Stížnost posluchače K. Chlumce na pořad ČRo 2 „Jak to vidí“ s T. Halíkem (červenec 2015)

29. červenec 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 7. 2015

Text stížnosti

Vážená Rado ČRo,

žádám vás tímto otevřeným dopisem, abyste nadále upustili od vysílání politicky či jinak nekorektních a zabarvených demagogických názorů a šíření nebezpečných myšlenek vedoucích k destabilizaci společnosti, jak se stalo v dnešním pořadu na ČRo2 v pořadu Jak to vidí s hostem Tomášem Halíkem. Pořad byl navíc předtočen, takže se nelze vymluvit na živé vysílání.

Svůj otevřený dopis zasílám ještě dalším médiím ke zveřejnění.

Karel Chlumec

Odpověď tajemnice Rady ČRo V. Vlasákové

Dobrý den,

potvrzuji přijetí Vašeho e-mailu.
Ráda bych Vás tímto upozornila, že u podnětů a stížností zasílaných elektronickou poštou se Rada ČRo zabývá pouze těmi, které jsou identifikovány jménem a adresou bydliště posluchače. Srov. informace o příslušných usneseních Rady ČRo zde: http://www.rozhlas.cz/rada/kontakt

Pokud si přejete, aby se Vaším podnětem Rada Českého rozhlasu zabývala, doplňte prosím ony údaje tak, aby obsahovaly kromě Vašeho křestního jména a příjmení také adresu Vašeho bydliště.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Veronika Vlasáková
tajemnice

Reakce posluchače K. Chlumce na dodatečné doplnění osobních údajů

Dobrý den,

děkuji za informaci. Samozřejmě si přeji, aby se mým podnětem z pátku 12.6. t.r. Rada ČRo zabývala. Doplňuji proto požadované informace.
Zároveň vás důrazně žádám, abyste tyto informace považovali za diskrétní a citlivé a nepředávali je třetím osobám. V lednové zkušenosti, kdy jsem se s podobným podnětem obrátil na šéfredaktora Dvojky Miroslava Dittricha, se mé osobní údaje dostaly do rukou Tomáš Halíka, vůči němuž jsem se vymezoval. Šéf křesťanské rady církví, teolog a váš prominentní host Halík se mi pak v důsledku toho následně mstil tím, že kontaktoval mého zaměstnavatele se lživou a nesouvisející informací ve stylu zpravodajských her a připravil mě tak o práci (zaměstnavatel pracující s dětmi a mládeží se výhrůžek Halíka zalekl a ukončil se mnou spolupráci).

Pokud by se něco takového mělo opakovat. Byl bych nucen se pro zneužití osobních údajů obrátit na ÚOOÚ. Žádám, aby i toto probrala Rada ČRo s šéfredaktorem ČRo Dvojka panem Dittrichem.

S pozdravem

Karel Chlumec

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Chlumče,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš dotaz z 16. 6. 2015. Byly bychom rádi, kdybyste případně specifikoval, v čem vidíte ve Vámi kritizované relaci ‒ citujeme Vás ‒ „politicky či jinak nekorektní a zabarvené demagogické názory a šíření nebezpečných myšlenek vedoucích k destabilizaci společnosti“.

Rada ČRo si k Vašemu dotazu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Ing. Miroslav Dittrich, šéfredaktor stanice ČRo Dvojka. Text zasíláme v příloze.

Rada ČRo plně respektuje Vaše přání nikomu nesdělovat Vaši adresu a sdělili jsme to vedení Českého rozhlasu.

Rada ČRo hodlá v blízké budoucnosti zadávat nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu a je možné, že se i touto formou zaměříme na pořad stanice ČRo Dvojka „Jak to vidí“, popř. na témata uprchlictví, azylové politiky a referování ČRo o mezikulturním soužití.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Posluchač K. Chlumec zaslal stížnost k vystoupení profesora Tomáš Halíka v pořadu Jak to vidí dne 12. června 2015

Profesor Tomáš Halík v pořadu Jak to vidí dne 12. 6. 2015 v souvislosti s uprchlickou vlnou nabádal k rozvaze a společnému řešení v celé Evropské unii
a varoval před nárůstem xenofobie. Tedy nemohu souhlasit s názorem pana Karla Chlumce, že prof. Halík se dopouštěl demagogických či nekorektních názorů, resp. šíření nebezpečných myšlenek vedoucích k destabilizaci společnosti.

Záznam pořadu: http://www.rozhlas.cz/dvojka/jaktovidi/_zprava/tomas-halik-strasne-sebojim-
narustajici-xenofobie-vuci-uprchlikum-a-nevidim-tady-politiky-kteri-by-se-k-tomupostavili-
celem--1500819

Zároveň se musím důrazně ohradit proti tvrzení pana Karla Chlumce že: „V lednové zkušenosti, kdy jsem se s podobným podnětem obrátil na šéfredaktora Dvojky Miroslava Dittricha, se mé osobní údaje dostaly do rukou Tomáše Halíka, vůči němuž jsem se vymezoval“. Prohlašuji, že žádné osobní údaje pana Chlumce nemám a nikdy jsem je tedy nemohl nikomu poskytnout! Toto tvrzení pana Chlumce považuji za zcela nepatřičné.

Miroslav Dittrich
šéfredaktor Český rozhlas Dvojka

autor: kob
Spustit audio