Stížnost posluchače M. Matouše ohledně hudby a folkloru v ČRo (leden 2021)

28. leden 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 1. 2021.

Text stížnosti

Vážení členové rady Českého rozhlasu,

znovu a znovu a stále bezvýsledně se snažím o zvýšení podílu lidové hudby na stanici ČR 2. Ale na ní je zřejmě tento žánr zakázaný. Zato se podbízí 40% hudby zahraniční, což prý vyhovuje většině posluchačů (Mgr. Ondřej Nováček 30.5.2018, jehož si jinak cením pro jeho odbornost). Průzkumu lze věřit nebo i ne, není reprezentativní. ČR sice výsledky zveřejňuje, např. ten z 30.9.2020, ale 404 dotazovaných z uváděných stovek tisíců posluchačů je žalostně málo a takový průzkum by vůbec neměl být brán v úvahu. Hudební složka je vzata jen obecně, chybí rozdělení podle druhu.

Veřejnoprávní rozhlas se  nesmí jednostranně podbízet vkusu určité skupiny posluchačů a  musí dbát na vyváženost pořadů, v tomto případě hudebních. Zatím je zřejmé, že my, kteří si rádi poslechneme i hudbu lidovou, nejsme jako posluchači na ČR2 vítáni a je na nás pohlíženo s despektem, přestože by nám jinak alespoň některé pořady vyhovovaly. Odkazovat nás na jeden večerní pořad na regionální stanici je mírně řečeno nevkusné. Přitom by stačilo, kdyby  "lidovka " nahradila 5% tuzemské a 5% hudby zahraniční.

S pozdravem

Ing. Miloslav Matouš


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane inženýre,

děkuji Vám za názor a současně za apel, aby Český rozhlas zvýšil podíl lidové hudby ve vysílání stanice Český rozhlas Dvojka. Odpovídal Vám už ředitel programu a současně šéfredaktor Dvojky Ondřej Nováček.  Mimochodem i já oceňuji jeho rozhlasovou odbornost.

Ve svém mailu relativizujete průzkum mezi posluchači (404 dotazovaných a nekonkrétní dotazy na hudební složku vysílání). Máte pravdu, že jeden průzkum s relativně malým počtem respondentů nemůže být vodítkem pro skladbu programu. V tomto směru s Vámi souhlasím. Vedení programu se ale neřídí jen tímto průzkumem, nýbrž celou řadou jiných, které si Český rozhlas v podstatě kontinuálně zadává. Sám jsem byl řadu let součástí vedení Českého rozhlasu a tak vím, že jsme se těmito různými sondami do preferencí posluchačů často a pravidelně zabývali. Právě i na základě názorů posluchačů Dvojky bylo pak rozhodnuto, že lidová hudba se bude vysílat hlavně na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Veřejnoprávní rozhlas se nepodbízí určité skupině posluchačů, ale reaguje na posluchačské preference veřejnosti.

Toto je vysvětlení za mě, víc Vám v tuto chvíli k tomu napsat nemohou. Rada Českého rozhlasu nemůže zasahovat do skladby programu, to je věcí managementu této veřejnoprávní instituce.

S pozdravem  

Miroslav Dittrich
předseda Rady Českého rozhlasu

Spustit audio