Stížnost posluchače ohledně komentáře k Islámskému státu (leden 2019)

30. leden 2019

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 1. 2019.

Text stížnosti

Vážená rado, v dnešní polední publicistice Milan Slezák celkem komplexně a objektivně shrnul fakta týkající se Islámského státu a jeho vojenské porážky i širších geopolitických souvislostí Blízkého Východu. Ovšem několik klíčových skutečností, bez kterých si nelze udělat o celém problému obrázek, zůstalo nekonstatováno.
Za prvé: u těchto radikálů ani tolik nejde o to, kolik jich je, ale kdo je platí. Vezmeme-li jen cenu jednoho náboje či raketové střely a vynásobíme počtem výstřelů, dojdeme k částkám, které nemůže IS dotovat sám ze svých zdrojů. Ve skutečnosti je financován z prodeje drog a ropy. Bylo by objektivní a spravedlivé říci, kdo od něj tyto produkty kupuje, čímž by bylo odhaleno, kdo je podporuje. Že to jsou určité síly v samotných USA a jejich spojeneckých zemích, by vyšlo najevo, ať se to někomu líbí nebo ne.
Za druhé: vůbec nebylo zmíněno, že největším producentem islámských radikálů je dnes Pákistán, atomový spojenec USA a Indonésie, s podporou Saúdské Arábie, rovněž spojencem USA.
Naštěstí bylo v textu komentátorem alespoň půlvětičkou zmíněno, že zneužívání náboženského přesvědčení proti nepohodlným režimům, resp. proti těm, které se nepohodlnými staly, konkr. např. Saddámově Iráku, jenž byl do té doby spojencem USA a Státy podporován, hlavně proti Íránu, je konkrétně Spojenými státy provozováno po několik desítek let. Že to je vůbec to nejhorší, co lze udělat, absolutně neslučitelné s demokratickými principy této mocnosti, jež navenek deklaruje a prohlašuje za idál pro všechny, což nejspíš i jsou, je nabíledni a zasluhovalo by to kriticky nestranný rozbor, veřejné odhalení stavu zákulisní politiky USA a nekompromisní odsouzení.
S pozdravem, váš posluchač

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane posluchači,
děkujeme Vám za to, že pozorně posloucháte vysílání Českého rozhlasu a sdělujete své podněty. Předáváme je prostřednictvím vedení Českého rozhlasu dotčeným pracovníkům a věříme, že je zahrnou do svých úvah o obsahu svých příspěvků.

S pozdravem,
jménem Rady ČRo,

Jiří Vejvoda,
místopředseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

zcela sdílím konstatování, že Milan Slezák celkem komplexně a objektivně shrnul fakta týkající se tzv. islámského státu a jeho vojenské porážky i širších geopolitických souvislostí Blízkého Východu.

Je nabíledni, že v téhle složité, mnohovrstevnaté problematice zůstane vždy něco nedořčeného. Z několika důvodů – rozhovor v publicistické části má omezenou stopáž, některé domněnky jsou jen obtížně doložitelné atd.

Soudím, že v rozhovoru se zahraničně-politickým analytikem Českého rozhlasu Milanem Slezákem nebylo nic v rozporu s žurnalistickými pravidly, resp. Kodexem Českého rozhlasu.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství

autor: kob
Spustit audio