Stížnost posluchače ohledně nákupu služebního automobilu a zpravodajství ČRo (březen 2019)

27. březen 2019

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 3. 2019.

Text stížnosti

Podle zpráv médií si GŘ ČRo z koncesionářských poplatků koupil nové autíčko za zhruba 1,5 milionu, protože se mu to jeho zánovní Škoda Superb za cca pouhý jeden milion už zdálo jaksi ne dost reprezentativní...
Takže stát nutí občany včetně starobních důchodců se směšnými důchody pod hrozbou trestů posílat rozhlasu nemalé peníze na vysílání (které třeba vůbec neposlouchají) a pan ředitel si místo toho koupí novou hračku. Jak vypovídající o tom, proč vlastně existují tzv. "veřejnoprávní média" - pro krmení papalášů. Jako by nestačilo, že zpravodajství a publicistika z poloviny lže a z druhé zamlčuje podstatné, stále dokola dává slovo deseti stejným prověřeným komentátorům, často navíc s vadami řeči (strašní Tachecí, Šídlo...).
Už aby se politici i běžní lidé konečně dostatečně namíchli a celou tuhle estrádu zrušili bez náhrady. Rozšiřuje jenom zlo.

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane posluchači, 

děkuji Vám jménem Rady Českého rozhlasu za zájem o vysílání i o materiální zázemí veřejnoprávního rozhlasu. K oběma Vašim podnětům jsme si vyžádali stanovisko vedení Českého rozhlasu – jak to, které ve věci nákupu automobilu dodal mluvčí ČRo p. Hošna, tak to, jež se týká komentátorů a odpověděl na něj ředitel zpravodajství p. Pokorný, k tomuto dopisu přikládám. 

Co se postoje Rady k těmto záležitostem týká, mohu Vám sdělit následující. 

Už to, že se na svém veřejném zasedání dne 28. 2. Rada zajímala o nákup vozu Volvo coby procentuálně velmi malou část rozpočtu ČRo, činící 0,6 procent z celkové roční částky, dokládá, že ani nám není význam takového kroku v širších souvislostech lhostejný. Zároveň jsme požádali o stanovisko náš poradní orgán zabývající se hospodařením ČRo, tedy Dozorčí komisi. Její vyjádření neshledalo z ekonomického hlediska nic, co by odporovalo běžným postupům v rámci pravidelné obměny vozového parku instituce. Dovolte mi tedy komentář Rady k tomuto bodu shrnout zdrženlivým konstatováním, že v rovině čísel nelze mít proti nákupu vozu námitky. 

Co se druhého podnětu týká, lze připomenout obecně známou a vesměs dodržovanou skutečnost ohledně vysílání v rozhlase, ale i v televizi, že moderátor, průvodce pořadem, by neměl vadou řeči či výslovnosti trpět – i když také zde může výjimka v případě výrazné osobnosti potvrzovat pravidlo. Komentátoři, odborníci, experti v té či oné oblasti do vysílání přinášejí své znalosti, své myšlenkové know how, a zde přísné požadavky na formu čili na výslovnost nejsou primární. 

S úctou, 

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Ad) Nákup služebního automobilu  

Český rozhlas si váží svých posluchačů a za rozhlasový poplatek ve výši 45 korun měsíčně jim nabízí čtyřiadvacetihodinové vysílání na více než dvaceti stanicích, dále online obsahy i speciální projekty. ČRo je rovněž producentem původní tvorby – například dramatické a dokumentární – kterou žádná komerční stanice nikdy nabízet nebude. ČRo tak dobře a odpovědně plní svou veřejnou službu, kterou mu ukládá Zákon o ČRo a Kodex ČRo. 

Zmíněné vozidlo slouží k reprezentativním účelům a služebním potřebám generálního ředitele, jeho statutárního zástupce, případně je určeno k plnění reprezentativních účelů dalších členů vrcholového managementu ČRo. Slouží také pro přepravu významných hostů, zejména zahraničních, do ČRo. Pro běžné účely využívá generální ředitel stejně jako ostatní členové managementu na 1. a 2. stupni řízení standardní služební automobily – dle dopravního řádu ČRo.
Český rozhlas disponoval takovýmto vozidlem vždy. Je institucí s rozpočtem kolem 2,3 miliardy korun, institucí, která má výrazný společenský význam a dopad, institucí, která vítá významné hosty a jejíž zástupci se účastní důležitých jednání. Reprezentativní automobil v kategorii vyšší střední třídy není příznakem „papalášství“, ale součástí vybavení na úrovni, které má ČRo k dispozici – stejně jako notebooky, telefony či technika ve studiích. 

Automobil byl řádně vysoutěžen, stejně jako ostatní vybavení, kterým ČRo disponuje. ČRo v rámci soutěže obdržel dvě nabídky, přičemž jedna nabídka byla na vozidlo Volvo S90 a druhá nabídka byla na vozidlo Volvo C90 CC. Při veřejné zakázce si není nožné vybírat preferovanou značku, protože by šlo o diskriminační jednání. Tolik jen na vysvětlenou, proč nebylo vybráno v médiích zmiňované vozidlo od firmy Škoda Auto. Nemohlo vyhrát, protože ho zkrátka nikdo nenabídnul. 

Na základě řádně vypsané a vyhodnocené veřejné zakázky tak byla nakonec uzavřena kupní smlouva na vozidlo model Volvo S90 ve výbavě, která odpovídá standardu vyšší střední třídy. Konečná cena činila 1.343.913,- Kč bez DPH. Jen na okraj - tato částka odpovídá zhruba 0,06 procenta rozpočtu ČRo. Nákup vozidel v rámci pravidelné obměny vozového parku je v ČRo plánován minimálně jeden až dva roky dopředu. Tento konkrétní nákup vozidla byl plánován jako obměna služebního vozidla z roku 2012 s nájezdem přes 100 000 km. Pořízené vozidlo také odpovídá stupněm výbavy kvalitativně vozidlu předchozímu, tedy Škoda Superb. Staré vozidlo ČRo v rámci chování dobrého hospodáře nabídne k prodeji. 

Banální věc, jako je obměna vozového parku, byla využita některými medii ke zveřejnění tendenčního článku, který měl jediný účel – poškodit osobu generálního ředitele a diskreditovat Český rozhlas. 

Mgr. Jiří Hošna
ředitel Komunikace, marketingu a obchodu 

Ad) Zpravodajství a publicistika ČRo 

Dovolím si odmítnout názor pana posluchače, že zpravodajství a publicistika z poloviny lže a z druhé zamlčuje podstatné. Pokud by to tak bylo, těžko by zpravodajství a publicistika Českého rozhlasu patřily k nejdůvěryhodnějším v České republice. 

Naposledy se tímto tématem zabývaly Reuters Institute for the Study of Journalism a University of Oxford. Podle jejich měření Česká televize a Český rozhlas jsou stále pro občany ČR nejdůvěryhodnějšími médii v Česku. 

Český rozhlas nedává prostor pouze deseti komentátorům. Ve vysílání se jich objevuje mnohem víc. Ano, někteří z nich /Petr Nováček, Jindřich Šídlo //B. Tachecí není komentátorka// mají vadu řeči. V těchto případech jsou pro nás cennější jejich schopnost analýzy a syntézy, erudice a obrovský přehled o české politické scéně.

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství

autor: kob
Spustit audio