Stížnost posluchače K. Fajmona na vysílání Rádia Junior (červenec 2015)

29. červenec 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 7. 2015

Text stížnosti

Vážená Rado Českého rozhlasu,
obracím se na Vás se stížností, která se týká stanice Rádio Junior. Už delší dobu se nemůžu dívat na to, jak se na ní vysílá. Dětem se sdělují nepravdivé informace, např. program od 11. 5. - 14. 5. uvádí, že Boba a Bobka vypráví Vladimír Dvořák. Ten to ovšem samozřejmě nevyprávěl, jednalo se o nahrávku s Josefem Dvořákem. Program také například tvrdí, že od 1. 6. - 5. 6. v odpolední četbě na pokračování účinkuje jen Eduard Cupák. Četbu znám, takže vím, že v ní účinkuje mnohem víc interpretů. O týden později od 8. 6. - 12. 6. vysílá Junior odpolední četbu Záhada hlavolamu. Tam za autora neoznačilo Jaroslava Foglara ale jakéhosi Jaroslava Kepku. Ke všemu z informací je evidentní, že v četbě účinkují jen tři lidé - Ondřej Kepka, Alfréd Strejček a Stanislav Zindulka. Četbu opět znám a tak vím, že v ní ještě např. účinkuje Aleš Cibulka, takže tam chybí aspoň informace a další.
Když opustím program, pak je tu samotné vysílání. 1. 5. a 8. 5. se z vysílání nadobro ztratil Děsdějepis. 1. 5. se vysílal Zlatý oříšek, nicméně Děsdějepis má jen 5 minut, takže by se do vysílání rozhodně vešel a to samé platí od 8. 5. Posluchači nebyli nikterak upozorněni, že se Děsdějepis nebude vysílat. Neodvysílané díly se objevily v Iradiu. Nerozumím tomu, proč se něco natočí, zaplatí a pak se to nemůže odvysílat. Přitom v prvním uvedeném datu je to podle mého názoru tragédie, neboť se tvůrci pořadu věnovali Lucemburkům. Podle Junioru tedy vláda skončila Václavem IV., protože Zikmund se měl vysílat právě 1. 5.
Pak mne ještě tíží samotné informace, které jsou sdělovány ve vysílání. O víkendu se kluby Rádia Junior předtáčejí. 3. 5. uvedla paní Fenyková u Hajaji interpreta Davida Viktorku, herec se jmenuje David Viktora. 11. 4. uvedla paní Rychterová u Hajaji za interpreta Milana Navrátila. Ten byl autorem pohádky. To, že pohádku vyprávěl Ladislav Mrkvička, uvedeno nebylo. Tyhle chyby opravdu chápu v živém vysílání, ale nedokážu pochopit, proč si to moderátor nemůže po sobě překontrolovat, když se pořad předtáčí.
Ohlášky se předtáčí i pro dopolední vysílání. 7. 5. běžela v 11:30 čtvrtá část četby Kvítí z čertovy zahrádky. Program uvádí autora Vladimíra Hulpacha. Tento autor se objevoval i u předchozích tří částí. V předtočené ohlášce byl ten den, 7. 5., uveden autor Ondřej Suchý. Mohl bych jako posluchač a koncesionář vědět, kdo to tedy napsal?
Pak je tu celkem až moc běžný jeden problém a to, že se něco napíše do programu a odvysílá se něco naprosto jiného. Příkladem mohou posloužit Kolíbanky z 2. 5. Program uvádí KOlíbanka Chorvacko, ve vysílání se objevila kolíbanka Česká z muzikálu Nahá múza, ta se už vysílala v pondělí 27. 4. Posluchačům opět nic vysvětleno nebylo.
Takhle bych mohl bohužel pokračovat dlouho. Opravdu moc prosím o to, aby se vysílalo důstojně a pravdivě. Myslel jsem, že zrovna stanice pro děti má jít dětem příkladem a vychovávat je k základním hodnotám slušnosti a poctivosti. Bohužel to, jak se prezentuje před dospělými, vypovídá spíše o opaku.

Děkuji za Vaši odpověď.

S pozdravem Kamil Fajmon

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Fajmone,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš podnět z 18. května 2015, seznámili jsme se i s Vaším e-mailem z 23. května, pro který máme plné porozumění.

Je evidentní, že jste si povšiml řady omylů a chyb zejména v programových a doprovodných textech Rádia Junior. Děkujeme Vám za to, že jste poskytl Českému rozhlasu i Radě ČRo cennou zpětnou vazbu. Věříme, že jste tak přispěl k tomu, že si zaměstnanci ČRo na podobné omyly atp. dají napříště lepší pozor.

RČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracovala je MgA. et Bc. Zora Jandová, šéfredaktorka Rádia Junior ČRo. Text připojujeme v příloze.

Neznamená to, že se RČRo se sdělením šéfredaktorky Z. Jandové ztotožnila ‒ většina radních má výhrady proti tomu, že její text vyjadřuje také osobně zacílené poznámky a sebeprezentaci, která nijak nesouvisí s podstatou Vaší stížnosti.

Vůči vedení Českého rozhlasu jsme apelovali na to, aby se ve vyjádřeních pro Radu ČRo zaměstnanci Českého rozhlasu zdrželi výroků „ad hominem“ a připomněli jsme svou již několikrát sdělenou žádost, aby vyjádření poskytovaná radě věcným a jasným způsobem sdělovala reflexi ČRo nad tím, nakolik jsou probírané pořady atp. v souladu s Kodexem Českého rozhlasu, zákonem o Českém rozhlasu, profesionálními novinářskými zásadami, popř. i s poznatky relevantní odborné literatury.

Vážený pane Fajmone, děkujeme Vám za Váš aktivní zájem o vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

autor: kob
Spustit audio