Stížnost posluchače ohledně komentáře J. Vávry v ČRo (duben 2019)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 4. 2019.

Text stížnosti

Vážená paní Vlasáková, Vážený pane Ditrichu,

rád bych touto cestou vyjádřil nesouhlas a nespokojenost s obsahem některých relací/článků z poslední doby. Vrcholem se pro mne stal článek pana Jana Vávry "Pravdu má jenom bouchačka".

Jako silný zastánce svobody slova chápu, že každý má právo vyjádřit svůj názor, nicméně by bylo na místě, aby byl autor erudovaný a nedělal tak veřejnoprávnímu mediu ostudu.

Viditelnou neznalost historie, kterou pan Vávra projevuje svým tvrzením cituji: "Přitom z historie víme, že jsme si svobodu nikdy sami nevybojovali. Možná jsme si ji někdy vyjednali, možná i trochu vyvzdorovali. Ale jako národ jsme se zbraní v ruce svobodu nikdy nehájili." se autor dopouští  jednak argumentačního faulu tak zadruhé zároveň poukazuje na své značné mezery v našich dějinách.

Pominu-li, že toto tvrzení je velmi urážlivé, je navíc fakticky špatné. Dále se pan Vávra dopouští faktické chyby (a ukazuje tím svou neschopnost dohledat fakta) domněnkou, že nápis "Pravda vítězí"nechal na pistoli vyrýt premiér Andrej Babiš, což není pravda. Onu pistoli  nechal takto vyzdobit přímo její výrobce, jako limitovanou edici ke stému výročí vzniku Československa.

Zvažte prosím větší redigování obsahu případně odmítnutí některých článků či autorů, protože takto trpí obraz Rozhlasu jako celku, když dopouští takováto pochybení. (jmenovitě užívání chybné argumentace, neznalost historie a neschopnost dohledání si faktů)

Děkuji

S pozdravem

Váš posluchač

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkuji Vám jménem Rady Českého rozhlasu za Váš zájem o vysílání i o za Váš podnět.  Vyžádali jsme si k němu stanovisko vedení Českého rozhlasu, které k tomuto dopisu připojuji.

Zároveň konstatuji, že Rada Českého rozhlasu se rozhodla zadat odbornou analýzu na objektivitu a vyváženost ve vysílání stanice ČRo Plus. Jakmile bude vyhotovena a projednána, zveřejníme ji na webových stránkách Rady Českého rozhlasu.

S úctou,

Jiří Vejvoda,
místopředseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

reaguji na Váš nesouhlas s komentářem Jana Vávry „Pravdu má jenom bouchačka“. Chtěl bych nejprve připomenout, že v pořadu Názory a argumenty dáváme prostor autorům s různými názory a naším cílem je mít ve vysílání co největší názorové spektrum.

K věcným výhradám: Jako národ jsme naši svobodu - jak správně uvádí autor v textu - skutečně nikdy nehájili. Naposledy jsme jako národ bojovali za první světové války, to jsme ale hájili Rakousko-Uhersko. Později už - občas - bojovali jen jednotlivci, ale jako národ jsme vždy kapitulovali, ustoupili, nebo vydali své území. Historická fakta mluví zcela jednoznačně.

K druhé výhradě: V textu nebylo nikde řečeno, že by Andrej Babiš nechal na pistoli vyrýt nápis Pravda vítězí. Text naopak zněl: „Jinak si nelze vysvětlit, proč jako dárek přivezl Donaldu Trumpovi pozlacenou pistoli české výroby s vyrytým nápisem Pravda vítězí.“ Nikde není řečeno ani naznačeno, že by to byl Andrej Babiš, kdo nechal nápis na pistoli vyrýt. Takto věcně i kriticky poukázali na problematičnost tohoto daru i jiní komentátoři a politici.

Věřte, že redigování textů do Názorů a argumentů věnuje jak šéfkomentátor Radko Kubičko, tak šéfredaktor Českého rozhlasu Plus Petr Šabata prvořadou péči, protože jde o velmi sledovaný pořad.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství