Stížnost posluchače ohledně komentáře I. Pekárkové ze dne 11. 6. 2019 (říjen 2020)

21. říjen 2020

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 21. 10. 2020.

Text stížnosti

Dne 11.6.2019 jste na stanici Čro Plus vysílali tento komentář. Jeho vyznění je nenávistné k jednomu demokraticky zvolenému politikovi a potažmo i jeho příznivcům jeho politické straně. Autorka komentáře ho nazývá, i vzhledem k jeho rasové příslušnosti, invazním, nebezpečným druhem. Ačkoliv v Čro Plus jsou veškeré komentáře k panu Okamuorovi a jeho SPD kritické, tento už přesahuje meze slušnosti a hlavně zásad vysílání veřejnoprávních médií. Ničím se to neliší od policií prověřované poslankyně SPD paní Maříkové za výrok: „Je zakázané dovážet invazivní nepůvodní druhy rostlin a zvířat na území EU. Muslimští imigranti také nejsou původními obyvateli Evropy a stejně jako invazivní druhy znamenají nečekané šíření a postupné vytlačení původních obyvatel Evropy. A paní Pekárková prohlásila na vlnách veřejnoprávního Čro Plus (krátký výtah): Je to botanicky řečeno zavlečený invazní druh, laicky řečeno nebezpečný vetřelec.....................chtěla bych na závěr zdůraznit, že pan Tomio Okamura není kříženec. Má sice asijské kořeny tak jako křídlatka a zaplevelil už v Česku mnoho míst – včetně lidských myslí –, ale kříženec to není. Plné znění zde: https://plus.rozhlas.cz/iva-pekarkova-ach-ti-krizenci-7960542


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

Rada Českého rozhlasu obdržela Vaši stížnost na obsah glosy Ivy Pekárkové „Ach, ti kříženci“, kterou odvysílal Český rozhlas Plus. O reakci jsme požádali vedení Českého rozhlasu. Stanovisko ředitele Zpravodajství Jana Pokorného je součástí naší odpovědi.

Radní se s ním detailně seznámili a s jeho zněním se ztotožňují. Podle nás příspěvkem Ivy Pekárkové nebyl porušen ani zákon ani kodex Českého rozhlasu.

Nicméně někteří členové Rady Českého již v minulosti vyjádřili nespokojenost s názorovou pluralitou a tendenčností ve vysílání Českého rozhlasu Plus, například v relaci Názory, argumenty. Svědčí o tom i řada stížností, které jsme na toto téma v poslední době obdrželi. Můžeme Vám přislíbit, že se radní na zmíněnou problematiku v blízké době zaměří.

Věříme, že i nadále zůstanete posluchačem některé ze stanic Českého rozhlasu.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

pan posluchač ve své stížnosti kritizuje glosu Ach, ti kříženci autorky Ivy Pekárkové (ČRo Plus 11. 6.). Má za to, že její vyznění je nenávistné a že autorka nazývá Tomia Okamuru invazním, nebezpečným druhem. S touto interpretací nelze souhlasit, v samotném textu pro ni není žádná opora.

Iva Pekárková je nejen spisovatelka, ale také botanička a bioložka (studovala přírodovědeckou fakultu UK, obor mikrobiologie a virologie). V glose využívá této své druhé odbornosti, její podstatná část pojednává detailně o křídlatce české (kříženci křídlatky japonské a křídlatky sachalinské). Že na konci textu srovnává rostlinu s politikem (a to srovnání vyznívá nakonec příznivě), je vtipná nadsázka, která je v žánru glosa možná, nebo dokonce žádoucí.

Takový druh textu opravdu není způsobilý vyvolat nenávist k jednomu politikovi a už vůbec ne k příznivcům jeho politické strany. Budiž dokladem tohoto tvrzení fakt, že jsme na glosu Ivy Pekárková (ani na její jiné příspěvky) nedostali žádnou negativní reakci – až na tuto.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu

Spustit audio