Stížnost posluchače K. Fajmona ohledně pohádek a premiér her pro děti a mládež vysílaných v ČRo (srpen 2020)

26. srpen 2020

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 8. 2020.

Text stížnosti

Vážená Rado Českého rozhlasu,
Obracím se na Vás s následujícími dvěma záležitostmi, které ovšem mezi sebou úzce souvisí:
Jak mi potvrdil Programový ředitel Českého rozhlasu Ondřej Nováček prostřednictvím Ombudsmana Českého rozhlasu Milana Pokorného, Dvojka zrušila po 68 letech po dobu Rozmarného léta nedělní pohádku, tedy dramatizovanou hodinovou pohádku vysílanou jednou za týden v neděli ve 13:00 na konkrétní stanici. Ondřej Nováček tvrdí, že Rádio Junior vysílá Velké pohádky, tedy pohádky, které původně vznikly pro nedělní pohádku a vysílají se každý den ve 13:00 a pak v různých reprízách. Nejedná se tedy o nedělní pohádku v pravém slova smyslu. Nezpochybňuji, že právo měnit program je v kompetenci stanice Dvojka, pouze mne zneklidňuje představa, že si vedení rozhlasu myslí, že posluchači rozhlasu automaticky přeladí na Rádio Junior. Nedělní pohádky neposlouchají pouze děti, ale jedná se o žánr, který oslovuje široké posluchačské publikum od dětí přes dospělé až k seniorům. Rádio Junior je určeno výhradně dětskému posluchači. Navíc - prázdniny je doba dovolených a Rádio Junior je pouze digitální stanice, oslovit nedělní pohádkou širší posluchačské publikum pořád ještě může podle mého názoru po dobu dovolených především celoplošná analogová stanice. Ne každý sebou na dovolenou tahá televizor a ne všude je přístupná wifi síť na naladění internetové stanice Rádio Junior nebo využít zpětný poslech z audioarchivu. Podstatný pro Radu Českého rozhlasu je však následující dotaz: Zpracoval si Český rozhlas validní výzkum posluchačů nedělní pohádky, v němž by mu vyšlo, že posluchači nedělní pohádky přelaďují na Rádio Junior? V Etickém kodexu Českého rozhlasu se totiž v článku 2 Posluchač na prvním místě uvádí: "2.3 Český rozhlas dbá při naplňování zákonem a Kodexem uloženého závazku služby veřejnosti o uspokojení potřeb obyvatele - rozhlasového posluchače. Za tímto účelem systematicky a pravidelně analyzuje údaje o potřebách a přáních jednotlivých posluchačských skupin i o tom, jak odvysílané pořady hodnotí. Každé programové rozhodnuti s výjimkou programových rozhodnutí, která se vztahují k vysílání pro menšiny a k vysílání menšinových žánrů, musí přihlédnout k výsledkům takto prováděných reprezentativních výzkumů, přičemž se ovšem uplatňuje výrazně odlišný způsob v zadávání a vyhodnocování dostupných dat oproti provozovatelům rozhlasového vysílání s licencí, a to především zacílením na kvalitativní ukazatele." Dále nerozumím, proč nemohlo být Rozmarné léto akcentováno i v nedělních pohádce. V archivu se nachází řada rozmarných titulů, mezi něž patří například Kouzelná dvířka s Jiřím Lábusem a Oldřichem Kaiserem v hlavních rolích, Čertovo kvítko s písničkami v podání Marka Ebena, muzikál Jana Vodňanského Král v kukani, Hurvínek a drak, Dvě rány do hlavy, Poláčkův Edudant a Francimor, apod. Místo nedělní pohádky Dvojka nasazuje po dobu Rozmarného léta desetidílný seriál Cirkus Humberto. Chápu, že Rada nemůže zasahovat do programu, ovšem Etický kodex a moje položená otázka ohledně validního výzkumu se na Radu vztahuje. Coby dále Radu Českého rozhlasu mohlo zajímat je zdůvodnění Ondřeje Nováčka ohledně nasazení Cirkusu Humberto: "„Samo vymezení pohádky jako žánru poskytuje poměrně velký prostor a my věříme, že kvalitně zpracovaná oblíbená rodinná sága z prostředí cirkusu a minulých dob může pomoci několika generacím sejít se u společného poslechu.“" Nerozumím, jak Cirkus Humberto splňuje parametry pohádek. Podstatnější je ovšem následující: Když Dvojka měnila své schéma, tvrdilo se, že nechce být rodinnou stanicí, dnes už není pravda, že se celá rodina prý sejde u přijímačů. Z těchto důvodů byla zrušena sobotní hra pro mládež, která měla název Rozhlasová hra pro celou rodinu. Nerozumím tedy reakci, proč najednou by Cirkus Humberto by měl naplnit očekávání vedení a tedy měl "pomoci několika generacím sejít se u společného poslechu.“ Pokud se změnilo myšlení vedení ohledně rodinné stanice, proč tedy nemůžou znít rozhlasové hry pro děti a mládež na Dvojce. A právě hry pro mládež jsou druhým důležitým bodem mého dopisu: V Etickém kodexu Českého rozhlasu se píše: „3.2 Český rozhlas nabízí dětským posluchačům především zprostředkování tradice české i světové pohádky, rozhlasové hry pro děti a mládež, soutěže, vzdělávací a výchovné pořady. Přispívá rovněž ke kulturní orientaci a popularizaci sportu mezi dětmi a dospívajícími. Za důležitý závazek v této oblasti považuje vytváření podmínek pro rozvinutí původní tvorby adresované dětem a mládeži. Tento závazek je umocněn vědomím, že Český rozhlas je v tuzemsku hlavním a prakticky jediným stálým producentem rozhlasové tvorby pro děti a mládež.“ V Zákonu o Českém rozhlase (484/1991 sb.) se v druhém paragrafu uvádí: „(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání jsou zejménae) výroba a vysílání zejména zpravodajských, publicistických, dokumentárních, uměleckých, dramatických, sportovních, zábavných a vzdělávacích pořadů a pořadů pro děti a mládež.“ Když Dvojka měnila své vysílací schéma, zrušila Hry pro mládež. Na změnu programu má stanice samozřejmě právo, problém je však širší. Dvojka byla jediným výrobcem rozhlasových her pro děti a mládež. Rádio Junior do letošního roku rozhlasové hry pro děti a mládež nevyrábělo a premiéry nevysílalo. Je to dáno především nízkým rozpočtem stanice. Nastala tedy logická otázka, co bude s hrami pro mládež dál. Rozhlas je zkrátka vyrábět musí. V loňském roce Dvojka odvysílala od svých změn pouze jednu premiéru hry pro mládež a to na velikonoční svátky. Zbytek dramatických premiér pro děti tvořily pohádky vysílané v nedělní pohádce a vánoční muzikál v cyklu rozhlasová hra bez bližšího cílového určení Malý princ. Mimo to nastala situace, kdy se reprízy starších her pro mládež nečekaně objevily na Dvojce v čase nedělní pohádky. Letos se na Dvojce v nedělní pohádce objevila premiéra hry pro mládež. Logicky nastala vlna stížností od posluchačů na Facebooku Dvojky a minimálně jeden posluchač se obrátil na Ombudsmana Českého rozhlasu: https://informace.rozhlas.cz/komentar-k-rozhlasove-pohadce-mlhovina-8200692?fbclid=IwAR2HCdm1OeRoCNlAaFoXsEMqda2QEsz-Nef8uzmSmc3p63N46NlSuBiy7CY

Rádio Junior letos poprvé od svého vzniku odvysílalo dvě premiérové hry pro děti a mládež. Dvojka plánuje však ve vysílání premiérových her pro mládež pokračovat, jak mi v březnu potvrdil Ombudsman Českého rozhlasu. Nastala tedy prapodivná situace. Dvojka nemá určený vysílací čas pro hry pro děti a mládež a vysílá je v nedělní pohádce. Rádio Junior začalo vysílat premiéry her pro mládež. Počet premiér her pro děti a mládež je však velmi nízký a přesto je nasazen do dvou stanic. Myslím si, že model, kdy z tak malého množství titulů poběží něco na Dvojce a něco na Junioru má dva důsledky: Tím prvním je roztříštěnost, posluchač neví, kdy a kde má očekávat premiérovou hru pro mládež a to se netýká jen lineárního vysílání, ale i zpětného poslechu, protože je obtížné na webu či v mobilní aplikaci zjistit a najít premiérovou rozhlasovou hru pro mládež, zvlášť, když je součástí více programových řad a web i mobilní aplikace stále s těmito řadami pracují. Druhý následek je, že nikdo není spokojen. Posluchači si stěžují na hry pro mládež na Dvojce v nedělní pohádce. Opět připomínám onen článek Etického kodexu Posluchač na prvním místě. Opět zdůrazňuji, že právo měnit program je v kompetenci vedení rozhlasu, Zároveň pokládám za podstatné najít řešení, které by naplnilo požadavky zákona a etického kodexu. Digitální stanice Rádio Junior navíc nemůže plně sledovat aktuální trendy v oblasti dětské literárně dramatické tvorby. Jeho rozpočet je velmi malý. Rádio Junior tak vysílá četby na pokračování výhradně od českých autorů či autorů, na něž se už nevztahují autorská práva. Tento model je však limitující, dětská tvorba se neomezuje pouze na české autory, ale je nutné sledovat i produkci zahraničních autorů. Totéž se týká i her pro mládež. Zatímco Dvojka mohla vysílat například díla Astrid Lindgrenové, tedy spisovatelky, která patří stále mezi dětmi k vyhledávaným, Rádio Junior ji z důvodu autorských práv nikdy nevysílalo. Dvojka v minulosti mohla vyprodukovat rozsáhlý a nákladný pětidílný seriál pro děti a mládež s názvem Tobiáš Lolnes. Seriál získal ocenění v anketě Bystrouška, v níž auditivní díla hodnotí děti a získal i ocenění v anketě Audiokniha roku. K repríze ovšem dosud nedošlo. Pokládám za důležité vyřešit situaci kolem repríz a premiér her pro děti a mládež tak, aby posluchač přesně věděl, kdy a kde může rozhlasovou hru pro děti a mládež očekávat.

Děkuji Vám za odpověď.
S pozdravem,

Kamil Fajmon

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Fajmone,

Rada Českého rozhlasu Vám děkuje za velmi zajímavý a fundovaný podnět.

Stanice Český rozhlas Dvojka v relativně nedávné době prošla řadou programových změn. Ty začaly v únoru loňského roku, a mimo jiné souvisely s citelným poklesem poslechovosti této stanice. Radním bylo tehdy prezentováno, že se tyto změny uskuteční spíše evoluční a nikoli revoluční formou. Od té doby začal počet posluchačů opět růst, a dnes stanice Dvojka zase patří tam, kde ji i Rada Českého rozhlasu chce mít. Na druhé straně si uvědomujeme, že poslechovost není tím nejdůležitějším faktorem pro hodnocení výkonu Českého rozhlasu.

Každé programové změny přirozeně přinášejí i kritiku ze strany některých posluchačů. Jak správně připomínáte, Rada Českého rozhlasu nemůže zasahovat do programu, hlídá dodržování zákona a kodexu. V tomto případě se domníváme, že k jeho porušení (v pasážích, které uvádíte) nedošlo.

Radní v souvislosti s Vaším podnětem požádali o stanovisko vedení Českého rozhlasu. Z vyjádření ředitele Programu Českého rozhlasu Ondřeje Nováčka vyplývá, že Český rozhlas pokračuje ve výrobě pohádek i pořadů pro mládež.

Věříme, že i nadále zůstanete posluchačem některé ze stanic Českého rozhlasu.

Ing. Miroslav Dittrich,
místopředseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

především je třeba konstatovat, že nedělní odpolední pohádka zůstává součástí programové nabídky ČRo Dvojka. Nahrazení po dobu letních prázdnin desetidílným seriálem Cirkus Humberto bylo motivováno především vhodným tematickým propojením s velkou letní akcí Dvojky a rovněž snahou zprostředkovat posluchačům toto výjimečné zpracování klasického díla s vynikajícím obsazením. Reakce posluchačů na tuto letní úpravu jsou s výjimkou stížnosti pana Fajmona veskrze pozitivní.

V září se do nedělního odpoledne opět vrátí žánr pohádky. Trvalé programové změny většího rozsahu činíme na základě analýz a výzkumů mezi posluchači, reflektujeme jejich preference. Stejně tak si zpětně ověřujeme spokojenost posluchačů s již provedenými změnami. Letní, tj. dočasné úpravy zpravidla nepodrobujeme speciálním výzkumům, mimo jiné proto, že by to bylo finančně značně neefektivní. Nicméně složení posluchačů Dvojky a jejich preference máme velmi dobře zmapovány a dlouhodobě jsou stabilní. Například víme, že pořady pro děti patří vedle sportovních pořadů, poezie a náboženského vysílání na chvost v žebříčku oblíbenosti slovesných pořadů této stanice. Odpovídá to logicky věkovému složení publika Dvojky, ve kterém dominuje starší generace, následována střední generací a naopak zastoupení dětí a mládeže je velmi okrajové.

Tímto volně navazuji na druhou část stížnosti pana Fajmona. Opět je potřeba konstatovat, že pohádky i hry pro mládež jsou nadále nedílnou součástí výrobních plánů Českého rozhlasu. Rozpočet na tyto žánry v posledních letech dokonce vzrostl, počet kusů se v posledních letech pohybuje kolem stejných hodnot. Tyto hry přednostně publikujeme na místech, která jsou dětským a mladým posluchačům nejblíže, tj. na specializovaném dětském Rádiu Junior a dále na webu formou on-demand. Je totiž zcela evidentní, že zejména teenageři rádio v klasické podobě poslouchají čím dál méně, o to více se pohybují v internetovém světě. Strategií ČRo je nabízet konkrétní formáty v prostředí přirozeném pro jejich cílovou skupinu. To ovšem neznamená, že hry pro mládež jsou vyloučeny z vysílání Dvojky. Pokud hra koresponduje s vkusem a preferencemi tradičních posluchačů Dvojky, není důvod ji nezařadit do sobotní, či nedělní řady. Nicméně k doručení her pro mládež k uším, pro něž jsou primárně určeny, je třeba do budoucna využívat adekvátní on-line platformy, či specializované projekty typu Rádia Junior.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Nováček
ředitel Programu Českého rozhlasu

Spustit audio