Stížnost posluchače ohledně informací z Číny ve vysílání ČRo Plus (listopad 2021)

24. listopad 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 11. 2021.

Text stížnosti
1. e-mail:

Zdravím všechny členy Rady ČRo,
četl jsem se zpožděním vaši informaci o projednání stížnosti posluchače na nedodržování objektivity ve vysílání stanice ČRo Plus. Stížnost projednala rada v lednu. Rada  v podstatě souhlasila s názorem posluchače, že tato stanice porušuje všechny principy jimiž se má tato stanice ve vysílání svých pořadů řídit. Byla zveřejněna i odpověď  ředitele zpravodajství pana Pokorného na kritiku. Jeho stanovisko považuji za výsměch kritickým názorům posluchače i pozitivní reakci rady na přednesenou kritiku. Posluchač upozornil, že celkové vysílání radia Plus je v rozporu se zásadami jimiž se má tato stanice řídit. Ředitel Pokorný se hájil tím, že vypočítal kolik nových komentátorů bylo získáno pro pořad Názory a argumenty.
Je snad tento pořad páteří vysílání radia Plus ? A zajišťují noví komentátoři požadovanou objektivitu a pestrost názorů ? Odpovím konkrétním příkladem jak je vyváženost zajišťována u významného tématu jimž je nesporně Čína.
Ironií je že pan ředitel Pokorný ve výčtu využívaných specialistů a odborníků zapomněl na Čínu. A koho si rozhlas zve do vysílání nejenom  stanice Plus ale i ostatních stanic kdykoli pocítí potřebu vyjádřit se k Číně ? Je to paní profesorka Lomová z Karlovy univerzity a její spolupracovníci soustředění kolem projektu Sinopsis. Občas se k nim připojí pan Exner. Ti všichni představují názorový proud silně až zaujatě  odmítající vše co s dnešní Čínou souvisí. Zejména pozvání pana Exnera do vysílání radia Plus dne 08.06.21 mne „ nazdzvedlo“. Jeho vystoupení bylo vlastně reklamou pro jeho  dokumentární film o Číně.

V této souvislosti se ptám – je snad naše republika chudá na odborníky zabývající se Čínou a schopné pozorovat a hodnotit Čínu bez zloby a zaujatosti ? Proč rozhlas nedá zaznít názorům např. pana Víta Vojty, který má jako málokdo opravdu bohaté poznatky o této zemi nahromaděné jednak stykem s nejvyššími vrstvami čínské společnosti ( dlouhá léta tlumočil státním delegacím ) a jednak jako poradce pro české podnikatele vstupující na čínský trh. Existuje celá plejáda podnikatelů či vědeckých pracovníků, kteří působili nebo ještě pracují v Číně. A je zde velká obec sinologů.  Jsou snad všichni naladěni na stejnou notu jako prof. Lomová ? Nemám nic proti tomu, aby prof. Lomová a jí podobní  měli možnost  „ ventilovat „ své názory a postoje, avšak dejte příležitost i ostatním, kdo o Číně něco vědí, aby se s posluchači podělili o své poznatky a dojmy. Namátkou bych jmenoval prof. Oskara Krejčího anebo paní docentku Švihlíkovou. Slyšet jen prof. Lomovou či pana Exnera a jim podobných ze Sinopsisu je opravdu někdy protivné ba disgusting. A úsměvné když zabrousí do geopolitických úvah.

 S úctou k vaší významné a nezáviděníhodné práci

2. e-mail:

Vážený pane předsedo a vážení členové Rady ČRo

Vážený pane ombudsmane ČRo

Jak vidíte v níže  připojeném e-mailu poslal jsem Radě ČRo již na počátku června stížnost týkající se objektivity  ve vysílání stanice ČRoPlus. Uplynulo od té doby hodně času a žádnou odpověď či stanovisko k mé stížnosti jsem dosud nezaznamenal. Hodlá se Rada  k tomuto problému vůbec vyjádřit ? Zároveň se omlouvám za chybu v mé stížnosti -  omylem jsem uvedl jméno pana Exnera ( zmiňuji se o něm 3x ) místo správného jména p. Etzlera ( bývalého zpravodaje ČT V Číně )


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme za zajímavé podněty týkající se informování Českého rozhlasu o dění v Číně. Tato tématika bude posilováním role této země nejen ve vysílání Českého rozhlasu stále zajímavější.

Rada Českého rozhlasu má k dispozici Vaši komunikaci s ombudsmanem Českého rozhlasu Milanem Pokorným. Je velmi zajímavá.

Radní Českého rozhlasu se nyní nechtějí vyjadřovat k Vašemu stanovisku, že informování o dění v Číně je nevyvážené a jednostranné. Rada Českého rozhlasu si pravidelně nechává zpracovávat nezávislé odborné analýzy. Můžeme Vám slíbit, že další, zadaná příští rok na jaře, se bude týkat právě tohoto tématu. Veškeré analýzy jsou pak zveřejněny na webových stránkách Rady Českého rozhlasu, její autoři seznamují veřejnost s výsledky svých zjištění na veřejné prezentaci.

Upozorňujete, že v hojné míře se ve vysílání objevují například zástupci uskupení Sinopsis. To je v pořádku. Pro zdůraznění objektivity ve vysílání radní Českého rozhlasu v minulosti častokrát upozorňovali na nutnost řádně uvádět afiliace respondentů. Ve vysílání v případě organizace Sinopsis nicméně chybí důležitá informace, a tou je zdroj jejího financování. Tím dochází ke zkreslení objektivity a vnímání nezávislého stanoviska hosta či komentátora.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

Spustit audio