Stížnost posluchače M. Vilhana ohledně výroků V. Jandáka na veřejné schůzi Rady ČRo (květen 2019)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 5. 2019.

Text stížnosti

Dobrý den, na základě veřejně dostupných informací vyzývám Radu Českého rozhlasu, aby se bez odkladu zabývala skandálním chováním svého radního pana Jandáka a usměrnila i do budoucna jeho chování. Je nepřijatelné, aby se zaměstnanec státu, placený z našich daní a vykonávající veřejnou službu, takto vyjadřoval na adresu vážených odborníků, či jim dokonce slovně vyhrožoval. Neměl by se snad státní zaměstnanec řídit nějakým vnitřním kodexem? Pokud ne, tak minimálně kodexem slušnosti. I slovní výhružka může být v ČR trestným činem a pokud celou věc omlouváte nebo ji přecházíte mlčením, co máme očekávat příště? Jsem velice znepokojen vágním přístupem rady k celému případu. To, že rada dokáže kádrovat zaměstnance rozhlasu, ale sami radní se nechovají ve slučitelnosti se slušným chováním, je nepřípusné! Nepíšu tak pouze svým jménem, ale i jménem rozladěných slušných lidí z mého okolí. Děkuji všem slušným lidem v radě, že se k věci dokážou postavit čelem a také poctivé práci redaktorů rádia veřejné služby. S pozdravem, Michal Vilhan

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Vilhane,

dovoluji si reagovat na Vaši stížnost. Radní Českého rozhlasu pan Vítězslav Jandák vystoupil se svými slovy v bodě různé, veřejné schůze Rady ČRo 24. dubna 2019 a prezentoval svůj osobní názor, částečně motivovaný předešlým výstupem kolegy radního Jana Krůty a opakujícími se mediálními výpady proti oběma zmíněným členům Rady. Nehovořil jménem Rady ČRo, ani nekomentoval její agendu.

Obsah a forma vyjádření jsou zodpovědností každého člena Rady. Ta jako celek nemůže zasahovat do práv svých členů prezentovat jejich názory. Každopádně každý člen může veřejně komentovat postoje svých kolegů.

S díky a úctou,

jménem Rady ČRo,

Hana Dohnálková
předsedkyně Rady Českého rozhlasu