Stížnost posluchače M. Červenky ohledně rozhovoru B. Tachecí s novinářem Jakubem Szántó (červen 2024)

26. červen 2024

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 6. 2024.

Stížnost posluchače

Vážené členky, vážení členové Rady Českého rozhlasu,

jakožto veřejnoprávní médium, které je s § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb povinné poskytovat objektivní a ověřená data, bych chtěl upozornit na možné porušení tohoto zákona v pořadu Osobnosti Plus ČRo  dne 9.5.2024  v rozhovoru paní Barbory Tachecí s panem Jakubem Szantó.

Dále bych chtěl poukázat na možné porušení kodexu Českého rozhlasu moderátorkou Barbory Tachecí.

Ad 1)
Během rozhovoru v čase 17:37 pan Jakub Szantó řekl, že „(Hamás)..se schovává pod vedení UNRWY (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East).“ Tím odkazuje na únor 2024, kdy Izrael obvinil UNRWA, že  někteří členové spolupracovali s aktéry teroristického útoku 7. října 2023. To je však stále předmětem soudního procesu a ke dni 9. května 2024, tedy v den, kdy byl rozhovor uveřejněn, nebylo známo žádné prohlášení soudu, které by toto obvinění potvrdilo. Navíc u několika obviněných osob bylo již vyšetřování ukončeno s tím, že nebyla prokázána jejich spolupráce s hnutím Hamás.

Toto prohlášení pana Szantó tedy rozporuje jeho objektivitu a tedy i objektivitu ČRo, neboť výrok nebyl moderátorkou pořadu paní Tachecí nijak komentován. Navíc byl pan Szantó ve studiu jako host jediný.  Mimo to také ČRo nevydal žádné dodatečné prohlášení po uveřejnění pořadu, kterým by se od výroku pana Szantó distancoval.

Ad 2)
Paní Barbora Tachecí během rozhovoru nazývá osoby, které zemřely ve válce v Gaze, jako „civiliní či humanitární škody“ nebo pouze „škody“. Takovéto označení zcela popírá lidskou podstatu zemřelých, přispívá k jejich dehumanizaci a jejich smrt tím zlehčuje.

Žádám tímto o nápravu ve formě oficiálního prohlášení, že uveřejněním tohoto rozhovoru ČRo pochybil jako veřejnoprávní medium, které má ze zákona povinnost sdělovat pouze ověřená data, a také pochybil ve své povinnosti objektivně a nezaujatě informovat veřejnost. Konečně je nezbytné také informovat veřejnost o krocích, které ČRo podnikne, aby se podobná selhání v budoucnu neopakovala.

Za brzké vyjádření a nápravu předem děkuji.

Matěj Červenka

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Červenko,

děkujeme za Váš podnět, kterým se Rada Českého rozhlasu zabývala a vyžádala si také vyjádření šéfredaktora ČRo Plus. Objasnění přístupu ČRo k těmto dvěma aspektům pojednání současné fáze palestinsko-izraelského konfliktu ve vysílání ČRo Plus, které poskytl šéfredaktor ČRo Josef Pazderka, považujeme ve vztahu k Vašemu podnětu za adekvátní a konstatujeme, že nebyl porušen Kodex ČRo.

Na druhou stranu velmi dobře rozumíme citlivosti, se kterou posluchači různých politických a světonázorových preferencí vnímají promluvy o tomto konfliktu ve veřejném prostoru.

Za Radu Českého rozhlasu

Ondřej Matouš
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Vážený pane Červenko, 

děkujeme za váš email i za pozornost, kterou věnujete vysílání Českého rozhlasu Plus. Velmi si toho vážíme a nebereme to jako samozřejmost. Stěžujete si na pořad Osobnost Plus, ve kterém si jeho moderátorka Barbora Tachecí povídala 9. 5. s novinářem Jakubem Szántó, bývalým zpravodajem ČT na Blízkém východě. Ve zpravodajství ČRo obecně a na ČRo Plus si od počátku tragického dění v Gaze zakládáme na tom, že poskytujeme posluchačům maximálně pestré informace a při jejich analýze hledáme hlubší souvislosti. Jsme si plně vědomi emocí, které palestinsko-izraelský konflikt dlouhodobě budí i skutečnosti, že v tomto ohledu asi nedokážeme uspokojit nároky a pohledy všech našich posluchačů na sto procent. Respektujeme to, bereme vážně, byť se neustále snažíme o opak.

Teď k vašim konkrétním výtkám:

  • spolupráce UNRWA s hnutím Hamás v Pásmu Gazy vyplývá ze samotné podstaty fungování této organizace – pokud pracujete v Pásmu Gazy, ovládaném Hamásem, musíte s ním kooperovat. Míra a hloubka této spolupráce, obvinění ze strany Izraele i další kontroverzní otázky jsou nyní předmětem diskuse a mezinárodního vyšetřování. Na samotném faktu toho ale moc nezmění, stejně jako na skutečnosti, že hnutí Hamás, označované jako teroristické, má tendenci používat civilisty jako živé štíty: https://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_human_shields_by_Hamas

  • pokud se vás dotkl výraz „civilní či humanitární škody“, pak nás to velmi mrzí. Jde o obecnější převod anglického výrazu „collateral damage“, popisující důsledky vojenských operací a jejich dopady na majetek a populaci. Moderátorka ani respondent neříkají v rozhovoru nic, co by naznačovalo záměrný dehonestující přístup. Z veřejných zdrojů je navíc známo, že Jakub Szántó sám organizuje veřejnou sbírku na pomoc mladým obyvatelům Gazy a patří ke znalcům regionu, který se snaží o nepředpojatost. Za to byl mj. oceněn prestižní Cenou Ferdinanda Peroutky i úspěchem svých knih o Blízkém východě.         

Rozumím tomu, že vám části rozhovoru Barbory Tachecí s Jakubem Szántó „nesedly“ a mrzí mě, pokud vás znepokojily. Chci vás nicméně ujistit, že při střízlivém pohledu neobsahují porušení Kodexu ČRo nebo jiná závažná pochybení. Budeme rádi, pokud si zmíněné téma najdete v našich dalších pořadech ve formě, která vám vyhovuje více.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Pazderka Josef, MSc.
šéfredaktor ČRo Plus

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio