Stížnost posluchače na pořad Hvězdné návraty (listopad 2018)

28. listopad 2018

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 11. 2018

Text stížnosti
viz příloha

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane posluchači,
děkujeme Vám za Váš podnět k vysílání, který jsme předali vedení Českého rozhlasu k projednání. Jeho odpověď, s níž tímto vyjadřujeme souhlas, nalezte v příloze.
Věřím, že i nadále zůstanete posluchačem rozhlasu veřejné služby, a přeji Vám klidný závěr letošního roku.

S úctou, jménem Rady Českého rozhlasu

Miroslav Dittrich
místopředseda

Vyjádření vedení ČRo

Vážený pane posluchači,

předně Vám děkuji za poslech Českého rozhlasu a za Vaši zpětnou vazbu na pořad Hvězdné návraty. Jak Vám již psal ombudsman Českého rozhlasu PhDr. Milan Pokorný, máte zajisté plné právo na svůj pohled na danou věc, ale určitě se shodneme na tom, že je to pohled subjektivní, vycházející z Vašeho pojetí humoru a Vaší představy o tom, jak by měl humoristický pořad vypadat. Pořad Hvězdné návraty patří ve vysílání regionálních stanic mezi oblíbené, proto nás velmi mrzí, že Vám jeho forma nevyhovuje. Nicméně je určitě dobře, že jste popsal konkrétní skutečnosti, které jsou z Vašeho pohledu nefunkční, každá zpětná vazba je pro nás důležitá a pečlivě ji vyhodnocujeme.

Dovolte mi teď krátce zareagovat na Vaše připomínky. Pořad Hvězdné návraty je primárně určen posluchačům regionálních stanic Českého rozhlasu, mezi kterými převažují posluchači dříve narození. Má za úkol představit vždy jednu osobnost české zábavy či téma, mnohdy z netradičního pohledu, třeba za použití ne zcela známých archivních ukázek (včetně televizních či filmových) nebo informací, které vychází z rešerše toho, co je o dané osobnosti či tématu veřejně známé. Koncept tohoto pořadu z našeho pohledu odpovídá požadavkům cílové skupiny posluchačů, jeho obsahová stránka i provedení je na standardně dobré úrovni.

K Vámi zmiňované „familiérnosti“ v případě uvádění některých osobností – průvodce pořadem v některých případech uvádí obecně známé „familiérnější“ formy jejich jmen, případně jejich obecně známé přezdívky, nejde tedy o snahu „chovat se, jako by se s nimi znal“ (byť v některých případech tomu tak skutečně je), ale představit (uvést) osobnost i danou formou jména nebo přezdívky.

Jak jsem již výše uvedl, některá vydání pořadu Hvězdné návraty nejsou spojena s jednou osobností, ale věnují se jednomu konkrétnímu tématu (např. divadlo, konkurzy, seriály apod.). Tato témata pak pojí scénky, resp. ukázky od různých interpretů. Vámi uváděný pořad tedy nebyl tímto způsobem koncipovaný proto, že by byl nedostatek rozhlasového materiálu o hercích, ale právě proto, že se věnoval konkrétnímu tématu.

Zajímavý je Váš postřeh týkající se velkého množství předělů a znělek, které mohou působit rušivě. Zvukové předěly jsou standardní součástí rozhlasového vysílání a snažíme se je v pořadech zařazovat na logická místa. Je to ale jistě věc, nad kterou stojí za to se zamyslet a podrobit jí případné revizi.

Hudba v pořadu Hvězdné návraty obvykle souvisí s obsahem (typicky např. hudba z filmu, o kterém se mluví nebo píseň zpívaná danou osobností), nejde tedy o „nahodilý“ výběr. V některých případech (není-li k dispozici např. hudba z daného filmu) může být hudební složka doplněna písní, která odpovídá hudebnímu profilu regionálních stanic Českého rozhlasu, vždy pod dohledem odpovědného hudebního dramaturga.

Je jasné, že průvodce pořadem není (a ani v pořadu nemá být) hercem, ale moderátorem. Posluchače v tomto, ani v jiných pořadech rozhodně nepodceňujeme. Samozřejmě se v některých případech posluchačům, kteří jsou v problematice orientovaní, může zdát, že některé informace mohou být „zbytečné“ („přece je každý musí znát“), pro jiné posluchače ale naopak mohou být velmi přínosné a zajímavé.

Co se týká celkového výkonu moderátora, dovolím si opět ztotožnit se s odpovědí, kterou Vám již zaslal ombudsman Českého rozhlasu PhDr. Milan Pokorný, tedy že takové hodnocení je vždy subjektivní. Moderaci tohoto pořadu považuji za profesionální a standardně dobrou. V neposlední řadě musím vzít ohled i na to, že Vaše stížnost je v průběhu několika let vysílání tohoto pořadu ojedinělá, dosavadní reakce na tento pořad byly v zásadě pozitivní s kladným hodnocením výkonu moderátora.

Vážený pane posluchači, věřím, že mé vysvětlení přijmete s pochopením a snad Vás neurazí dovětek: „Není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.“ Ještě jednou Vám děkuji za zájem o Český rozhlas a přeji Vám vše dobré.

V úctě

Bc. Jan Menger
ředitel Regionálního vysílání

Spustit audio