Stížnost posluchače ohledně hudby na stanicích ČRo (srpen 2021)

25. srpen 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 8. 2021.

Text stížnosti

Věc: Stížnost na nedostatečné zařazování českých (srozumitelných) písniček na program stanic ČRo.

Hudba v Českém rozhlase

Když si pustíte rádio, a postupně si přehrajete české stanice, tak zjistíte, že ze sedmi stanic v pěti z nich zní cizí hudba (s cizojazyčnými texty). A to v některých případech si dovolím říci dokonce „podivná“ hudba.

Předvádí se nám „moderní“ – často úpadkový jazz, písničky, ve kterých se jedna věta opakuje až do „zblbnutí, nemelodická „vážná“ hudba atd.

Myslím, že by bylo vhodné přihlédnout ke koronavirové pandemii a lidem spíše psychicky pomáhat, než je ubíjet. Proč nevysílat optimistické a melodické písničky? Například Voskovec+ Werich, Ježek, Suchý + Šlitr,

Paleček+ Janík, Nohavica, Svěrák, Šíp. Písničky zpívané Ljubou

Hermanovou, Hašlerky? Proč občas nezahrát i lidové písně ke zpívání s posluchači – například včetně Moravanky? A co skladby, které uvadí Rieu ve svých světových pořadech?

Jsem přesvědčen o tom, že výměna hudebních dramaturgů v jednotlivých stanicích je na místě. Za to, co napáchali by se měli v budoucnu také zodpovídat.

Nestačí koronavirus, to nás chtějí stanice ČRo deptat ještě hudbou?

Možná, že je to i otázka peněz (poplatky). Potom jsem však ochoten si připlatit za dobrou optimistickou hudbu i v Českém rozhlase.

Váš posluchač

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme za Váš podnět týkající se oblasti hudební produkce Českého rozhlasu. Není ojedinělý. O vyjádření jsme požádali zástupce vedení České rozhlasu. Vypracoval ho ředitel Programu Českého rozhlasu Ondřej Nováček, jeho znění najdete v příloze naší odpovědi.

Rada Českého rozhlasu se s ním ztotožňuje, považujeme ho za vyčerpávající. Ukazuje, že současné spektrum stanic Českého rozhlasu nabízí v oblasti hudby posluchačům široký výběr žánrů. A to včetně tuzemské hudební tvorby.

Věříme, že i nadále zůstanete posluchačem některé ze stanic Českého rozhlasu.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

úkolem Českého rozhlasu je vytvářet pluralitní, nápaditou a rozmanitou programovou nabídku v oblasti slovesné i hudební. Jednotlivé stanice se proto soustředí na různorodé hudební žánry s cílem zaujmout širokou veřejnost, a přitom zůstat vnímavým i vůči potřebám menšinových skupin. Za tímto účelem systematicky a pravidelně analyzujeme údaje o potřebách a přáních jednotlivých posluchačských skupin.

Český rozhlas prostřednictvím svých stanic pokrývá široké spektrum hudebních žánrů – vážnou hudbu (Vltava, D-Dur), jazz (Jazz, Vltava), folklor a dechovka (regionální stanice), populární hudbu (Radiožurnál, Dvojka, regionální stanice), alternativní pop (Wave), rock (Radiožurnál Sport), etnickou hudbu (Vltava), country (regionální stanice), alternativní a experimentální hudbu (Vltava, Wave), či dětské písně (Junior).

Dalším úkolem Českého rozhlasu je podpora české kultury a umělců, proto vnímáme parametr podílu české hudby jako klíčový. V této chvíli poměr české a zahraniční tvorby je u hlavních stanic následující:

Regionální stanice: 75% česká x 25% zahraniční
Český rozhlas Dvojka: 50% česká x 50% zahraniční
Český rozhlas Radiožurnál: 20% česká x 80% zahraniční
Vysoké podíly české hudby vysílá rovněž ČRo Vltava, Rádio Junior či Radiožurnál Sport.
Tyto poměry umožňují dostatečně reflektovat domácí hudební scénu a zároveň potřeby a preference posluchačů. Sofistikovaně se taktéž pracuje s hudebními epochami a dekádami. Většina stanic má svého vlastního hudebního dramaturga, či dramaturgy, což je další zárukou hudební pestrosti a nápaditosti.

Součástí hudební dramaturgie je i hodnocení nálady jednotlivých hudebních děl. Program je skládán tak, aby pokud možno zachycoval různé nálady a tempa s ohledem na denní rytmus posluchačů. Pochopitelně nelze hrát pouze optimistické a veselé písničky, protože zkrátka život není černobílý a neprožíváme pouze jeden druh emocí.

Na závěr ještě dodám, že Český rozhlas rozvíjí činnost vlastních uměleckých těles, Dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, Rozhlasového Big bandu Gustava Broma, Symfonického orchestru Českého rozhlasu, Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Jejich koncerty jsou pravidelnou součástí vysílání stanic.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Nováček
ředitel Programu Českého rozhlasu

Spustit audio