Stížnost posluchače ohledně omezování vysílání ČRo na AM vlnách (leden 2019)

30. leden 2019

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 1. 2019.

Text stížnosti

Vážená Rado ČRo,

Jsem velice velice znepokojen a rozhořčen z faktu, který jsem se dočetl dnes na webu pod hlavičkou Českého rozhlasu – web Digitální Rádio (https://digital.rozhlas.cz/) .

Jedná se o zprávu, že ČRo se chystá omezovat vysílání na AM – Středních Vlnách. Jsem pravidelným posluchačem Středních Vln, mimo jiné také ČRo Dvojka na AM- 639kHz.

Článek ze dne 22. 06. 2018 autor: Karel Zýka, web: Digitální Rádio

Z tohoto článku jsem měl radost, protože zde pak Zýka v posledním odstavci to napsal velice pěkně a plně se s tím souhlasím a mohu to jen podepsat:

Citace z článku:

Přes všechny prognózy mají střední vlny stále své posluchače a Český rozhlas podporuje všechny vysílací platformy, o které mají posluchači zájem. Vysílač Liblice je ve výborné kondici, dobře udržovaný a spravovaný odborníky se srdcem a nadšením pro věc.

autor: Karel Zýka

Dnes 04.01.2019 , ten samý web, autor: Lukáš Polák

Citace z článku:

Utlumení středních a dlouhých vln čeká v následujících letech i Českou republiku, respektive Český rozhlas. Toto kmitočtové pásmo využívá také privátní stanice Country Rádio, Český Impuls a Rádio Dechovka. Do kdy budou tito vysílatelé střední vlnu držet, je otázkou.

Jsem tedy zmaten a nevím, jaký postoj ČRo tedy zastává. Český Rozhlas zde tvrdí dvě naprosto odlišné věci a to- pokud mají posluchači o AM zájem, budeme i tam a o pár měsíců později, se dočtu o plánovaném omezování AM vysílání.

Žádám Vás tímto dopisem o vysvětlení. Pokud je tedy pravda, že je v plánu omezování vysílání na AM- Středních Vlnách, vyslovuji s tímto krokem hluboký nesouhlas a žádám ČRo, pokud je to možné aby svůj záměr přehodnotil či ještě jednou zvážil. AM- Střední Vlny mají sice nižší kvalitu oproti VKV – FM ale mají své kouzlo a jak jistě víte, daleko lépe se šíří a hrají i tam, kde jiné způsoby distribuce signálu nehrají. Platím ČRo pravidelný poplatek každý měsíc na jeho fungování a vím, že je ve finančních možnostech Českého Rozhlasu toto vysílání udržet či ho ještě dále rozvíjet (dát další stanice na AM – Střední Vlny pozn.) Tak jako např. ČRo Plus.

Dále také nepovažuji DAB+ za platformu, která by se dokázala vyrovnat co do způsobu šíření VKV- FM a už vůbec ne AM –SV. DAB+ vysílá na vyšších kmitočtech III. TV pásma a tím pádem se vyšší kmitočty daleko hůře šíří, stačí kopec či jiná drobná překážka a jste bez signálu a také zvuková kvalita DAB+ jak jsem měl možnost slyšet, je opravdu velmi špatná, umělí až plechoví zvuk, velice nepřirozený na poslech, zlaté VKV- FM. Je to můj soukromý názor.

Děkuji Vám za odpověď a do nového roku 2019 Vám přeji vše nejlepší.

S úctou. Váš posluchač

Adresa k výše uvedeným článkům:

https://digital.rozhlas.cz/legendarni-am-vysilac-liblice-odkryva-sve-nitro-7496558

https://digital.rozhlas.cz/v-nizozemsku-skoncilo-vysilani-na-strednich-vlnach-jejich-utlumeni-ceka-take-7718439

Odpověď Rady ČRo

Vážený pana posluchači,

děkujeme Vám, že Český rozhlas nejen posloucháte, ale zajímáte se též o technické okolnosti, které jeho vysílání umožnují i ohraničují. Váš podnět jsme předali vedení Českého rozhlasu k vyjádření, které nás uspokojilo, a ztotožňujeme se s ním. Naleznete jej v příloze.

S pozdravem,
jménem Rady ČRo,

Jiří Vejvoda,
místopředseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme Vám za Váš dotaz a podnět, který se týká vysílání Českého rozhlasu v pásmu středních vln. Ve svém dotazu poukazujete na skutečnost, že v zveřejněném článku na serveru www.rozhlas.cz/digital se objevila informace o omezování vysílání v tomto systému. Dovolte, abychom uvedli do souvislosti další skutečnosti, které se uvedené situace týkají:

Analogové rozhlasové vysílání v pásmu středních (a dlouhých) vln s amplitudovou modulací (často označované také jako „AM“) patří k historicky nejstarším způsobům šíření rozhlasu. Z technologického pohledu má výhody poměrně značného dosahu (dle výkonu vysílačů až stovky kilometrů) či jednoduché a spolehlivé přijímače. Na druhé straně je skutečně v dnešní době zastaralé, energeticky velmi neefektivní, vyžaduje nákladné vysílací stožáry a jeho kvalita již neodpovídá moderním měřítkům (mj. je i značně závislé na rušení a únicích či interferencích signálu). Je pravda, že Český rozhlas ve spolupráci s Českými radiokomunikacemi udržoval AM vysílání až do současného stavu, a zejména pro stanici ČRo Dvojka je pro posluchače v některých případech významnou formou příjmu rozhlasu. V současné době však vyhodnocujeme zejména ekonomické náklady na jeho zachování (v aktuálním rozsahu) za neefektivně vynakládané a v budoucnu očekáváme jeho vypínání.

I v měřítku dalších evropských zemí jsme s AM vysíláním spíš výjimkou (jak uvádí již zmíněný článek), v řadě zemí již k vypnutí analogového AM vysílání došlo. Také Český rozhlas v minulosti již vypnul analogové vysílání do zahraničí na krátkých vlnách a významně omezil (snížil výkon) vysílání na dlouhých vlnách z vysílače Topolná. V dnešní době jsou obecně tyto zastaralé analogové distribuční systémy nahrazované právě jinými digitálními způsoby vysílání.

Český rozhlas již několik let rozvíjí digitální rozhlasové vysílání v systému DAB+. Tato technologie přináší celou řadu výhod, zejména rozšiřuje nabízené portfolio vysílaných stanic, umožňuje doprovodná data, grafiku a texty, má daleko lepší zabezpečení signálu a tedy vyšší kvalitu přenosu i moderní kódování zvuku. Ačkoliv kmitočtové pásmo je vyšší a vlny se šíří jinak, díky digitálnímu přenosu, způsobu modulace a zabezpečení lze dosáhnout velmi dobrého pokrytí, zároveň lze provozovat další dokrývací vysílače na stejných kanálech a tím výsledné pokrytí ještě zlepšit. Zvuková kvalita je srovnatelná s VKV a rozhodně lepší než při AM vysílání, a celková ekonomická efektivita vysílání (z jedné sítě/vysílače se vysílá celý multipex – skupina programů) je několikanásobně vyšší.

V zájmu posluchačů uděláme vše pro to, aby omezování AM vysílání nepřineslo zhoršení možností příjmu našich stanic. V minulém roce jsme uvedli do provozu několik dalších vysílačů pro stanice ČRo Dvojka a ČRo Plus a významně posilujeme právě digitální vysílání DAB+. Připravujeme několik průzkumů a informačních kampaní, které by měly posluchače nasměrovat od využívání AM příjmu k jiným modernějším a kvalitnějším způsobům. Náklady spotřebované na AM vysílání využijeme právě při rozšiřování a zlepšování pokrytí jiných způsobů šíření signálu.
Doufáme, že Vám toto vysvětlení situace a souvislostí omezování analogového vysílání na středních a dlouhých vlnách zdůvodnilo záměr plánovaných kroků.
Dovolte, abychom Vám ještě jednou poděkovali za Váš podnět a také popřáli hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2019 při poslechu programů Českého rozhlasu.

S pozdravem

Ing. Karel Zýka
ředitel Techniky a správy

autor: kob
Spustit audio