Stížnost posluchače ohledně pořadu Interview Plus s M. Rozsypalem (duben 2019)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 4. 2019.

Text stížnosti

Vážená paní, vážený pane,

byl jsem až dosud pravidelným posluchačem Českého rozhlasu, zejména stanice ČR PLUS. Rád jsem poslouchal různé relace, jako je například Interview PLUS. Znám tedy reakce jednotlivých redaktorů na odpovědi pozvaných hostů. Jsou v podstatě pro redaktory charakteristické a docela sympatické. Až dosud jste vysílali většinu poměrně kvalitní pořady. 

Právě před chvílí jsem si doposlechl pořad Interview PLUS s M. Rozsypalem, jehož hostem byl senátor Kubera. Upřímně řečeno, ve většině věcí s panem senátorem nesouhlasím, nejsem voličem ODS a mám mnohé proti jejímu dřívějšímu působení a myslím si, že jsem spíš orientován levicověji. 

Jsem rád, když mezi redaktorem a politikem vznikne polemika, která může být užitečná.

Ale to, co předvedl redaktor Rozsypal dnes, to je naprostý skandál, který nemá podle mého názoru ve veřejnoprávním médiu mít vůbec žádný prostor !!!! Rozhovor vedl útočným způsobem, zneužíval svého postavení, nepokládal konstruktivní otázky, diskuze se stala bezobsažnou. 

Zajímavé je, že tomu tak nebylo po celou dobu pořadu. Dokud se totiž mluvilo o standardních politických tématech, nevymykal se rozhovor standardnímu českému novinářskému průměru. Jakmile ale došlo na tvrzení senátora Kubery, že se blíží nová totalita, stal se z pana Rozsypala bojovný skákač do řeči, který nedokázal komunikovat nad věcí, nedokázal se až do konce rozhovoru odpoutat od tohoto tématu, které ho zjevně rozpálilo. Naprosto neprofesionálním způsobem neustále kladl zdánlivě zjišťující dotaz, ale z jeho reakce při bedlivém poslechu bylo naprosto jasné, že vůbec nechce slyšet odpověď. Jakmile se totiž senátor Kubera pokoušel o nějaké vysvětlení, téměř okamžitě mu redaktor skočil do řeči a opakoval stejnou otázku. Nakonec z něj naprosto neslušným a nepřijatelným způsobem dostal téměř opačné vyjádření. 

Tak takhle podle mého názoru demokratické veřejnoprávní médium opravdu nemá vypadat!!! Tyto reakce jsem zažíval za socialismu u rozzuřených politruků, když se proti nim postavil nějaký naivní diskutér před tím, než dostal na frak. Není mi 30,  abych si nepamatoval na reakce socialistických demagogů, kterým se redaktor až nebezpečně přiblížil.

Poslouchal jsem tu debatu proto, že mě zajímalo, co si myslí pan senátor, a ne rozzuřený plytký redaktor. Nemyslím si, že bych s panem senátorem souhlasil, ale já jsem z interview ani neslyšel pořádně, co si myslí !!! Toto není demokratická diskuse !!!

Navrhuji panu Rozsypalovi, aby se vrátil do základní školy slušného chování a do příštího týdne napsal třicetkrát: "Skákat do řeči je neslušné". Snad mu to dojde. Rodiče mu to podepisovat nemusí - zatím mu ještě věřím.

Na závěr jeden postřeh: 

Naprosto nemívám ve zvyku reagovat na rozhlasové nebo televizní pořady. Ale za poslední dobu už je to druhý pořad veřejnoprávního média, který nemohu nechat bez odpovědi. Poprvé jsem reagoval na televizní pořad redaktorky Tvarůžkové, která velmi podobným způsobem mluvila s panem Cyrilem Höschlem. Šlo sice o jiné téma, ale způsob reakce byl téměř identický. Stejně tak jsem si všiml, že obdobně neprofesionální reakce se dopustil i redaktor DVTV při rozhořčení nad kázáním prof. Piťhy. Takováto nenávist, která nesnáší alternativní nátor, a která je tak dobře patrná u různých podivných nevládních organizací, velmi připomíná nenávist, s níž došlo k bolševizaci KSČ v devětadvacátém, nenávist kypící před křišťálovou nocí anebo nenávist, již znal tak dobře Masaryk při obhajobách Leopolda Hilsnera. Ne pan senátor, ale někteří redaktoři veřejnoprávního média mě pomalu začínají přesvědčovat, že varování před plíživou totalitou začíná mít naprosto reálné obrysy!!!

Přeji veřejnoprávnímu rozhlasu více redaktorů s demokratickým duchem

S pozdravem

Váš posluchač

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkuji Vám za Váš zájem o vysílání Českého rozhlasu i za Vaši stížnost, která má několik rovin: týká se konkrétního pořadu, přechází do úvah o pojetí nynější novinařiny i do odvážných příměrů.

Rada Českého rozhlasu požádala vedení ČRo o vyjádření, které vypracoval ředitel zpravodajství Jan Pokorný. Najdete je v příloze s tím, že s ním Rada ČRo v zásadě souhlasí, ale přesto cítím potřebu k němu pár vět připojit.

Pořad jsem si pozorně poslechl a z jeho druhé části jsem měl rozpačitý pocit, např. v tom, jak moderátor stále dokola trval na tématu, ačkoli bylo zřejmé, že ze svého hosta nic uceleného nevymámí. Z pořadu jsem nebyl nadšen, ale zároveň nelze říct, že by porušoval to, co je povinností a úkolem Rady Českého rozhlasu sledovat i případně řešit. Tedy Kodex ČRo a příslušný zákon.

Věřím, vážený pane posluchači, že přesto nepřestanete rozhlas veřejné služby poslouchat. Při všech dílčích nedostatcích je stále považován v průzkumech za důvěryhodné médium. Zároveň sděluji, že se chystáme zadat odbornou analýzu právě na oblast vysílání, s níž jste projevil nelibost. Její výsledky nepochybně zveřejníme na webových stránkách Rady ČRo.

S úctou,

Jiří Vejvoda,
místopředseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

předseda Senátu, druhý nejvyšší ústavní činitel České republiky, použil slova o plíživém návratu totality. Moderátora to nerozpálilo. Celkem přirozeně s doptával, co tím předseda horní komory Parlamentu myslí.

Není pravda, že moderátor nechtěl slyšet odpověď. Jaroslav Kubera později uznal, že bylo možné použít jiné slovo, zároveň dodal, že mu jeho voliči rozumějí a posílají mu hezké maily, což je pro něj klíčové. M. Rozsypal se zcela správně snažil dobrat toho, jestli host mluví o totalitě, tedy režimu svého druhu, nebo je to spíš otázka míry svobody, což opět později J. Kubera připustil, když usoudil, že lépe by znělo: “Svoboda nám pomalu, ale jistě protéká mezi prsty.”

Moderátor se podle mého názoru nedopustil ničeho neprofesionálního a přirovnání k socialistickým demagogům zcela kategoricky odmítám.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství