Stížnost posluchače ohledně komentářů na ČRo Plus (únor 2022)

23. únor 2022

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 23. 2. 2022.

Text stížnosti

10.12.2021 v pořadu Čro Plus Názory a argumenty (spíše by se měl jmenovat hlásání názorů osazenstva tohoto média prostřednictvím prověřených komentátorů) zazněly dva příspěvky na téma prezidenta a jeho ne/povinnosti jmenovat vládu podle návrhu předsedy vlády. První příspěvek byl Lídy Rakušanové, kde tato paní jako vždy začala tím, jak jde v Německu vše jako po drátku (na rozdíl od neumětelských Čechů, jak ihned navázala). Rozjela totiž kabaretní skeč plnou výrazů jako, cituji: „kovidária na zámku, bizarní představení, posměch, který vzbuzuje, nedůstojný ceremoniál“. Nelíbil se ten podtón nenávisti. Ale dobrá, jde o názor jednoho komentátora a veřejnoprávní médium, jenž má ve zřizovacím zákoně napsáno, cituji: „vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti“, jistě uveřejní i komentář s jiným pohledem na tuto záležitost. Ale hned následující komentář Jiřího Lestchtiny na stejné téma mě vyvedl z omylu. I on odhodil veškeré zábrany a popustil uzdu své antizemanovské nenávisti a Rakušanovou ještě trumfnul výrazy jako, cituji: „lánské defilé před nemocným (!) prezidentem, přilévání jedu a vášní (!), čas, který zasklená hlava státu marní tlacháním, směšné až pitvorné výjevy linoucí se z lánského zámku, pokleslá show, tak ponižující pro celou zemi, Zemanův zvrhlý exhibicionismus, Zemanova destrukce vlastní důstojnosti, rozcapené plavby po rybníku, lánská fraška, prezidentova zvůle, prezident ztratil smyl pro realitu“. 9.10.202 v pořadu Podcast Vinohradská 12 byl hostem/komentátorem Petr Honzejk a vyznění tohoto pořadu bylo naprosto stejné jako výše uvedené příklady, tedy nenávist, pohrdání a posměch vůči prezidentovi. Tak se ptám, jak Čro Plus, které svými poplatky dotují miliony Zemanových příznivců a voličů, reflektuje a prezentuje i jejich politické názory? Není už toto veřejnoprávní médium zcela obsazeno jednou názorovou bublinou? Jak si má koncesionář a volič utvořit svůj vlastní názor, když mu je veřejnoprávními komentátory vnucován pouze ten jeden? Je tohle ještě demokratické médium nebo jde o Rádio Hvězda po 35 letech?

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme za Váš podnět. O vyjádření jsme požádali zástupce vedení Českého rozhlasu, poskytl ho šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Petr Šabata, a jeho znění najdete v příloze naší odpovědi.

Rada Českého rozhlasu hodlá v letošním roce zadat nezávislou odbornou analýzu, která by počínání Českého rozhlasu v této oblasti měla zhodnotit. Její obsah následně najdete na webových stránkách Rady Českého rozhlasu (https://rada.rozhlas.cz/).

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Vážený pane posluchači,

děkuji Vám za reakci na komentáře v pořadu Názory a argumenty Českého rozhlasu Plus z 10. 12. 2021 (a podcast Vinohradská 12 ze dne 9. 12. 2021).

Tématem Vámi kritizovaných názorů byl postup prezidenta České republiky při sestavování nové vlády. Bylo to v té době téma velmi diskutované, ve vysílání Českého rozhlasu Plus jsme se věnovali kompetencím prezidenta při jmenování ministrů nejen ve Vámi zmíněných pořadech, ale i v řadě dalších. Rád bych upozornil například na Interview Plus ze 13. 12. (25 minut), v němž ústavní právník Aleš Gerloch postup Miloše Zemana hájil, případně na pořad Pro a proti ze 14. 12. a například i z 29. 11., v nichž vždy jeden host hodnotí kroky prezidenta republiky pozitivně. Širokou škálu názorů vyjadřovali i různí hosté v proudovém vysílání v těch dnech. V Českém rozhlasu Plus tedy dostaly významný prostor i jiné názory, než které citujete – jak nám ukládá zákon.

V názoru na kompetence prezidenta při jmenování členů vlády se většina ústavních právníků shoduje - že na návrh premiéra jmenovat musí, nemá manévrovací prostor kandidáty odmítnout. V reprezentativním průzkumu pro Český rozhlas agentura Median z poloviny prosince 2021 hodnotí jen 26 procent populace postup prezidenta Zemana jako výborný nebo chvalitebný (na stejnou otázku dostal Petr Fiala 39 procent). Zmiňuji tyto dva údaje proto, že vedle úkolů, které citujete ze zákona, je tam i další: přispívat „k právnímu vědomí obyvatel České republiky“. A Kodex Českého rozhlasu pak upozorňuje v části o diskusních pořadech, že jejich dramaturgie „musí brát na zřetel zkušenost, že téměř na každý problém mohou lidé nahlížet z různých úhlů a že vývoji společnosti je vlastní názorové střetání. Český rozhlas dbá, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření.“

Hlavním názorovým proudem je v hodnocení expertů i veřejnosti ten, že pravomoci prezidenta při jmenování ministrů jsou minimální. Prezentovali jsme jak tento proud, tak i názory opačné, případně jemněji odstíněné.

Na otázky, které kladete v závěru Vaší stížnosti, tedy shrnuji: Český rozhlas Plus i v tomto tématu dostál zadání, které mu ukládá zákon i kodex.

S pozdravem

Petr Šabata
šéfredaktor ČRo Plus

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio