Stížnost posluchače ohledně informací o novele OZ a rodinného práva (březen 2023)

29. březen 2023

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 3. 2023.

Stížnost posluchače

Vážený pane šéfredaktore, vážený pane předsedo,

nepatřím již bohužel k (pravidelným) posluchačům ČRo. Co jsem náhodně zaslechl v dobu uvedenou ve věci, mě však naplnilo obavou o osud stanice, která by měla být nástupkyní RFE, posléze ČRo6 a snad jakousi výkladní skříní rozhlasové žurnalistiky.

Pořad se týkal sporů o svěření do péče po rozchodech rodičů a vyzněl téměř jako obžaloba tzv. krkavčích rodičů. Dostaly v něm prostor dámy, které kvasiafektovaným hlasem hovořily o údajné nezodpovědnosti rodičů či dokonce snaze zpoplatnit jejich spory o svěření do péče.

Rád bych – jako člověk věnující se výchově dlouhá léta a vedlejší účastník posledního ze soudních sporů v uvedené věci předminulý rok – konstatoval zejména tato (ověřitelná – uvádím i ve sporu zúčastněný soud a OSPOD) fakta:

• ve sporu u Okresního soudu pro Prahu 9 to byl právě OSPOD (ÚMČ Praha 18), jehož zástupce se k jednání bez omluvy přinejmenším jednou nedostavil,

• byla to soudkyně JUDr. Nina Smitová, která vedla jednání zcela neracionálně a v podstatě se zdráhala učinit jakékoli rozhodnutí. Toto musel za ní napravovat odvolací soud,

• náklady rodičů ve sporu byly i za těchto okolností enormní (právní zastoupení, posudek psychologa, honorář mediátora).

Závěrem: činnost soudu jakož i obcí zřízeného úřadu, která by se snad dala označit jako přímo klienty neplacená, nebyla při objektivním posouzení hodna jakékoli odměny.

Nežádám vysvětlení, proč zmíněný pořad byl tak zásadně neobjektivní, protože takový lapsus se vysvětlit nedá. Byl bych ale rád, kdyby se veřejnoprávní instituce napříště zdržela tak neuvěřitelného postupu. O krocích vedoucích k tomut mě prosím informujte.

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

Rada Českého rozhlasu obdržela 18. ledna Vaši stížnost na obsah ranního vysílání stanice Český rozhlas Plus o dva dny dříve. Radní si Vámi uváděný pořad poslechli, a neshledávají v jeho obsahu žádné porušení legislativy, a to především zákona o Českém rozhlasu a kodexu Českého rozhlasu. Reportáž má standardní formu i obsah.

O vyjádření jsme požádali i zástupce vedení Českého rozhlasu, poskytl ho šéfredaktor stanice Český rozhlas Plus Josef Pazderka. Rada Českého rozhlasu s jeho vyjádřením souhlasí.

S pozdravem

Ondřej Matouš
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme za váš email i za stížnost na naše vysílání, kterou musím odmítnout. Respektujeme vaši zkušenost a pohled na věc, naše reportáž ale pouze shrnovala diskusi k připravovanému zákonu, jehož primárním cílem je ochrana dítěte v rámci rozvodového řízení.

Respondenti, kteří v materiálu vystupují, reprezentují nejen sebe, ale také řadu kolegů ze své profese. Soudce Pavel Kotrady je místopředsedou Spolku rodiněprávních a opatrovnických soudců, je členem pracovní skupiny na ministerstvu spravedlnosti, paní Michalcová z OSPOD pro Prahu 12 vystupuje na konferencích konaných v Poslanecké sněmovně ČR atd. Důležitý byl pro nás taky pohled z regionů (Kotrady – Zlínsko, Decroix – Vysočina). Obvinění z „překrucování faktů“ proto není na místě, další nuance každého jednotlivého případu není možné na tak malé ploše zachytit. 

K vaší připomínce o činnosti soudů nebo úřadů, „nehodných jakékoli odměny“ - ano, opatrovnické soudy jsou ze zákona osvobozeny od soudních poplatků a práce OSPOD (nejen) v rozvodových řízení je hrazena z veřejných rozpočtů. Pro rozvádějící jsou tedy tyto služby „zdarma“, bez ohledu na to, kolikrát se kvůli jejich sporu musí soud sejít.

S přáním všeho dobrého

Mgr. Pazderka Josef, MSc.
šéfredaktor ČRo Plus

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio