Stížnost posluchače ohledně odpovědi P. Šabaty na stížnost P. Prokšanové (červen 2021)

16. červen 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 16. 6. 2021.

Text stížnosti

Vážená Rado ČRo,

Obracím se na Vás se stížností na Petra Šabatu, šéfredaktora ČRo Plus. Jedná se o jeho odpověď na stížnost posluchačky Prokšanové – pořad Náš člověk ve vesmíru.

Šabata v odpovědi uvádí - Z kontextu celého pořadu je zřejmé, že autor nijak nesnižuje úspěchy a odvahu Ing. Vladimíra Remka. Podle mého názoru je to lež, autor dává prostor Vášovi, který ve svém příspěvku naprosto zřejmým způsobem snižuje úspěchy a odbornou úroveň Vladimíra Remka (8:55 - 9:51, dále 11:05 – 11:35).

Dále v odpovědi uvádí  - Váša je kulturní historik s důkladnou znalostí dějin vesmíru a jeho dobývání. U akademického pracovníka lze poměrně jednoduše dohledat jeho publikační činnost, u Váši žádný relevantní výsledek nelze najít. Pokud se Váša domnívá, že se lidé do vesmíru vystřelují, nejedná se v žádném případě o odborníka s důkladnou znalostí problematiky dobývání vesmíru.

V odpovědi se dále píše - Ani autor, ani dramaturg pořadu, natož Český rozhlas jako instituce tedy neměli v úmyslu snižovat význam letu Vladimíra Remka, ale upozornit na některé jeho další souvislosti. Použít slova "vystřelení socialistického rudého opičáka do vesmíru" a tvrdit, že nemáte v úmyslu snižovat význam letu, je podle mého názoru nehorázná lež.

Jeho upřesnění, že pořad nebyl vysílán na některé stanici nějakým způsobem a je umístěn webových stránkách, je zcela nepodstatné. Osobně jsem ho poslouchal jako podcast, byl tedy veřejně dostupný. Předpokládám, že autorovi pořadu i vystupujícímu byly vyplaceny honoráře a odměny z finančních prostředků ČRo.

Pokud je autorem odpovědi šéfredaktor Šabata, ve své odpovědi posluchačce vědomě lže.

Pokud je autorem někdo jiný a šéfredaktor ji pouze podepsal, pak jde o jeho naprosté selhání jako manažera, pokud si podřízení dovolí předložit mu takový materiál k podpisu.

V obou případech žádám Radu, aby vyzvala generálního ředitele ČRo k odvolání šéfredaktora Šabaty.

S pozdravem

Váš posluchač


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme za podnět. Jak píšete, Rada Českého rozhlasu se již zabývala stížností P. Prokšanové k Vámi uváděnému tématu. A k odpovědi šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Petra Šabaty zaujala negativní postoj:

"Rada Českého rozhlasu považuje některé formulace, které na adresu Vladimíra Remka ve zmíněné relaci zazněly, za nepřiměřené a vulgární a se stanoviskem šéfredaktora Šabaty se neztotožňuje. Radní Českého rozhlasu tímto vyzývají vedení Českého rozhlasu k dodržování části preambule kodexu Českého rozhlasu, kde se píše, že Český rozhlas má dostát povinnosti stát vždy na straně lidské důstojnosti a základních lidských práv a svobod."

Co se týká případného odvolání Petra Šabaty, tato záležitost je plně v gesci generálního ředitele. Rada Českého rozhlasu ze zákona nemůže přímo zasahovat do personálních otázek tohoto druhu, kromě volby a odvolání generálního ředitele a jmenování ředitelů rozhlasových studií.

Pro Vaši informaci, na své dubnové schůzi Rada Českého rozhlasu schválila následující usnesení:

"Rada Českého rozhlasu na základě dodaných nezávislých analýz, interních analýz Českého rozhlasu a na základě přetrvávajícího počtu stížností posluchačů zaslaných k rukám Rady a ombudsmana Českého rozhlasu, konstatuje nespokojenost s tím, jak je dbáno zásad objektivity, nestrannosti a vyváženosti ve vysílání stanice Český rozhlas Plus. Na základě příslušných ustanovení zákona o Českém rozhlasu a kodexu Českého rozhlasu vyzývá vedení Českého rozhlasu k nápravě nedostatečné názorové plurality a k zajištění větší vyváženosti zastoupení představitelů společensky relevantních názorových proudů a skupin."

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Spustit audio