Stížnost posluchače M. Wenzela ohledně reklamy na stanici ČRo Radiožurnál (červen 2020)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 6. 2020.

Text stížnosti

Dobrý den,

žádám o prověření, jak je vůbec možné, že ČR1 RŽ, z našich koncesí placená, den co den, hodinu co hodinu, jako na kolovrátku, vysílá reklamu na sekačky značky Honda?
Mám tomu rozumět tak, že lid český je stavěn na úroveň nesvéprávných jedinců, kteří jsou ze zákona povinni platit koncesní příspěvky (daně) a za to obdrží takový informační
a nevyžádaný šunt?

Co ještě, tak asi, budeme muset, za naše peníze, poslouchat a nevědomky tolerovat?

Děkuji předem za mnou předpokládanou vaši odpověď....lépe - zjednání nápravy. Na to si státní sdělovací prostředek neplatíme - nebo snad ano???

Ing. Milan Wenzel

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Wenzele,

děkujeme za Váš podnět. Po jeho obdržení jsme o stanovisko požádali vedení Českého rozhlasu. Z vyjádření ředitele Komunikace, marketingu a obchodu Českého rozhlasu Jiřího Hošny vyplývá, že rozhlas dodržel veškeré zákonné podmínky. S tímto názorem se ztotožňuje i Rada Českého rozhlasu.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
místopředseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

zákon Českému rozhlasu umožňuje vysílat reklamní sdělení – na celoplošném vysílacím okruhu 3 minuty denního vysílacího času a 5 minut denního vysílacího času na místním okruhu. Finance získané reklamou Český rozhlas investuje do svého provozu a do vylepšování služeb pro veřejnost.

Posluchačem zmíněnou reklamní kampaň již několik let objednává společnost, která sekačky Honda do ČR dováží. Letos běžela reklamní kampaň na stanici Radiožurnál dva týdny - od 20. 4. do 3. 5. Tyto spoty zabíraly 1,5 minuty denně ze zákonem povolených 3 minut. Český rozhlas při odvysílání dané kampaně dodržel všechny podmínky, které mu ukládá především zákon o Českém rozhlase, Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a Zákon o regulaci reklamy.

Příslušné normy jsou k prostudování zde: https://informace.rozhlas.cz/zakony-o-rozhlasovem-vysilani-7739193.

S pozdravem

Mgr. Jiří Hošna
ředitel Komunikace, marketingu a obchodu Českého rozhlasu