Stížnost posluchače L. Pertla ohledně reklamy v ČRo (duben 2021)

28. duben 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 4. 2021.

Text stížnosti

Dobrý den, v prní řadě vám chci poděkovat za stanice Českého Rozhlasu. Máte skutečně veliké spektrum nabídky a každý si může vybrat co ho zajímá. Samozřejmě ne vždy nám vyhovuje styl mluvy moderátora, výběr písní atd. To je subjektivní pocit. Ale rozhodně nás všechny obtěžuje reklama na vašich kanálech. Myslím si, že služba veřejnoprávního rozhlasu má zcela jiných charakter výdělku - koncesionářské poplatky a dotace. Vysíláním reklamy, která se oficiálně nazávý "sponzoring", porušujete zákon. A ikdyby jste ho neporušovali, tak vás to staví na úroveň komerčních stanic a to je veliká škoda.


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Pertle,

děkujeme za Váš podnět. O vyjádření jsme požádali vedení Českého rozhlasu, poskytl ho ředitel Komunikace, marketingu a obchodu Jiří Hošna. Znění připojujeme k naší odpovědi.

Rada Českého rozhlasu považuje vyjádření ředitele Jiřího Hošny za vyčerpávající a ztotožňuje se s ním.

Rolí Rady Českého rozhlasu je primárně dohled na dodržování zákona o Českém rozhlasu a kodexu Českého rozhlasu. Konstatujeme, že obě právní normy nebyly v tomto ohledu porušeny.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

Český rozhlas se řídí důsledně všemi zákony, které se jeho činnosti týkají. Samozřejmě tedy beze zbytku respektuje i všechna ustanovení, která se týkají financování jeho činnosti. Pro vysvětlení budu citovat Zákon 484/1991 Sb. o Českém rozhlase, který uvádí, že „finančními zdroji Českého rozhlasu jsou zejména: a) rozhlasové poplatky vybírané podle zvláštního právního předpisu, b) příjem z vlastní podnikatelské činnosti“.

Příjmy Českého rozhlasu tvoří ze zhruba 90 procent rozhlasové poplatky, jejich výběr se řídí Zákonem o rozhlasových a televizních poplatcích. Zbytek příjmů Českého rozhlasu tvoří výnosy ze zákonem povolených komerčních aktivit, mezi které patří i vysílání reklamy a sponzoringu na stanicích Českého rozhlasu. Vysílání reklamy je na celoplošných stanicích omezeno na 3 minuty denně, na regionálních stanicích na 5 minut denně. Český rozhlas se v případě vysílání reklamy a sponzoringu plně řídí Zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání a Zákonem o regulaci reklamy.

Plné znění všech zmíněných zákonů je možné najít zde.

Výše rozhlasového poplatku činí 45 korun měsíčně a od roku 2005 se nezměnila. Příjmy Českého rozhlasu z reklamy a sponzoringu tak jsou důležitou součástí rozpočtu ČRo a jsou plně využívány pro rozvoj stanic Českého rozhlasu a služeb pro posluchače.

Panu Pertlovi děkujeme za přízeň věnovanou stanicím Českého rozhlasu. Těší nás, že oceňuje jejich bohatý program. Jako médium veřejné služby máme na zřeteli právě pestrost vysílání – a to jak názorovou, tak i z hlediska nabídky formátů. Díky stabilním finančním příjmům a dobrému hospodaření je Český rozhlas moderním mediálním domem a může rozvíjet nejen své stávající služby pro posluchače, ale vytvářet i nové projekty.

S pozdravem

Mgr. Jiří Hošna
ředitel Komunikace, marketingu a obchodu

Spustit audio