Stížnost posluchače M. Raclavského ohledně pořadu Meteor ze dne 12. 9. 2020 (listopad 2021)

24. listopad 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 11. 2021.

Text stížnosti

Přijměte moji stížnost na pořad ČRo Meteor, viz přílohy.

Ing. Milan RACLAVSKÝ, CSc.


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Raclavský,

děkujeme za Váš dotaz týkající se pořadu Meteor na stanici Český rozhlas Dvojka. O vyjádření jsme požádali zástupce vedení Českého rozhlasu, poskytl ho šéfredaktor zmíněné stanice Ondřej Nováček.

Radní si jeho stanovisko prostudovali, považují ho za fundované a vyčerpávající. Připojujeme ho jako přílohu této naší odpovědi.

Doufáme, že i nadále zůstanete posluchačem některé ze stanic Českého rozhlasu.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

pan Raclavský si stěžuje na nepravdivé informace odvysílané v Meteoru 12. 9. 2020 v rámci četby knihy Otrávené příběhy. Její autor doc. Ing. Dr. Petr Klusoň, DSc. je naším předním odborníkem v oboru toxikologie, který působí v Ústavu chemických procesů Akademie věd a vyučuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. S Meteorem spolupracuje 25 let už z dob éry Ivo Budila. Je autorem úspěšné a chválené knihy Jedová stopa https://www.databazeknih.cz/knihy/jedova-stopa-234742: Není tedy žádná pochybnost o jeho odborné erudici.

Kněžna Libuše není historicky doloženou postavou, takže o ní nejsou známa žádná fakta. Každý tedy může mít svou představu, jaká by ta osoba byla, pokud by existovala. Doc. Petr Klusoň je přesvědčen, že pokud byla věštkyní, pak by své věštby činila po požití psychotropních látek, jak bylo v tehdejší pohanské době běžné. Pan Raclavský s tím nesouhlasí. To je jistě jeho právo, které ovšem nezakládá žádný důvod k vysílání jím požadované „opravy“.

Pan Raclavský si dále stěžuje na chování autora Meteoru Petra Sobotky. Vůbec první stížnost napsal pan Raclavský 12. 9. 2020. Ta ale neobsahovala kritiku rozhlasové práce, nýbrž výhradně kritiku obsahu knihy (pasáží, které jsme četli), a to z hlediska odborného, takže Petr Sobotka požádal autora knihy doc. Petra Klusoně, aby stěžovateli odpověděl, což také učinil. Pan Sobotka v tomto případě nijak nepochybil. Není rovněž pravda, že by se p. Sobotka „pochechtával“ v rámci zmíněného pořadu, jak uvádí stěžovatel.

Z knihy Otrávené příběhy bylo vybráno do Meteoru 5 témat. Příběh o Libuši v prvním dílu boří idealizovanou představu o této postavě. Četba je rozdělena několika vstupy autora knihy, který odborně popisuje účinky jednotlivých psychotropních látek a celá část Meteoru nese poselství, které varuje před používáním drog, což je dle mého jedním z úkolů média veřejné služby.

Požadavky stěžovatele na odvysílání omluvy za nepravdivé informace a vysílání pořadů dle přání stěžovatele považuji za nepodložené.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Nováček
šéfredaktor ČRo Dvojka

Spustit audio