Stížnost posluchače ohledně komentáře Petra Hartmana ze dne 26. 6. 2019 (červenec 2019)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 31. 7. 2019.

Text stížnosti

Vážená rado, komentátor Petr Hartman odemlel v dnešní polední publicistice ve středu 26.6. svou kritiku na hlavu prezidenta republiky. Prosím, kritika je možná a dokonce žádoucí. Možné však není, aby hlavu státu kritizoval za to, že nejedná podle jeho individuálních představ, a neuvedl důvody, proč se chová takto - dle Hartmana - nestandartně. Pak jeho vystoupení přestává být veřejnoprávním komentářem a stává se jeho soukromým politickým vystoupením, byť třeba s vědomím a souhlasem redakce. Nejinak se choval v pondělí ve 24-tce České televize i dlouhodobě ve svých předchozích vystoupeních, takže to není náhoda.

Prezident má svoje důvody, i když je veřejně nevyjadřuje, aby dále nejitřil polarizované nálady a neprohluboval politickou krizi. Jsou to však důvody stejného charakteru, které (1.) vedly Radiožurnál krátce po vstupu hnutí ANO do vlády k týden trvajícímu útoku proti D. Ťokovi v podobě zcela nestandardního seriálu, (2.) na jaře 2013 Veroniku Sedláčkovou a Lenku Zlámalovou k propagandě druhého, soukromými společnostmi chtěného pilíře takzvané penzijní reformy, (3.) před dvěma roky triumvirát Fištejn, Dvořák, Slezák k soustředěnému a lživému útoku proti prezidentu cizího státu včetně otevřené Fištejnovy výzvy, že proti Putinovi a jeho Rusku má veřejnost bojovat.

Už tenkrát jsme velice vážně navrhovali tehdejšímu generálnímu řediteli ČRo Duhanovi, aby nechal provést bezpečnostní prověrku redaktorů Radiožurnálu, zda nejsou pod vlivem nějakých třetích osob usilujících o zneužití média veřejné služby požívajícího všeobecnou důvěru ke svým partikulárním cílům. Sám Duhan nazval chování redaktorů Radiožurnálu (cit.) "kavárenskou politikou", což je totéž, co kupř. ohrozilo zájmy České republiky v podobě velice nestandarního setkání Faltýnka s ředitelem Kapsch v jedné hotelové hospodě či Dalíka s rakouskou zbrojovkou Steyer.

Je nezpochybnitelným faktem, že od dob (3.) došlo ve vysílání Radiožurnálu ke slyšitelnému zlepšení a obsah, měřeno veřejnoprávním zákonem a etickým kodexem veřejnoprávní instituce, je bez takovýchto do uší bijících chyb. Naproti tomu negativní skutečností je, že náprava trvala 5 let, naše podněty byly všemožně relativizovány v odpovědích samotné rady i Jana Pokorného, a, jak jsme dnes opakovaně slyšeli z Hartmanových úst, dodnes není úplná.

V kopii: kancelář prezidenta republiky

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

jménem Rady Českého rozhlasu mi dovolte konstatovat, že si Vašeho dlouhodobého zájmu o veřejnoprávní vysílání vážím a že každý Váš podnět Rada bere seriózně na vědomí.

Jako obvykle jsme si i k záležitosti komentáře p. Petra Hartmana vyžádali stanovisko vedení ČRo. K tomuto dopisu jej připojuji.

Lze říci, že s ním vyslovujeme souhlas z toho důvodu, že p. Hartman se jako nástupce p. Petra Nováčka ve věci komentářů ohledně vnitřní politiky Česka obecně jeví jako uvážlivý a uměřený. Věříme, že i tak bude Vaše stížnost bude pro něj a pro jeho nadřízené impulsem ke zvýšené citlivosti k tomu, aby se komentáře při veškeré subjektivitě nevymykaly z očekávaného rámce.

S úctou,

Jiří Vejvoda,
místopředseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření Vedení ČRo

Dobrý den,

pokud komentátor vyjádří svůj názor, dělá to, co se od něj očekává. Pokud přijmeme to, že komentář je reflexe událostí nebo jevů na základě interpretace doložitelných faktů, pak Petr Hartman neudělal nic, za co bychom ho chtěli kritizovat.

Ostatně, Kodex Českého rozhlasu praví: Redaktoři Českého rozhlasu si musí při vystupování ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech s výjimkou komentářů počínat tak, aby posluchač nemohl rozpoznat, jaký názor mají na věc, o níž informují. V komentářích, které obsahuji osobní stanovisko autora, se nesmějí odchylovat věcně od skutečnosti. To vystoupení komentátora Hartmana splnilo.  

V reakci na závěrečnou pasáž stížnosti si dovolím místopřísežně uvést, že redaktoři Radiožurnálu nejsou pod vlivem nějakých třetích osob usilujících o zneužití média veřejné služby.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství