Stížnost posluchače M. Crhy ohledně komentáře na ČRo Plus z 30. 5. 2023 (červenec 2023)

26. červenec 2023

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 7. 2023.

Stížnost posluchače

Dobrý den,

V příloze zasílám stížnost na komentář zveřejněný včera na webu ČRo Plus.

Předem děkuji.

S pozdravem,
JUDr. Miroslav Crha


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Crho,

děkujeme Vám za podnět. Rada Českého rozhlasu v této souvislosti požádala o vyjádření zástupce vedení Českého rozhlasu, vypracoval ho šéfredaktor stanice Český rozhlas Plus Josef Pazderka. Znění připojujeme k naší odpovědi.

Radní Českého rozhlasu neshledali v odvysílaném komentáři Terezy Šimůnkové žádné porušení zákonných norem, především pak zákona o Českém rozhlasu a kodexu Českého rozhlasu. Svým postupem Český rozhlas naplnil především paragraf 2, odstavec 2 zákona o Českém rozhlasu, který říká, že „hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů“ a preambuli kodexu Českého rozhlasu, v níž se píše, že „Český rozhlas představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat široké spektrum názorů a hledisek“.

Považujeme vyjádření šéfredaktora Josefa Pazderky za fundované a vyčerpávající. Nicméně Rada Českého rozhlasu doporučuje, aby v podobně citlivých tématech redaktoři a spolupracovníci brali zvýšený ohled na možné znevažující vyznění příspěvků i komentářů vůči marginalizovaným a zranitelným skupinám obyvatel.

S pozdravem

Ondřej Matouš
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den, pane doktore,

děkuji za váš email a stížnost na komentář Terezy Šimůnkové "Americká transgédie" https://plus.rozhlas.cz/tereza-simunkova-americka-transgedie-9003165. Přestože je k nám kritická, dokazuje, že nás pravidelně posloucháte a máte na nás vysoké nároky. To je dobře.

Úvodem chci předeslat, že tématu trans lidí se na ČRo Plus ve zpravodajství i dalších formátech věnujeme dlouhodobě – citlivě, s taktem a snahou pochopit problematiku. Jako jeden z mnoha příkladů připomínám tento pořad:

https://plus.rozhlas.cz/lenka-kralova-ceskemu-pohledu-na-trans-osoby-nejvice-skodi-sexualizace-tematu-8972331

Ohledně vámi kritizovaného textu je třeba připomenout kontext. Jde o krátký, jasně označený komentář, navíc popisující specifickou a velmi choulostivou situaci tranzice mladistvých v USA a autorčin pohled z konzervativních pozic. Jako veřejnoprávní médium máme v kategorii komentářů zákonem uloženou povinnost prezentovat co nejširší spektrum názorů, přestože to občas bolí a je náročné na pochopení i toleranci z obou stran. To je zcela jistě i tento případ.

Rozumím vašim výtkám, že některé výrazy komentáře mohly být pro trans komunitu zraňující. Velmi mě to mrzí, nebylo to naším úmyslem, s editorem pořadu Názory a argumenty jsme to ještě probírali, abychom podobným situacím do budoucna předešli. Jde ale o nesmírně složitý úkol, práh citlivosti máme každý jinde a při striktním výkladu bychom nemohli v komentářích vysílat téměř nic. Jejich podstatou je osobní pohled se silným názorem, výseč reality, se kterou řada dalších nemusí souhlasit a bude se občas cítit pobouřena a uražena. Stalo se tak i v tomto případě, pohled z liberální strany na dané téma nám nabídl psycholog Jiří Procházka.  

https://plus.rozhlas.cz/jiri-prochazka-ma-verejnost-dostatek-informaci-o-tranzici-9005925

Nechci se pouštět do nekonečných debat o tom, která ze zahraničních studií je pro danou problematiku víc relevantní. Nejsem na to odborník. Tereza Šimůnková každopádně citovala dohledatelnou a věrohodnou vědeckou publikaci, vycházející z dalších odborných studií. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.632784/full Je v prolinku obsažena přímo v jejím komentáři na webu. Podobné informace mimochodem uvádí na webu brněnské fakultní nemocnice v Bohunicích např. šéfka sexuologického oddělení tamní nemocnice, která se tématice mladistvých trans lidí dlouhodobě věnuje.   

https://www.fnbrno.cz/transsexuality-pribyva-samotna-premena-pohlavi-je-ale-dlouhodoby-a-narocny-proces/t6697

Myslím, že komentáře Terezy Šimůnkové a Jiřího Procházky odhalily řadu děr v dostupných informacích k celé složité problematice. Snad se nám společnými silami podaří posunout debatu smysluplně dále.

Předem děkuji za pochopení, trpělivost a přeji vše dobré!

Mgr. Pazderka Josef, MSc.
šéfredaktor ČRo Plus

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio