Stížnost posluchače ohledně pořadu Souvislosti Plus ze dne 12. 1. 2023 (únor 2023)

23. únor 2023

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 23. 2. 2023.

Stížnost posluchače

Vážení členové Rady Českého rozhlasu,

12.1. odvysílala stanice ČRo+ pořad Souvislosti Plus s názvem „Fetišizovali jsme si výkonnostní způsob vnímání světa. Krize to ale mohou posunout správným směrem, říká behaviorální ekonom“.

Do pořadu byli pozváni tři hosté a rozebírali téma „poměřujeme vše od průmyslu po kulturu nebo školství optikou ekonomických ukazatelů. Všude narážíme na pojmy jako výkon, produktivita nebo růst. Kdy se stalo, že tento pohled na svět začal dominovat? A jak se stalo, že jsme sami sebe zredukovali na lidské zdroje?“

V průběhu pořadu se ukázalo, že všichni tři hosté reprezentují prakticky identický, radikálně levicový názor. Jeden host je dokonce členem extrémně levicové neziskové organizace. A tito lidé dostali prostor zcela bez oponentury hodinu tento názor prezentovat.

Redaktorka Patricie Polanská neskrývala souhlas se zaznívajícími tezemi a ani jednou se nepokusila po nikom požadovat jakékoliv důkazy k předkládaným tvrzením často na hraně fantasmagorických konspiračních teorií.

Tato tvrzení byla opravdu zajímavá: Musíme snížit životní úroveň obyvatel. (Jak? Kdo? Proč?) Je neudržitelné, aby ekonomika neustále rostla. (Zdroj? Důkaz?) Lidé si kupují zbytečné věci. (Zdroj? Jak se jim v tom zabrání?). Bohatí mají moc peněz…

Už výběr hostů je přitom podivuhodný. Prostor dostali dva prakticky neznámí radikální aktivisté. V případě jednoho z nich pak ještě ČRo+ propagoval jeho firmu, která se paradoxně zabývá marketingem a manipulace se zákazníky, aby více nakupovali, tedy pravým opakem toho, co host v pořadu hlásal.

Proč nebyl do pořadu přizván ani jeden ekonom, který by naprosto zjevným utopickým bludům a fantaziím, bez jakéhokoliv vědeckého základu, ostatních účinkujících, oponoval? Proč byli pozvání právě tito hosté?

A samozřejmě - jaký pořad ČRo+ uvedl, aby veřejnoprávně vyvážil tuto neskrývanou radikálně levicovou propagandu?

Jakožto dlouhodobý posluchač Českého rozhlasu jsem nikdy nezaregistroval pořad, kde by vystupovali ekonomové, například z Rakouské ekonomické školy a měli prostor hodinu bez oponentury vychvalovat kapitalismus a svobodnou hospodářskou soutěž. A to i přes to, že jsem přesvědčen, že to je názor ve společnosti zastoupený mnohem více, než levicový radikalismus prezentovaný na vlnách ČRo+.

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

Rada Českého rozhlasu obdržela Vaši stížnost na diskuzní pořad Souvislosti Plus, který Český rozhlas odvysílal 12. ledna 2023. Radní Váš podnět řešili, nicméně o vyjádření jsme požádali i zástupce vedení České rozhlasu, jeho znění připojujeme k naší odpovědi.

V obsahu Vámi kritizované relace Rada Českého rozhlasu neshledala žádná pochybení, nedošlo tudíž ani k porušení zákonných norem. Z vyjádření šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Josefa Pazderky vyplývá, že stanice si do svých pořadů zve i názorově opačné osobnosti.

S pozdravem

Ondřej Matouš
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

zadáním pořadu Souvislosti jsou pokusy dívat se dopředu, hledat výzvy nedaleké budoucnosti a reagovat na témata, která ve společnosti postupně zrají. Tak byl také zmíněný pořad editorkou stavěn a obsazen.

O nutnosti doplnit základní ekonomické ukazatele jako například HDP dalšími faktory se v odborné sféře mluví již delší dobu, napříč pravo-levým i jiným spektrem. V Interview Plus o tom v lednu hovořila například bývalá zástupkyně ČR ve Světové bance, ekonomka Jana Matesová, kterou lze jen stěží považovat za „levicovou“.

https://plus.rozhlas.cz/letos-nas-ceka-recese-zvykli-jsme-si-fetisizovat-ekonomicky-rust-a-je-spatne-8902107

Ad konkrétní složení hostů pořadu – byli zváni ne k čistě ekonomické, ale obecně společenské debatě. Lukáš Tóth je vystudovaný ekonom (Univerzita v Amsterdamu) a zabývá se praktickou analýzou dat. V debatě dost často připomínal konzervativnější pohledy na celou věc, podobně jako profesorka Dvořáková, která je původně historičkou, politoložkou, jež dlouhá léta působila na Katedře politologie Vysoké školy ekonomické v Praze. Josef Patočka zastupoval v pořadu mladou generaci, jejíž názory na ohleduplnější, sociálně důstojnější život v mnoha ohledech představuje iniciativa Re-set.

S pozdravem

Mgr. Pazderka Josef, MSc.
šéfredaktor ČRo Plus

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio