Stížnost posluchače O. Cheremisina ohledně komentáře J. Fingerlanda (červen 2019)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 6. 2019.

Text stížnosti

Hello Jan Fingerland and Cesky rozhlas team, My name is Oleksii Cheremisin and I've been living in Czech Republic for almost four years. I have been constantly listening to and reading news from Cesky rozhlas until yesterday unfortunately. I found your recent publication very offensive and disgusting. I gave my vote for Zelenskyi and I'm not a fascist for sure. In every country we have a small group of people who call themselves fascists, however based on this, you can't label the whole Ukrainian nation. After publishing this article, you affected emotion in readers and claimed your name as an unprofessional and failed writer. Best regards, Oleksii Cheremisin

Překlad stížnosti:
Zdravím, pane Fingerlande a pracovníci Českeho rozhlasu. Jmenuji se Oleg Cheremisin a žiji v České republice už čtyři roky. Stále jsem poslouchal Český rozhlas a sleduji jeho web. Až do včerejška. Váš poslední příspěvek byl bohužel velmi útočný a znechucující. Hlasoval jsem pro Zelenského, ale určitě nejsem fašista. V každé zemi existuje skupinka lidi, kteří se tak označují. Ale kvůli tomu tak nemůžete označit ukrajinský národ. Zveřejněním tohoto příspěvku jste urazil čtenáře a projevil jste se jako neprofesionální a špatný autor.
S pozdravem, O. Cheremisin. 

Vyjádření Rady ČRo

Dear Mr. Cheremisin,
let me, in the beginning of my letter, thank you on behalf of the Czech Radio Council for your interest in the Czech Radio broadcasting and your letter of discontent with a contribution by Mr. Fingerland.
As usual we asked the Czech Radio top management´s representatives for an explanation. We can agree with them in th facts that a) Mr. Fingerland is a very experienced journalist; b) words he used in this context were ment as an exaggeration; b) next time, nevertheless, his editor will see to a more proper way of expressions in Mr. Fingerland ´s comments.
I hope, distinguished Mr. Cheremisin, that you will be satisfied with this reply and that your positive approach to the Czech radio and its broadcasting is to be hopefully renewed.
Yours,
Hana Dohnálková,
The Czech Radio Council Chairperson

Překlad stížnosti:
Vážený pane Cheremisine,
nejprve mi dovolte, abych vám jménem Rady Českého rozhlasu poděkovala za váš zájem o vysílání ČRo i za váš dopis, ve kterém vyjadřujete nesouhlas s příspěvkem pana Fingerlanda.
Jako obvykle jsme v této věci požádali o vyjádření vedení Českého rozhlasu. Lze s ním souhlasit v následujících třech skutečnostech: a) pan Fingerland je velmi zkušeným novinářem; b) slova, která v daném kontextu použil, byla míněna jako nadsázka; c) přesto editor napříště dohlédne na to, aby pan Fingerland ve svých komentářích volil vhodnější výrazy.
Doufám, vážený pane Cheremisine, že vás tato odpověď uspokojí a že si ve vztahu k Českému rozhlasu a jeho vysílání znovu osvojíte kladný přístup.
S pozdravem,
Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu