Stížnost posluchače ohledně pořadu Erko stanice ČRo Dvojka (prosinec 2023)

11. prosinec 2023

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 11. 12. 2023.

Stížnost posluchače

Dobrý den,
dne 24.9.23 v pořadu Erko mluvil nějaký zaměstnanec Filip ... o tom, jak se připravují na slovenské volby. Říkal, že v "nejčernějším scénáři" může zvítězit strana Smer Roberta Fica...

Důrazně protestuji proti tomu, aby jakýkoliv zaměstnanec veřejnoprávního media "hodnotil" možný výsledek jakýchkoliv voleb jako dobrý, špatný až nejčernější.

Volby jsou výsledkem volby voličů toho kterého státu, kraje, okresu atd.
A to musíme všichni respektovat!

Velice mě udivuje, že takový člověk pracuje ( je zaměstnán ) ve veřejnoprávním mediu.

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

radní Českého rozhlasu se zabývali Vaší stížností týkající se komentáře Filipa Nerada v pořadu Erko dne 24.9.23 na stanici Český rozhlas Dvojka, v němž analyzoval předvolební situaci na Slovensku. O stanovisko jsme požádali zástupce vedení Českého rozhlasu, poskytla ho šéfredaktorka Českého rozhlasu Dvojka Lenka Mahdalová. Jeho obsah připojujeme k naší odpovědi.

I na základě těchto informací Rada Českého rozhlasu neshledává ze strany Českého rozhlasu žádné porušení zákonných norem. Vnímáme, že výrok Filipa Nerada zazněl v publicistickém pořadu a že šlo o hodnotový soud, který se opírá o prohlášení zástupců daných politických stran na Slovensku, a vyjadřuje, co tato prohlášení, v případě zvolení daných politických subjektů a dodržení jejich předvolebních slibů, budou znamenat z pohledu evropské jednoty a z pohledu vojensky napadeného státu Ukrajina, a v tomto kontextu vidíme výrok jako adekvátní.

S pozdravem

Ondřej Matouš,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Vážený pane posluchači,

komentář Filipa Nerada skutečně zazněl v pořadu eRko na stanici Český rozhlas Dvojka. Vedoucí Zahraniční redakce a analytik Filip Nerad v něm hovořil o připravovaném zpravodajském krytí slovenských parlamentních voleb a analyzoval celou předvolební situaci.

Především je třeba zcela odmítnout  myšlenku, že by jakkoli zpochybňoval právo slovenských voličů svobodně si zvolit své zákonodárce.

Příspěvek Filipa Nerada v pořadu eRko je svoji povahou publicistickým příspěvkem (Kodex Českého rozhlasu k publicistice v čl. 6.3 stanoví:  „Publicistické pořady Českého rozhlasu nabízejí především kritickou reflexi reality a musí zjišťovat pravé příčiny jevů a popsat rozsah následků.“), v němž analytik Nerad, který je odborníkem na Evropskou unii, analyzuje možnou povolební situaci na Slovensku mj. z pohledu evropské jednoty, z ohledu na výroky tehdejšího premiéra Roberta Fica i představitelů hnutí Republika ohledně podpory Ukrajiny a vztahu k agresorovi, který ji napadl, tedy Ruska. V tomto geopolitickém kontextu použil slovní spojení „nejčernější scénář“, což je jeho subjektivní hodnocení dané situace. Jedná se o tzv. hodnotový soud, na který klademe zcela odlišná kritéria než na skutková tvrzení, která podléhají důkazu pravdy. Hodnotové soudy jsou dle judikatury téměř vždy přípustné, ledaže se jedná o nepřípustný exces, který postrádá jakýkoliv pravdivý skutkový základ, což není tento případ, neboť tento jeho výrok se opírá o skutečná stanoviska obou zmíněných politických subjektů. Z pohledu přiměřenosti hodnotových soudů je třeba tedy odkázat k realitě a je nutné brát v úvahu i kontext (ve smyslu aktuálních událostí), v jakém byly výroky proneseny.

V neposlední řadě je třeba zmínit letitou a ustálenou judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, která se stále aplikuje, např. rozhodnutí tohoto soudu ve věci Lehideux a Isorni proti Francii z 23. 9. 1998 – svoboda projevu platí i pro informace nebo myšlenky, které zraňují, šokují či znepokojují; protože „tak tomu chce pluralita, tolerance a duch otevřenosti, bez nichž není demokratické společnosti.“

Na závěr dodávám, že ČRo se volební situaci na Slovensku věnuje v mnoha zpravodajských i publicistických pořadech tak, aby ve stovkách pořadů a toku zpravodajských prvků poskytl posluchačům pluralitní spektrum informací, komentářů a názorů, což je jedním z hlavních úkolů Českého rozhlasu.  Posluchači mají možnost si udělat názor sami a ten si dělají nikoliv na podkladě jednoho komentáře.

S pozdravem

Lenka Mahdalová
šéfredaktorka ČRo Dvojka

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio