Stížnost posluchače M. Tesaře ohledně vulgarizmů prezidenta republiky Miloše Zemana v rozhovoru na Radiožurnálu (listopad 2018)

28. listopad 2018

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 11. 2018

Text stížnosti

V pondělí 15. října 2018 vysílal ČRo rozhovor s prezidentem republiky Milošem Zemanem, který v něm, při zmiňování některých osob, jež hodlá při příležitosti oslav vzniku republiky vyznamenat, uvedl i trojici lidí bojujících „proti ekonomickým zmrdům“. V živém vysílání se tedy dopustil klení. Podobná situace přitom nastala již v r. 2014, kdy vulgarity zazněly v rozhovoru o skupině Pussy Riot. V tomto rozhlasovém přenosu proto spatřuji prohřešek proti článku 22.2 Kodexu ČRo, kde stojí: „Pokud je to proveditelné, nepřipustí Český rozhlas k účasti na živém vysílání osobu, u které je důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků.“
Nijak nesnižuji snahu ČRo přinášet slova hlavy státu v živém přenosu a ani lidu neupírám právo zvolit si za svého čelního představitele člověka dle své kolektivní vůle. Z kontextu citovaného výroku, kdy se prezident dokonce přerušil, aby se ujistil, zda hovoří právě s tímtéž redaktorem
jako před čtyřmi lety, a kdy předestřel, že “rád provokuje”, je však zjevné, že jedním z cílů interview bylo právě nechat se slyšet mluvit v éteru neslušně. Dovedu si představit situaci, kdy Miloš Zeman udělení rozhovoru jeho živým přenosem dokonce podmínil, to však neumožňuje
polevit v obezřetnosti, k níž se ČRo svým Kodexem zavázal, ba dokonce tím spíše by měla být na zřeteli.
Ptám se proto, zda vůbec existuje nějaká přidaná hodnota živého přenosu takových pořadů, a navrhuji, aby propříště byly vysílány pouze ze záznamu. Vlk, totiž požadavek veřejnosti na přenos slov prezidenta, se nažere a koza a mravní výchova případných mladistvých posluchačů
zůstanou celé.
Marek Tesař

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Tesaři,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto reaguji na Váš podnět týkající se pořadu Dvacet minut Radiožurnálu, odvysílaný dne 15. 10. 2018 na stanici ČRo Radiožurnál, kde byl hostem pořadu prezident republiky, pan Miloš Zeman.
Radní o tomto pořadu jednali na svém zasedání 17. a 31. 10. 2018 a shodli se na tom, že Český rozhlas se zachoval v souladu s Kodexem ČRo, když moderátor Jan Pokorný vyzval prezidenta, aby vulgarismy nepoužíval a rovněž se posluchačům za tyto výrazy v přímém přenosu omluvil. Rada Českého rozhlasu také v diskusi s generálním ředitelem ČRo připomněla bod 22.2 Kodexu Českého rozhlasu s tím, je-li ve všech případech proveditelný.
Případné porušení Zákona o ČRo řešila na svém zasedání 6. a 7. 11. 2018 i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která jej odložila s konstatováním, že v průběhu živého rozhovoru s prezidentem Milošem Zemanem v Českém rozhlase nedošlo k pochybení, jak uvedla ve svém zápisu z 18. zasedání RRTV.

Vážený pane Tesaři, děkujeme Vám za Váš zájem o kvalitu vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem
Hana Dohnálková
předsedkyně Rady ČRo

Spustit audio