Stížnost posluchače ohledně komentáře L. Rakušanové (duben 2022)

27. duben 2022

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 4. 2022.

Text stížnosti
viz příloha


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme za Váš podnět. K naší odpovědi připojujeme stanovisko šéfredaktora Českého rozhlasu Plus Petra Šabaty.

Komentáře Lídy Rakušanové bývají často kontroverzní, což tomuto žánru nevadí. Nicméně na základě zákona o Českém rozhlasu i kodexu Českého rozhlasu (názorová pluralita) Rada Českého rozhlasu považuje za důležité, aby se ve vysílání objevovali rovněž jiní autoři, kteří jsou podobně ostře kritičtí i k jiným politikům či politickým stranám.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

Pan posluchač cituje pasáže z komentáře Lídy Rakušanové z 22. října 2021 Budoucí parlament má šanci na čistý štít a označuje je za lživé a neobjektivní.

To nemá oporu v realitě.

Pro skutková tvrzení uvedená v komentáři lze najít zřetelnou oporu například v dokumentech Bezpečnostní informační služby (tento z roku 2018): „Hnutí SPD není z pohledu definice ministerstva vnitra extremistickým subjektem. Vybírá si ale podobná témata jako pravicoví extremisté a nezřídka k nim zaujímá i podobné názory. V některých případech jsou vyjádření představitelů SPD i radikálnější než vyjádření představitelů tradičních pravicově extremistických stran.“ Německou situaci – program, vystupování i činnost AfD – autorka sleduje detailně několik let, žije v Německu, a její srovná s SPD je zcela korektní.

Dále Kodex Českého rozhlasu mimo jiné uvádí:

6.7 Český rozhlas striktně rozlišuje mezi informací zpravodajského charakteru (zprávou) a hodnotícím soudem (komentářem). Zprávou se rozumí informace o určitém ději nebo stavu obsahující zpravidla také informaci o postojích hlavních aktérů události, která je předmětem zprávy. Není dovoleno vydávat za zprávy pouhé domněnky. Hodnotící soud vyjadřuje názory, postoje nebo pocity. Český rozhlas ve svém vysílání jednoznačně, pro posluchače zřetelně, odděluje zprávy od hodnotících komentářů. Zvláště není přípustné směšovat zprávu a hodnotící soud v jedné větě redaktora.

Odmítáme proto, že by autorka komentáře porušila Kodex Českého rozhlasu.

S pozdravem

Petr Šabata
šéfredaktor ČRo Plus

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio