Stížnost posluchače M. Kotka na neproplacené honoráře z ČRo (červenec 2015)

29. červenec 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 7. 2015

Text dotazu
viz příloha

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Kotku,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš dotaz z 15. 6. 2015

Rada ČRo si k Vašemu dotazu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo.Vypracoval je Miroslav Krupička, šéfredaktor ČRo Radio Praha. Rada Českého rozhlasu toto sdělení vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 29. července 2015. Text zasíláme v příloze.

Vážený pane Kotku, věříme, že onen problém bude vyřešen uspokojivě. Pokud ne, případně se na nás opět obraťte.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Od roku 2007 do 31. 7. 2010 pracoval v ruské redakci ČRo Radia Praha Dmitri Lytchev, Rus,
žijící v Praze. V roce 2010 byl zkrácen rozpočet Rádia Praha a bylo nutné přistoupit
k propouštění. D. Lytchev se nabídl, že odejde sám a projevil zájem spolupracovat externě.
Tehdejším vedoucím ruské redakce Liborem Kukalem mu bylo sděleno, že nejsou finance na
externí spolupráci. D. Lytchev se vyjádřil, že mu nejde o honorář, ale o možnost pracovat pro
Český rozhlas a že bude pracovat zdarma. L. Kukal na tento způsob spolupráce přistoupil a
uzavřel s ním ústní smlouvu, na což jsou svědci. Tato spolupráce bez problémů trvala až do
začátku roku 2015.

V lednu 2015 požádal D. Lytchev (už pod jménem Martin Kotek – po získání českého
občanství si změnil jméno) L. Kukala, zda by nebylo možné mu začít honoráře proplácet a
zároveň se dotazoval na možnost nástupu do Radia Praha na místo redaktora, které se
tehdy mělo uvolnit. Od 1. února 2015 nastoupil nový vedoucí ruské redakce Anton
Kajmakov, který M. Kotkem uzavřel smlouvu o spolupráci, a od té doby jsou mu honoráře
propláceny. V polovině června M. Kotek napsal stížnost, v níž žádá 164.500,-Kč za
neproplacené honoráře a osobní omluvu od L. Kukala.

24. června 2015 proběhlo jednání mezi M. Kotekem a šéfredaktorem ČRo Radio Praha
Miroslavem Krupičkou. Právní oddělení ČRo připravilo návrh dohody o narovnání, v níž obě
strany deklarují, že setrvávají na svých pozicích a ČRo nabízí M. Kotkovi finanční
kompenzaci za poskytnutí písemné licence k vyrobeným příspěvkům. Návrh byl M. Kotkovi
zaslán 29. června, dosud ale nemá ČRo jeho vyjádření.

Miroslav Krupička
šéfredaktor ČRo Radio Praha

autor: kob
Spustit audio