porušení zákonem vyžadované objektivity a neutrality. Jednoznačně šlo o pokus alespoň nějak dehonestovat kandidáta, který mj. by z těch stávajících morálně nejčistší a nezpochybnitelný.

Žádám o prošetření výše uvedeného a o informace jak Rada s mojí stížností naložila.

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme za Váš podnět. Radní Českého rozhlasu se s jeho obsahem seznámili, o stanovisko jsme požádali i zástupce vedení Českého rozhlasu. Jeho znění připojujeme k naší odpovědi.

Rada Českého rozhlasu se připojuje ke stanovisku šéfredaktora stanice Český rozhlas Plus Josefa Pazderky. Velmi důležitou roli v tomto názoru sehrává odkaz na článek na serveru www.irozhlas.cz, který přináší vysvětlení ústavního právníka Jana Kudrny. Proto se nedomníváme, že postupem moderátorky pořadu došlo k porušení zákonných norem, zejména pak kodexu Českého rozhlasu.

S pozdravem

Ondřej Matouš
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme za vaši reakci ohledně rozhovoru s předsedou SPD panem Tomiem Okamurou na ČRo Plus dne 17. 1. 2023. Jeho posláním bylo objasnit pozici tohoto hnutí k 2. kolu prezidentské volby a dát panu Okamurovi možnost ho detailněji vysvětlit. Obzvlášť v momentě, kdy jeho hnutí odmítlo podpořit generála Pavla, zároveň ale nevyjádřilo podporu druhému z kandidátů Andreji Babišovi.   

Důvod, proč moderátorka během interview rozporovala tvrzení o možnosti prezidenta odvolat z vlastního rozhodnutí vládu, jsou odborné posudky ústavních právníků, které tuto možnost vylučují. Více najdete zde:   

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/prezident-kandidat-volba-pravomoci-odvolani-vlady-spd-hoax_2301040620_pik

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Pazderka Josef, MSc.
šéfredaktor ČRo Plus

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio