Stížnost posluchače M. Brycha na účast Václava Klause v pořadu Jak to vidí na stanici ČRo Dvojka (květen 2015)

27. květen 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 5. 2015

Text stížnosti

Vážení rozhlasoví pracovníci,

jsem letitým posluchačem pořadu Jak to vidí. Jeho hosté vždy nevyjadřují moje názory, ale respektuji a chápu, že vkus i zájmy posluchačů jsou rozdílné. Stále převažují mezi Vašimi hosty osobnosti, které stojí za to si vyslechnout.

Když jsem ale uslyšel ve čtvrtek19.3.2015 z pořadu hlas Václava Klause, opravdu jsem nevěřil vlastním uším.
Dovoluji proti tomu důrazně protestovat (což slovy Járy Cimrmana je také jediné, co proti tomu mohu dělat)
Dát prostor člověku, jehož extrémní anti-evropské a zároveň proruské postoje jsou známé, považuji právě v tomto čase za součást ruské propagandy.

Tímto krokem se Váš pořad posunul hodně jinam a námitka o otočení vypínače, nebo ,,názorovém vyvážení" tady neobstojí.
A pan Dittrich, když vítal ,,vzácného hosta", nechť si pustí záznam z kradením pera a s tím spojenou mezinárodní ostudu, nebo si připomene skandální amnestii, poškozující finančně mnoho lidí a morálně celou společnost.

Panu Klausovi nikdo v projevu nebrání,možností k veřejnému vyjadřování má jistě dost, ale opravdu se domnívám, že v tomto Vašem pořadu by být hostem neměl.

S pozdravem Martin Brych

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Brychu,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost z 31. 3. 2015.

Pro Radu Českého rozhlasu je ve shodě s požadavky zákona o Českém rozhlasu a Kodexu ČRo klíčové, aby podobné pořady ČRo byly pluralitní: aby dávaly prostor širokému okruhu respondentů a pestré škále názorů na důležitá témata. V tomto ohledu jsme na veřejné schůzi 27. 5. 2015 diskutovali s vedením Českého rozhlasu a k dané problematice se určitě vrátíme. Rada ČRo hodlá v blízké budoucnosti zadávat nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu a že možné, že se i touto formou zaměříme na pořad stanice ČRo Dvojka „Jak to vidí“.
Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Ing. Miroslav Dittrich, šéfredaktor stanice ČRo Dvojka. Rada Českého rozhlasu toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 27. května 2015.
Vážený pane Brychu, děkujeme Vám za Váš aktivní zájem o vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Český rozhlas je veřejnoprávní médium, které dává prostor různým názorům. Pořad „Jak to vidí“ vysílá Český rozhlas Dvojka pravidelně od pondělí do pátku a v neděli od 8:30 hodin. Hosty jsou uznávané osobnosti z nejrůznějších oblastí, které komentují aktuální dění ve světě, ve svých oborech, ale hovoří i o vztahu k věcem všedním. Václav Klaus byl deset let prezidentem České republiky, proto se ČRo domnívá, že i on má právo sdělit svůj názor.

Miroslav Dittrich
šéfredaktor Dvojky

autor: kob
Spustit audio