Stížnost posluchače L. Marvana ohledně písně Růžový brejle (únor 2021)

24. únor 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 2. 2021.

Text stížnosti

Dobrý den,

domnívám se, že Český rozhlas, stanice Radiožurnál, opakovaným vysíláním písně "Růžový brejle" od interpreta Xindl X porušuje následující odstavec z vlastního Kodexu Českého rozhlasu:

"Český rozhlas si musí zakládat na otevřenosti, nestrannosti a nezávislosti. Musí však také dostát povinnosti stát vždy na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod a úcty k přírodě a kulturnímu dědictví. Programy Českého rozhlasu ovládá tvořivý přístup, tolerance a kritické myšlení."

A to především část o základních lidských právech a svobodách a úctě k přírodě a kulturnímu dědictví.

Text písně nabádá k neodpovědnému přístupu ke konfliktům/válkám, životnímu prostředí a globální změně klimatu (viz příloha: Text písně Růžový brejle).

Obávám se, že takovýto přístup je nevhodným vzorem pro naše děti a mládež a prosím o zvážení vhodnosti jejího dalšího vysílání.

Předem děkuji,

Mgr. Lukáš Marvan

Text písně


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Marvane,

autor, který vystupuje pod pseudonymem Xindl X patří k zavedeným, kvalitním a úspěšným autorům populárních písní. Jak už je ostatně zřejmé z jeho přezdívky, je to textař, který v mnoha písních (i té Růžový brejle) ironicky kritizuje zlořády společnosti a jejích členů.

Tato píseň je právě jednou z takových velmi kritických, zpěvák "vystupuje" v roli absolutního ignoranta a sobeckého individua, jež vidí ve světě pouze záležitosti, které mu nabízejí osobní prospěch. Právě oním ironickým nadhledem apeluje na akcent ohleduplnosti, všímavosti a přístupu k životu v současném světě.

Určitě jste tu ironii přeslechl, žádný jiný ohlas podobný Vašemu jsme k této písni neobdrželi.

Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas.

Jménem Rady Českého Rozhlasu

Miroslav Dittrich
předseda Rady ČRo

Spustit audio