Stížnost posluchače M. Kaliny ohledně rozhovoru Štěpánky Duchkové s primátorem Prahy (duben 2023)

26. duben 2023

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 4. 2023.

Stížnost posluchače

Dobrý den,

obracím se na Vás z důvodu možného porušení Kodexu ČRo v pořadu K věci Štěpánky Duchkové z 10. března 2023, dostupný též na https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/svoboda-primator-doprava-plany-cyklopruhy-bohdalec_2303131534_anm.

Domnívám se, že moderátorka mohla porušit Kodex konkrétně v čl. 6.6: Ve zpravodajských a publicistických pořadech Český rozhlas dbá na přesnost a nestrannost, spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti; dále v čl. 6.13: Redaktoři Českého rozhlasu si musí při vystupování ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech s výjimkou komentářů počínat tak, aby posluchač nemohl rozpoznat, jaký názor mají na věc, o níž informují; případně v čl 7.1 ...musí roli kvalifikovaného oponenta sehrát moderátor nebo jím pozvaný host, především uváděním protikladných argumentů nezastoupených v diskusi; a nejspíše v čl. 7.4 Moderátoři diskusních pořadů Českého rozhlasu jsou povinni zachovávat nestrannost. Posluchač by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký zaujímají postoj k probíranému problému nebo k diskutujícím. K porušení Kodexu mohlo dle mého dojít ve výše uvedeném pořadu i v uvedeném článku takto: Otázka moderátorky "ODS avizovala před volbami, že zmizí některé úseky takzvaných sebevražedných cyklopruhů v Praze" – moderátorka zde podsouvá veřejnosti, že někdo označuje cyklopruhy v Praze za sebevražedné. Kromě toho, že jde o čistě subjektivní hodnocení a toto označení se běžně nepoužívá, případně pouze v úzké skupině motoristů, odporuje to i zjištěním nedávno publikované tiskové zprávy magistrátu, že cyklopruhy nejsou v Praze nebezpečné. https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/cykloopatreni_maji_smysl_potvrzuje.html. V tomto případě je tedy zcela zavádějící a manipulativní také mezititulek článku "Nebezpečné cyklopruhy". Pokud má paní moderátorka, redakce či pan Svoboda jiné výzkumy a informace, měli by je zveřejnit.

Navazující otázka "To je Rozvadovská spojka na Plzeňské ulici, tam je to také úplný nesmysl. Pak je neuvěřitelný nájezd na Hlávkův most," je již zcela nevyvážená, návodná, hodnotící a působí spíše, jako by ji pokládal někdo z PR týmu primátora Svobody než moderátorka veřejnoprávního média. Navíc, nedává smysl ani fakticky či se jedná přímo o lež, neboť na Rozvadovské spojce žádné cyklopruhy nejsou. Moderátorka si patrně komunikaci spletla s ulicí Bucharovou, kde však již dochází k celkové přestavbě.

Opět by mne zajímalo, čím je tvrzení fakticky podloženo. Podle čeho tak paní moderátorka soudí, pro koho je řešení úplný nesmysl a na základě jakého hodnocení?

Na základě výše uvedeného proto žádám coby koncesionář ČRo o prověření možného porušení Kodexu.

S pozdravem Michal Kalina


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Kalino,

Rada Českého rozhlasu obdržela Váš podnět, ve kterém si stěžujete na práci moderátorky Štěpánky Duchkové v pořadu K věci. O reakci jsme požádali i vedení Českého rozhlasu. Poskytl ji ředitel regionálního studia ČRo Region a ČRo Rádio Praha Petr Sznapka a její znění připojujeme k naší odpovědi.

Radní Českého rozhlasu se s názorem ředitele Petra Sznapky ztotožňují a domníváme se, že v předmětném pořadu nedošlo ze strany vedení Českého rozhlasu k porušení zákonných norem, zejména pak kodexu Českého rozhlasu.

Z Vámi odkazovaného průzkumu nicméně kromě jiného vyplývá, že se týkal jen vybraného počtu silničních úseků v metropoli. Rovněž uvádí, že „Praha zaměří svou pozornost také na úseky, kde je nadále potřeba zvyšovat bezpečnost a na které právě výzkum upozornil“. Z toho lze dovozovat, že i v Praze stále existují úseky cyklopruhů, které jsou oproti jiným méně bezpečné.

S pozdravem

Ondřej Matouš
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Vážený pane Kalino,

děkujeme za Vaši zpětnou vazbu k vysílání stanice Českého rozhlasu. Dovolte mi, abych zareagoval na Vaše připomínky, které se konkrétně týkají vysílání Rádia Praha.

Moderátorka pořadu „K věci“, Štěpánka Duchková, je velmi zkušenou a dlouholetou spolupracovnicí Českého rozhlasu. V tomto vydání se jednalo o první rozhovor s nově zvoleným primátorem Prahy Bohuslavem Svobodou. Jedním z okruhů rozhovoru byly i cyklopruhy v Praze, především jejich nebezpečné úseky. Při přípravě otázek moderátorka vycházela z dostupných veřejných informací, ale i z vlastní zkušenosti cyklistky, která téměř denně jezdí po Praze. Hlavním cílem stěžovatelem citované otázky bylo zjistit, jakým způsobem chce ODS dostát svým předvolebním slibům o přehodnocení některých cyklopruhů.

Moderátorka neuvedla, že se jedná o její názor a výraz „sebevražedné cyklopruhy“ použila jako příměr. To ještě zdůraznila použitím slova „takzvaných“. Výše uvedené označení nebezpečných cyklopruhů v Praze není ve veřejném prostoru žádnou novinkou. Lze ho dohledat v diskusích na sociálních sítích (například Twitter bývalého primátora Z. Hřiba nebo SPOLU pro Prahu) a v médiích:

https://echo24.cz/a/SMyw3/praha-se-chlubi-dalsimi-sebevrazednymi-cyklopruhy-z-kola-se-stava-fetis-rika-pospisil?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

nebo

https://www.tvpraha7.cz/nebezpecne-cyklopruhy-v-praze-7/

Z našeho pohledu moderátorka nepaušalizovala všechny cyklopruhy v Praze, ale upozorňovala pouze na některé sporné úseky, které později i vyjmenovala a přiblížila jejich polohu, kterou rozporujete. V tomto případě se opravdu jednalo o přiblížení místa, nikoli přesné určení polohy. Oba zmíněné úseky jsou dlouhodobě kritizovány veřejností. Na prvním, u Rozvadovské spojky (Bucharova), dokonce již dochází k přestavbě nájezdové rampy, která snad situaci pro cyklisty zlepší. Z pohledu stanice tedy k porušení Kodexu Českého rozhlasu nedošlo.

Rozhodně nemůžeme souhlasit s kritikou titulku odstavce „Nebezpečné cyklopruhy“. Z našeho pohledu titulek správně charakterizuje následující obsah.

Český rozhlas Rádio Praha (dříve Rádio DAB Praha) dlouhodobě spolupracuje nejen s příslušnými magistrátními odbory, ale také se spolkem Auto*Mat, jehož akce na podporu cyklistiky v Praze pravidelně a rádi podporujeme.

Je nám líto, že jste si zřejmě nesprávně vyložil záměr rozhovoru a této pasáže, kterým byla snaha udělat město pro cyklisty bezpečnější. Usilovně se o to snažíme každý den pracovat na programu Rádia Praha a jsme velmi vděčni za zpětnou vazbu, která nám pomáhá vysílání dále zkvalitňovat.

Snad mé vysvětlení přijmete s pochopením a zůstanete i nadále věrným a pozorným posluchačem Českého rozhlasu.

V úctě

Mgr. Petr Sznapka
ředitel regionálního studia ČRo Region a ČRo Rádio Praha

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio