Stížnost posluchače ohledně komentáře Evy Turnové na ČRo Plus (leden 2019)

30. leden 2019

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 1. 2019.

Text stížnosti

Lež v komentáři uvedeném na ČRo Plus viz. přiložený odkaz. V komentáři je posluchačům sdělováno: „Babiš senior není žádný floutek, ale prvoligový hráč, který si urval moc a chce si ji udržet. K moci se dostal legitimním způsobem – pomocí voleb, přestože v ekonomice podváděl“ a dále „Přestože Babiš junior není přímým konkurentem táty, byl zařazen do jeho plánu moci. Ať už se mu junior vzpříčil cíleně, a nebo díky vnějším okolnostem, musel být odstaven.“ Není dokázáno, že Babiš v podnikání podváděl, není dokázáno, že Babiš jr. musel být odstaven. Podávám tedy tímto stížnost na ČRo Plus pro zveřejňování lživých informací.Odkaz na komentář: https://plus.rozhlas.cz/eva-turnova-babischan-a-jeho-syn-7679940?fbclid=IwAR3peExGWczFxzRDyBUIsr_qOm64JvIkCNz0jzrvzWGZ9humA7nIM5QbAWY

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane posluchači,
děkujeme Vám za to, že pozorně posloucháte vysílání Českého rozhlasu, a také za Váš podnět. Předali jsme jej vedení Českého rozhlasu k vyjádření, které nás uspokojilo a ztotožňujeme se s ním. Naleznete jej v příloze.

S pozdravem,
jménem Rady ČRo,

Jiří Vejvoda,
místopředseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

uvedené výroky padly v příspěvku Evy Turnové, který byl vysílán v pořadu Názory a argumenty jako Glosa Plus. Jde o lehčí literární útvar, který je každodenní tečkou za pořadem komentářů. Její součástí je tradičně humor, ironie, satira a lehká literární nadsázka. Nicméně uvedená tvrzení nejsou v rozporu s pravdou, ani Kodexem Českého rozhlasu. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš je vyšetřován za údajný dotační podvod. Jedna ze součástí jeho bývalé firmy Agrofert byla vyčleněna z holdingu a čerpala evropskou dotaci pro malé firmy. Pak se do holdingu vrátila. Syn premiéra Andrej Babiš mladší sám v reportáži hovořil o tom, že si jeho otec přál, aby v průběhu vyšetřování údajného dotačního podvodu odjel z České republiky.

Tuto argumentaci opírám o tyto právní věty v judikátu NSS 7 As 23/2010-73 ve věci Česká televize proti RRTV – pořad 168 hodin 4. 5. 2008 – reportáž o církevních restitucích:
I. Veřejnoprávní média masové komunikace vytvářejí svojí existencí strukturovaný a co možná nejvíce pluralitní prostor pro vyjadřování názorů. Jejich úlohou není poskytovat sterilní informace, nýbrž odrážet realitu včetně v ní obsažených kontroverzí, nejednoznačností, vrstevnatostí a emocionality.
II. U publicistických pořadů nelze zásadu objektivity a vyváženosti (§ 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání) vykládat jako příkaz, aby v nich zaznívaly toliko bezbarvé, opatrnické a hyperkorektní názory. Zákaz jednostranného zvýhodňování se má vztahovat na celek vysílaného programu. Proto má být vysílání publicistických pořadů organizováno tak, aby jednotlivé pořady byly často angažované, kritické a názorově vyhraněné, samozřejmě vždy při zachování objektivity a pravdivosti sdělení o faktech, avšak ve svém celku vytvářely pestrou a z hlediska názorového spektra společnosti reprezentativní kombinaci, podporující co nejširší a nejotevřenější diskusi o společensky relevantních tématech.

Doporučil jsem, aby i v tomto typu glos nebo jiných komentářích byla tvrzení, která nelze ověřit, resp. soud o nich zatím pravomocně nerozhodl, zřetelněji formulována jako hodnotící soud.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství

autor: kob
Spustit audio