Stížnost posluchače ohledně debaty na téma schizofrenie na Radiožurnálu 19. 9. 2018. (říjen 2018)

31. říjen 2018

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 31. 10. 2018

Text stížnosti

Vážená rado, dnes mezi 9. a 10. hodinou na Radiožurnálu šla debata na téma schizofrenie. Dlouho jsem zvažoval, zda Vám mám napsat. Bohužel ani slůvkem nebyly zmíněny výchovné rizikové faktory, přesože jsem na to moderátorku předem upozornil. Jedním z nejkřiklavějších případů je můj kolega peer konzultant, nemocný halucinacemi, vyvolanými krutým - zdůrazňuji krutým týráním v dětství. Proč nebyly takové příčiny uvedeny jako varování pro veřejnost? To to ti Vaši respondenti nevědí? Co to je za odborníky? K čemu je osvěta, která se vyhýbá podstatám věci? To Vás to opravdu nezajímá? To Vám jsou osudy takových nevinných dětí jedno?

Váš posluchač

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme Vám za další podnět k vysílání, který poskytneme příslušným pracovníkům Českého rozhlasu.

Dovolím si nicméně připomenout, že podle příslušného zákona není v kompetenci Rady ČRo vstupovat do obsahu vysílání, pokud neporušuje příslušné normy (zákon a kodex). Což nelze o Vámi uváděném případu konstatovat.

S pozdravem,

Jiří Vejvoda
místopředseda Rady Českého rozhlasu

Spustit audio