Stížnost posluchače O. Černého ohledně adekvátnosti písní od Z. Jandové hraných v ČRo (srpen 2015)

26. srpen 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 8. 2015

Text stížnosti

Dobrý den,

chtěl bych tímto Radě ČRo poděkovat za projednání bodu autorských práv v ČRo. Zároveň bych tímto Radu ČRo chtěl požádat, aby podnět z 2. 3. 2015 řešila v celé jeho komplexnosti. Žádal jsem:

„Poprosil bych o informace za roky 2013 a 2014. … Prosím tedy o počet odehrání písní, jichž je paní Zora Jandová interpretkou, případně autorkou, a to taxativně vymezeno za pořad Noční Mikrofórum, za stanici Rádio Junior, jíž paní Zora Jandová vede, a počet odehrání písní, jejichž interpretkou, případně autorkou paní Zora Jandová je, v programu všech stanic ČRo v letech 2013 a 2014.“

Nešlo tedy výhradně o stanici Rádio Junior. Paní Z. Jandová prostě zneužívá pozice moderátorky k tomu, aby hrála songy, jichž je interpretkou, při pořadech Noční Mikrofórum, které moderuje. Je to chucpe. Jiní moderátoři tak nečiní.

Zároveň je podstatné i to dřívější období. Ze strany ČRo považuji za nehorázné poskytnout čísla pouze za období posledních tří měsíců, tedy za dobu, kdy měla instituce již podnět k dispozici a mohla tak s počty hraných písní manipulovat tak, aby byl onen počet nižší než v minulosti.

Navíc není pravdou, že ČRo má k dispozici aktuální data pouze za posledních 100 dní. Jak pan R. Zavoral uvedl, ČRo má smlouvy se čtyřmi autorskými svazy. Těm vykazuje počty písní. ČRo tedy disponuje přesným soupisem jaká píseň se který konkrétní den na konkrétní stanici hrála. Proto tedy i nadále žádám o data za roky 2013 a 2014, které jsou vypovídající rozhodně více než data, jež ČRo aktuálně poskytl.

Také bych se pana R. Zavorala chtěl zeptat, v čem se liší odpověď tazateli a prezentace na veřejném zasedání Rady ČRo. Mně pan R. Zavoral napsal:

„Pan O. Černý žádal prostřednictví Rady ČRo o informace, jež se týkají pořadů, kdy jejich tvůrce (moderátor, režisér, dramaturg, scénárista, kdokoliv s pořadem v pozici tvůrce aktivně spjatý) je také interpretem, případně autorem písní (hudby a textu), jež v pořadu zazní. Požádal o počet odehrání písní, jichž je paní Zora Jandová interpretkou, případně autorkou, a to taxativně vymezeno za pořad Noční Mikrofórum, za stanici Rádio Junior, jíž paní Zora Jandová vede, a počet odehrání písní, jejichž interpretkou, případně autorkou paní Zora Jandová je, v programu všech stanic ČRo v letech 2013 a 2014. Požadované informace nemůže ČRo poskytnout, neboť jsme zavázáni povinností mlčenlivosti o posluchačem požadovaných informacích smlouvou s příslušným kolektivním správcem.“

Na veřejném jednání Rady ČRo pan R. Zavoral ale uvedl, že za poslední tři měsíce Rádio Junior odehrálo 421 skladeb paní Z. Jandové. Uvedl počty odehrání i dalších interpretů. Pane Zavorale, když jste nerefektoval můj první dotaz, mohl byste tentokrát vysvětlit, proč na stížnost odpovídáte, jak citváno výše a na výzvu Rady ČRo na totéž dodáváte konkrétní čísla?

Děkuji Radě ČRo, že se bude tímto podnětem zabývat v jeho komplexitě. Panu R. Zavoralovi již předem děkuji, že tentokrát dodrží své veřejně vyřčená slova a na tento dotaz mi skutečně odpoví.

S pozdravem

Ondřej Černý

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Černý,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš podnět ze 25. 6. 2015 vázající se na Vaši stížnost z 2. 3. 2015.
Rada ČRo je ohledně možnosti získat právní posudek nezávislý na ČRo omezena tím, že nemá právní subjektivitu. Rada ČRo v té věci naráží v komunikaci s vedením ČRo na problémy i u jiných témat, proto se nyní ani nepokusila získat vlastní cestou jiné právní stanovisko, než je to, na které odkazuje programový náměstek ČRo René Zavoral a které sám zmiňujete.
Záležitost se získáváním nezávislých právních stanovisek se pokusíme vyřešit v širším rámci.

Čísla, která se Rada ČRo dozvěděla na červnové veřejné schůzi ohledně hraní skladeb Z. Jandové na stanici Rádio Junior za 3 měsíce, ukazují, že Váš kritický zájem o dané téma byl smyslupný. Část radních je toho názoru, že pokud se čísla odehraných písní Z. Jandové porovnají s údaji interpretů majících výrazně větší počet skladeb, svědčí daný poměr o tom, že v onom období byly písně Z. Jandové hrány nadproporčně.
Rada ČRo nicméně v této věci nedospěla k výraznějšímu rozhodnutí než k diskusi nad tímto tématem.
Každopádně soudíme, že argumenty, které jste vznesl, a samotný fakt zveřejnění dané záležitosti přispějí k tomu, aby vedení Českého rozhlasu více dbalo na to, aby nebyl žádný autor či interpret upřednostňován kvůli tomu, že sám v Českém rozhlase pracuje, a že vysílání jeho děl bude odpovídat významu, který má v dané oblasti tvorby.

Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Poskytli je Mgr. René Zavoral, programový náměstek Českého rozhlasu, a JUDr. Zuzana Kurelová, právnička ČRo. Text připojujeme v příloze.

Vážený pane Černý, děkujeme Vám za Váš poučený kritický zájem o práci Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Žádosti O. Černého o poskytnutí počtu odehráných písní, jichž je paní Zora Jandová interpretkou, případně autorkou, a to taxativně vymezeno za pořad Noční Mikrofórum, za stanici Rádio Junior, jíž paní Zora Jandová vede, a počet odehrání písní, jejichž interpretkou, případně autorkou paní Zora Jandová je, v programu všech stanic ČRo v letech 2013 a 2014, nemůže Český rozhlas vyhovět, neboť je Český rozhlas zavázán povinností mlčenlivosti o posluchačem požadovaných informacích smlouvou s příslušným kolektivním správcem.

K části e-mailu, ve kterém O. Černý píše, že na veřejném jednání Rady ČRo pan náměstek R. Zavoral uvedl konkrétní čísla ohledně skladeb Z. Jandové, uvádíme, že se jednalo o údaje za období od 1.3.2015 do 31.5.2015, o nichž Český rozhlas nebyl vázán mlčenlivostí.

JUDr. Zuzana Kurelová, právník
Mgr. René Zavoral, náměstek GŘ pro program a vysílání

autor: kob
Spustit audio