Stížnost posluchače ohledně komentáře L. Rakušanové na ČRo Plus (listopad 2019)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 11. 2019.

Text stížnosti

Dobrý den,

stížnost na komentář od jakési p.Rakušanové, vysílaný dne 11.10.2019 v odpoledním pořadu Názory a argumenty.

V den, kdy se veřejnost loučí se zpěvákem Karlem Gottem, necháte tuto zapšklou dámu přednést neuvěřitelně odporný hanopis na jeho adresu! Zatímco Vlasta Chramostová byla vykreslována jako světice (zcela vědomě zatajeno její členství v KSČ, spolupráce se StB i role nadšených údernic), byl pan Gott nekonečně dehonestován...

Jak je možné, že něco tak hloupého a z lidského hlediska i odpudivého a nepochopitelného vůbec Čro Plus odvysílal?!

Vyjádření Rady ČRo

Dobrý den, pane posluchači,

jménem Rady Českého rozhlasu potvrzuji, že jsme Vaše stížnosti na vysílání rozhlasu veřejné služby vzali na vědomí navzdory znovu se opakujícím invektivám, jimiž jsou z Vaší strany devalvovány, a předali je vedení ČRo k vyjádření.

Tato vyjádření přikládám.

Znovu Vás žádám, abyste své výtky formuloval korektně, jinak je bude Rada ČRo odkládat. Můžete je také zasílat ombudsmanovi Českého rozhlasu.

S pozdravem,

Jiří Vejvoda,
místopředseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření Vedení ČRo

Dobrý den,

v úvodu reakce na stížnost chci zdůraznit, že Lída Rakušanová není „jakási“ Rakušanová, ale komentátorka s bohatou žurnalistickou historií. Také bych chtěl pana Kočího ubezpečit, že to rozhodně není „zapšklá“ dáma, a že v pořadu Názory a argumenty měla zajímavý komentář, nikoliv „hanopis“.

Vyjevila svůj názor, srovnala a v závěru zobecnila působení Karla Gotta a Vlasty Chramostové zejména v sedmdesátých letech minulého století. Z nich vyvodila zobecňující závěr, v němž na příměru „dvě strany téže mince“ charakterizovala situaci ve společnosti v období normalizace.

Komentář splňoval všechny novinářské standardy a naplnil požadavek Kodexu Českého rozhlasu: 6.7 Český rozhlas striktně rozlišuje mezi informací zpravodajského charakteru (zprávou) a hodnotícím soudem (komentářem). Zprávou se rozumí informace o určitém ději nebo stavu obsahující zpravidla také informaci o postojích hlavních aktérů události, která je předmětem zprávy. Není dovoleno vydávat za zprávy pouhé domněnky. Hodnotící soud vyjadřuje názory, postoje nebo pocity. Český rozhlas ve svém vysílání jednoznačně, pro posluchače zřetelně, odděluje zprávy od hodnotících komentářů. Zvláště není přípustné směšovat zprávu a hodnotící soud v jedné větě redaktora.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství