Stížnost posluchače M. Sapáka ohledně informací o demonstraci ve zpravodajství ČRo (červen 2019)

26. červen 2019

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 6. 2019.

Text stížnosti

Dobrý den dnes 6.5.2019 jsem poslouchal pořad Ondřeje Konráda v čase 00.05-1.hod. Besedu u kulatého stolu .Kritizovali členy vlády kritiku všichni to schvalovali,ale členové vlády se nemohli vyjádřit. Všichni pěkně souzněli.Kde byla vyváženost ? Proč tam nebyl někdo s jiným názorem ?Co to je proboha za pořad,kde se kritizuje aniž by se druhá strana mohla vyjádřit ? Nejlepší byl konec ,kde se zkritizoval ministr kultury za odvolání pana Fajta byl konec. Toto není pořad veřejnoprávního rozhlasu ale bulváru. Poslechněte si to.
Hezký den přeje Miloš Sapák

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Sapáku,

jménem Rady Českého rozhlasu Vám děkuji za zájem o vysílání ČRo i za Váš podnět. Vyžádali jsme si k němu, stejně jako u jiných stížností, stanovisko vedení Českého rozhlasu, které k naší odpovědi přikládáme. Vypracoval ho ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Jan Pokorný.

Rada Českého rozhlasu si Vámi kritizovaný pořad poslechla, a vyjádření ředitele zpravodajství považuje za nedostatečné, neboť nereaguje na Vaše konkrétní připomínky. Radní každopádně oceňují nabídku Jana Pokorného týkající se tipů na další komentátorské osobnosti ve vysílání Českého rozhlasu.

Rada Českého rozhlasu se domnívá, že ve zmíněném pořadu došlo k porušení Kodexu Českého rozhlasu ze strany moderátora Ondřeje Konráda. K porušení Kodexu došlo na konci pořadu, v pasáži, kterou Vy explicitně zmiňujete. Jeden z diskutujících – Petr Honzejk – prohlásil: „...když proti sobě na jednu stranu postavíte pět tisíc osobností české kultury, 38 šéfů renomovaných světových galerií, a na druhou stranu ministra s vizáží a vyjadřováním okresního tajemníka z 80. let, tak je jasné, že Antonín Staněk netahá za delší konec provazu.“ Na tyto výroky navazuje další z diskutujících Daniel Kroupa rovněž kritikou ministra i ČSSD. Moderátor pořadu podle našeho názoru adekvátně nezareagoval na naprosto neomalené a zesměšňující výroky pana Honzejka vůči ministrovi Staňkovi a rovněž nezaujal pozici kvalifikovaného oponenta. Tímto došlo k porušení Kodexu Českého rozhlasu v těchto bodech:

Odstavce 7.1

Český rozhlas vytváří prostor pro pořady představující diskusní konfrontaci idejí, myšlenek a konceptů vztahujících se k důležitým otázkám veřejného zájmu. Dramaturgie diskusních pořadů musí brát na zřetel zkušenost, že téměř na každý problém mohou lidé nahlížet z různých úhlů, a že vývoji společnosti je vlastní názorové střetání. Český rozhlas dbá, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření. Pokud to není možné zajistit, musí roli kvalifikovaného oponenta sehrát moderátor nebo jím pozvaný host, především uváděním protikladných argumentů nezastoupených v diskusi. Hosty a témata si zásadně vybírá Český rozhlas, a to na základě nezávislé redakční úvahy. V případě, že host předem odmítá odpovídat na důležité dotazy, není do pořadu pozván.

Odstavce 7.4

Moderátoři diskusních pořadů Českého rozhlasu jsou povinni zachovávat nestrannost. Posluchač by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký zaujímají postoj k probíranému problému nebo k diskutujícím. Moderátoři vždy usilují o otevřenou výměnu názorů mezi pozvanými diskutujícími, současně však dbají na dodržování pravidel čestně vedené diskuse.

Rada Českého rozhlasu před několika dny zadala vytvoření nezávislé odborné analýzy na téma vybraných pořadů stanice Český rozhlas Plus. Mezi ně patří i Názory, argumenty. Analýza bude zveřejněna pravděpodobně v září letošního roku. Dále si zadala analýzu týkající se přímo Vámi kritizovaného pořadu.

Vážený pane Sapáku, ještě jednou Vám děkujeme za podnět, který, alespoň doufáme, přispěje k vyšší kvalitě obsahu vysílání stanice Český rozhlas Plus.

S úctou,

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Vyjádření Vedení ČRo

Dobrý den,

děkujeme za zájem o naše vysílání. Nedělní pořad Českého rozhlasu Plus Názory a argumenty je debatou komentátorů nad událostmi týdne. Politiky do něj nezveme, pro ty jsou vyhrazeny jiné pořady na této stanici.

Komentátoři mají různé názory na události týdne a dopředu je nezjišťujeme, diskuse je zcela svobodná. Snažíme se do našeho pořadu zvát různorodé osobnosti komentátorů z prestižních českých médií, v duchu názvu pořadu Názory a argumenty a jeho hlavního hesla Události a názory. Protože jde o spolupracovníky externí, záleží také na jejich časových možnostech. 

Pokud Vám nějaká komentátorská osobnost v pořadu chybí, napište nám tip a my ji rádi pozveme.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství

Spustit audio