Stížnost posluchače ohledně pořadu o astrologii na Radiu Wave (květen 2019)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 5. 2019.

Text stížnosti

Vážení,

Vyslechl jsem pořad Radia Wave: „Spojí-li se astrologie a magie s vědou, může lidstvo pochopit univerzální zákony, věří hermetici“, vysílaný 29.3.2019  v „On air“.
https://wave.rozhlas.cz/spoji-li-se-astrologie-a-magie-s-vedou-muze-lidstvo-pochopit-univerzalni-zakony-7803975

Obsahem i formou jsem byl velmi zaskočený a nemyslím si, že takovéto nesmysly by měly znít z rozhlasových vln ČRo. Obsah pořadu by možná dobře souzněl se středověkým myšlením. Co se týče formy, redaktorka absolutně nebyla schopná hosta usměrnit, ani dovést k odpovědi na položenou otázku. Spíše to vypadalo jako servilní propagace a oživení myšlenek Rudolfa II.

Žádám Vás o revizi zařazování takovýchto pořadů a o vyrozumnění.

Děkuji
Váš posluchač

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

jménem Rady Českého rozhlasu Vám děkuji za Váš podnět k obsahu vysílání Rádia Wave jako jedné ze stanic v portfoliu veřejnoprávního rozhlasu.

O vysvětlení jsme požádali vedení Českého rozhlasu, které pověřilo vyjádřením šéfredaktorku zmíněné stanice. Její obsáhlý výklad Vám, vážený pane posluchači, ke svému dopisu přikládám. A konstatuji, že i vzhledem k jeho závěru, ve kterém je přislíben přesun podobných témat do vhodnějších pořadů na stanici Rádio Wave, jej Rada Českého rozhlasu pokládá za dostačující. Věřím, že si jej laskavě prostudujete a rovněž jej shledáte uspokojivým.

S úctou,

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Vážený pane posluchači,

děkuji za reakci na rozhovor s Petrem Kalačem, vysílaný na Radiu Wave 29. 3. 2019 v proudovém bloku On Air, a posílám vyjádření.

V rámci proudového vysílání On Air i slovesných pořadů Radia Wave se pravidelně věnujeme dění a novým poznatkům na poli sociálních a humanitních věd, v jejichž rámci má své místo i hermetismus jako součást klasické filozofie a předmět bádání nejrůznějších respektovaných institucí, včetně FFUK. Posluchači stanice pro mladé Radia Wave projevují dlouhodobý zájem o edukativní příspěvky a rozhovory ze sféry současné filozofie, náboženství i alternativní spirituality. Do vysílání Radia Wave tedy zařazujeme příspěvky, rozhovory i vydání pořadů, které se věnují různým náboženským a filozofickým směrům a otázkám transcendence. Problematice hermetismu jsme se v minulosti (mimo jiné právě také s Petrem Kalačem coby hostem) věnovali v pořadu o náboženství a spiritualitě Hergot! Je však nutné podotknout, že těmto okrajovějším filozofickým a náboženským naukám a směrům poskytujeme ve vysílání jen odpovídající, proporcionálně malý prostor.

Petr Kalač se dlouhodobě věnuje výzkumu a publikování v oblasti hermetismu, je konzultantem diplomových prací a dokáže téma kvalifikovaně komentovat. Na zmiňované téma přednášel rovněž na akademických konferencích na půdě Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. K problematice přistupuje v rozhovoru vysílaném na Radiu Wave z pozice archiváře a historika (což v rozhovoru explicitně konstatuje), nikoliv praktikanta a propagátora. Výběr hosta tedy považuji za vhodný.

Posluchačům jsme chtěli nabídnout edukativně pojatý rozhovor a poskytnout dostatečné penzum informací o dané filozofické a spirituální tradici. Alžběta Medková k rozhovoru přistupovala z pozice redaktorky, která se snaží nikoli odborníkům, ale širšímu mladému publiku zprostředkovat základní informace o hermetismu, jeho postavení v rámci filozofie a společenských věd, hermeticích, kteří se zabývají teoretickou filozofií, ale upozorňuje rovněž na ezoteriku či alchymisty praktikující v současnosti. Usilovala o to, aby myšlenky vyřčené hostem byly v rámci možností (charakter proudového vysílání a stopáž příspěvku) v rozhovoru alespoň částečně upřesněny či dovysvětleny. I když některá vyjádření by bylo vhodné detailněji vysvětlit či obhájit, v žádném případě nešlo o „servilní propagaci“ daných myšlenek.

Vzhledem k náročnosti tématu pro proudové vysílání a vyjádřením ze strany hosta, která byla komplikovanější na porozumění a vyžadují si detailnější vysvětlení, dialog, případně i polemiku či konfrontaci, bych však příště zvážila zařazení podobného rozhovoru spíše do specializovaného pořadu o náboženství a duchovnu (např. zmiňovaný pořad Hergot!). U něj předpokládáme zájem o hlubší vhled do problematiky ze strany posluchačů i příležitost ke kritičtějšímu pohledu ze strany autorů pořadu.

S pozdravem

Mgr. Iva Jonášová
šéfredaktorka ČRo Radia Wave