Stížnost posluchače L. Václavíka na časté vysílání slovenských interpretů na stanici Dvojka (duben 2015)

29. duben 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 4. 2015

Text emailové stížnosti

Vážení,

dovoluji si vyslovit svou nespokojenost nad tím, kolik prostoru dostávají zejména v programu stanice ČRo-2 slovenské písně. Jako koncesionář Českého rozhlasu a občan České republiky se divím, protože mám za to, že téměř čtvrt století po rozdělení obou republik by tomu tak být nemělo. Je mi jasné, že téma "hudba" bude věčným evergreenem a nikdy nebudou všichni posluchači spokojeni. Mrzí mne ale, že větší prostor nedostávají češští interpreti, chápal bych i částečné procento anglosasské provenience (jsme přece v EU), ale u slovenských písní by tomu mělo podle mne být stejné, jako u písní v němčině, italštině či balkánských jazycích.

Jako vzorek prosím vezměte příklad ze včerejšího odpoledne mezi 13. a 15. hodinou, kdy frekvence slovenských písní opravdu kulminovala. Nevím, zda tvůrci playlistu jsou poplatni panu řediteli se slovenským jménem či zda podléhají nějakému ost-nostalgismu. Fakt je, že se omílají hity, které už neslýcháte ani na Slovensku. Nemám osobně nic např. proti panu Žbirkovi, je to jistě renomovaný skladatel, ale my slyšíme pořád "Baladu o polných vtákoch", "Atlantídu", "Biely kvet". Podobné to je ale i u jiných slovenských interpretů, např. skupiny Elán. Je ale také pravda, že jisté "omleté" písničky se pouští i v případě interpretů našich. Zajímalo by mne ještě, zda slovenským interpretům platíme i poplatky, stejně jako Svazu autorskému u nás?

Nerad bych, aby má stížnost vyzněla nějak xenofobně a nesnášenlivě, ale prostě k nám už Slovensko nepatří a doufám, že integrační snahy o jakési "znovupartnerství" vyzní naprázdno a budeme se snažit spíše o Evropské partnerství... Vstávám ráno kolem páté, buzen rádiem, poslouchám jej i v práci, nemám TV, protože rozhlas je pro mne dostatečným médiem a vlastním několik přijímačů včetně internetového - jen mne netrapte už od rána těmi vyčpělými slovenskými antihity, pěkně prosím, nepřipodobňujte Český rozhlas jakožto veřejnoprávní instituci soukromým rádiím!

S díky za Vaši práci

Libor Václavík

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Václavíku,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto reaguji na Vaši stížnost z 24. 2. 2014.

K tématu hudební stránky Dvojky a Radiožurnálu Rada ČRo uspořádala dne 1. 12. 2011 veřejný seminář, kde spolu diskutovali odborníci, hudební publicisté a zástupci ČRo. Videozáznam té veřejné debaty je dostupný na internetových stránkách Českého rozhlasu − http://www.rozhlas.cz/rada/seminare/_zprava/videozaznam-seminare-rady-cro-k-hudbe-na-stanicich-radiozurnal-a-dvojka--984174
Věříme, že Vás ta diskuse zaujme, i když tehdy nakonec byla řeč především o hudební stránce Radiožurnálu.
Rada ČRo se k danému tématu bude muset opět vrátit, jelikož se v poslední době podněty k hudební dramaturgii ČRo začínají množit.
Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Ing. Miroslav Dittrich, šéfredaktor stanice ČRo Dvojka.
Rada Českého rozhlasu toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 29. dubna 2015. Text připojujeme v příloze. Chápejme ho prosím jako dokument o současné míře sebereflexe vedení ČRo v oné záležitosti ‒ sdělení Ing. Dittricha bohužel opomíjí tu část Vaší stížnosti, která se týká malé pestrosti skladeb od jednotlivých interpretů. To radní pokládají z Vaší stížnosti za nejvíce pozoruhodné, jelikož na to poukazovali i jiní posluchači, kteří oslovili Radu ČRo. Radní tedy vedení Českého rozhlasu připomenou svou starší přímluvu za to, aby hudební dramaturgové ČRo brali ohled nejen na pestrost hraných interpretů, ale i na větší rozmanitost písní od jednotlivých zpěváků a skupin.

Vážený pane Václavíku, děkujeme Vám za Váš aktivní zájem o vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo ke stížnosti pana L. Václavíka na velké procento slovenské hudby ve vysílání ČRo Dvojka

Tvorba programu na stanici Dvojka je vedena nejen rozhlasovými, ale i obecně kulturními tradicemi, očekáváními a zvyklostmi našich většinových posluchačů. Máme je dobře zmapovány a odborně popsány. Tím lze vysvětlit, proč na Dvojce neuslyšíte např. nizozemskou či dánskou pop music apod., zatímco slovenské evergreeny ano. Dnes se dá říci, že v podstatě každá skladba, která v hlavních vysílacích časech Dvojky zní, prošla testováním zástupců posluchačů a vyšla z něj se ctí. Rovněž poměr cizími jazyky zpívaných ku českým písním je dnes vyladěn ke spokojenosti většiny. Závěrem si dovolím poznamenat, že Český rozhlas Dvojka hraje necelá 4% slovensky zpívaných písní z celé hudební složky programu.

Miroslav Dittrich
šéfredaktor ČRo Dvojka

autor: kob
Spustit audio