Stížnost posluchače ohledně rozhlasových poplatků (září 2019)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 9. 2019.

Text stížnosti

Dobrý den,
chápu vaši neodbytnou snahu získat další předplatitele, ale nemám ani nevlastním žádný rozhlasový přijímač. Chápu, že je moje povinnost se k přijímačům přihlásit, ale prosím, na základě jakého zákona můžete vymáhat moje čestné prohlášení, že přijímače nevlastním. Cítím se vaším žádostí o čestné prohlášení ponižován. Zdravím.

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkuji Vám jménem Rady Českého rozhlasu za Váš podnět, který jsme předali vedení ČRo s pokynem, aby se k němu adekvátně vyjádřilo.

Zmíněné vyjádření, které si dovoluji k tomuto mailu připojit, snad vnese světlo do záležitosti, která se může zdát zprvu nepochopitelná. Rada Českého rozhlasu se s ním ztotožňuje a věří, že uspokojí také Vás.

S úctou,

Jiří Vejvoda
místopředseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření Vedení ČRo

Ke stížnosti posluchače na vymáhání čestného prohlášení v odeslané písemnosti Oznamovací povinnost a rozhlasové poplatky – PO/FOP, která byla Radě Českého rozhlasu doručena 12. srpna 2019, sděluji následující.

Písemnost s názvem Oznamovací povinnost a rozhlasové poplatky – PO/FOP, kterou Český rozhlas odesílá podnikatelským subjektům v souladu s § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, je sdělení mající za cíl informovat o povinnostech, které ukládá zákon č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Z výše uvedeného vyplývá, že Český rozhlas v souladu s § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, přispívá k právnímu vědomí obyvatel České republiky a výše uvedené Upozornění na dodržování zákonné povinnosti má preventivní a osvětový charakter, neboť řada vlastníků či držitelů rozhlasových přijímačů si zákonné povinnosti není vědoma a Zákon nedodržuje.

Písemnost není koncipována jako výzva a osloveným subjektům tak nevzniká ze Zákona povinnost odpovědět a nemůže z ní být vyvozována sankce dle § 3 odst. 4 Zákona, neboť není výzvou pro odběratele elektřiny ve smyslu § 3 odst. 4 Zákona. Žádost o zaslání čestného prohlášení, které je koncipováno jako oznámení o nesplnění zákonných podmínek vymezujících poplatníka rozhlasového poplatku, nevychází explicitně ze Zákona a je ji třeba vnímat jako protiklad přihlášky k rozhlasovému poplatku a posuzovat informaci v kontextu celého dopisu, který je koncipován jako upozornění na dodržování zákonné povinnosti.

Záměrem Českého rozhlasu je sdělovat jasné a přesné informace, upozorňovat na dodržování zákonných povinností, které v případě rozhlasových poplatků slouží k financování veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání. Vnímáme reakce a připomínky ze strany posluchačů, poplatníků i oslovovaných subjektů jako podnětné a vždy se jimi zabýváme, ačkoli jsou často, a to i v případě odeslání této písemnosti, ojedinělé. Navzdory výše uvedenému provedeme v textaci takové úpravy, abychom oslovovaným subjektům jasně přiblížili cíl oslovení, které má formu upozornění a eliminovali negativní zkušenost z komunikace s Českým rozhlasem.

Ing. Radka Šimečková
vedoucí Oddělení akvizic a pohledávek rozhlasových poplatků