Stížnost posluchače M. Bendy ohledně kandidatury pana kolegy J. Nerušila (září 2021)

29. září 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 9. 2021.

Text stížnosti

Vážení členové Rady Českého rozhlasu,

obracím se na Vás jako koncesionář a nečlen jakékoliv politické strany či politického hnutí ve věci dalšího působení radního Josefa Nerušila ve Vašem grémiu.

Jak je Vám jistě známo, zákon o Českém rozhlase č. 484/1991 Sb. v § 5 odst. 2 uvádí následující: 

"Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo v politických hnutích, společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách a podobně, ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů při výkonu své funkce v Radě; dále nesmí být členem společností, které působí v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování."

A dále je § 6 uvedeno:

Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá:
a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce člena Rady stanovené v § 5,
b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady

Domnívám se, že v souvislosti s ohlášenou kandidaturou radního Nerušila do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za politické hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) dne 15. července 2021 na veřejném shromáždění vedoucích kandidátu tohoto hnutí došlo k porušení předpokladů pro výkon funkce radního dle zákona o Českém rozhlasu. I kdyby radní Nerušil explicitně během jednání pozice hnutí Svoboda a přímá demokracie nepodporoval, jeho veřejné spojení s touto formací zpochybňuje jeho jakoukoliv nezávislost a nestrannost. Pokud je jedním z úkolů Rady Českého rozhlasu upozorňovat zákonodárce na "na problémy, které médium veřejné služby prožívá" (viz webové představení Rady na stránkách Českého rozhlasu), co je větším problémem, než zjevné porušení zákona o Českém rozhlasu?

Kromě upozornění zákonodárce na to, aby jednal, bych si Vás proto dovolil požádat také o veřejné usnesení Rady s výzvou radnímu Josefu Nerušilovi k rezignaci na funkci člena Rady Českého rozhlasu, jakož i na jeho vyloučení z hlasování Rady, pokud do jejího nejbližšího zasedání sám nerezignuje, nebo nebude dle zákona o Českém rozhlasu Poslaneckou sněmovnou PČR odvolán.

Prosím a předem děkuji za projednání tohoto podnětu na veřejné schůzi Rady a prosím i o jeho umístění do rubriky stížností na webu Rady Českého rozhlasu.

S pozdravy a přáním pěkného dne

Mgr. Marek Benda, B.A. 

P.S.: tento podnět zasílám v kopii také generálnímu řediteli Českého rozhlasu, který se jednání Rady Českého rozhlasu účastní a je vázán jejími usneseními.

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Bendo,

děkujeme za Váš podnět. Chceme Vás informovat, že radní Josef Nerušil se vzdal členství v Radě Českého rozhlasu k 2. září 2021.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Spustit audio