Stížnost posluchače Jaromíra Šída ohledně spolupráce s ČRo (srpen 2019)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 20. 8. 2019.

Text stížnosti

Vážení,

obracíme se na Vás s prosbou o radu, jak řešit naší situaci s Českým rozhlasem veřejno právní institucí, která s námi odmítá jednat o spolupráci. Dříve jsme měli vztah na vynikající úrovni, kdy jsme společně točili různá témata k motocyklům a dopravě, též jsme byli hosty v živém vysílání, a vždy na konci jsme byli pochváleni, jak pěkně se nám vstupy podařili a vymyslíme další. Tito lidé byli vystřídáni a jsou zde nový, se kterými spolupráce ustala a nemají zájem.

Na základě toho jsme tedy znovu nabídli rozhlasu exkluzivitu, jelikož zde často debatují ve vysílání o něčem, čeho se redaktoři sami mohou účastnit, jelikož zkušenosti a realita je tak extrémní a odlišná, že je často k neuvěření pro samotné redaktory natož běžného posluchače. Kontaktovali jsme nejprve odspodu kompetentní lidi, a redaktory, ale na emaily nám nikdo z nich nereagoval, následně ani šéfredaktoři, které jsme ke spolupráci nepřiměli. Nabídli jsme, že by třeba mohli zaznamenat i klíčové jednání se senátorem, který pochází z Chomutova nechal se zvolit na Praze 3 a říká, že je pouze reprezentantem státu, nemá žádné pravomoci, jednat nikde nebude ve veřejném zájmu, a beztak je zahlcen svými vizemi, které si sem přišel naplnit v době, než bude vyhlášena další volba prezidenta republiky. A skutečně není možné ho přimět k práci, na schůzky bez omluvy nechodí, reaguje na emailovou korespondenci pouze podle počasí, a vedení Senátu nám sdělilo, že toto není jediný senátor, který takto mizerně nepracuje, ale není páka, jak jej řešit.

To si myslíme, že jsou zásadní zjištění, se kterými by měla být veřejnost obeznámena veřejnoprávním médiem, jelikož média různých oligarchů a politiků takové informace zveřejnit nechtějí, jelikož se třeba jedná o člověka zvoleného za jejich stranu, což by jim samozřejmě uškodilo. To je tedy důvodem, proč organizace zastupující více jak 1mil. lidí v ČR, má zájem o spolupráci s Rozhlasem.

Když nám tedy nikdo nereagoval, situaci neřešil, což poškozuje i naší práci, kontaktovali jsme generálního ředitele, jak můžete vidět v těle emailu. Následně jsme podnět ještě jednou přeposlali pro připomenutí. Věc nesnese odkladu, jelikož už v neděli jsme odstartovali jedno zásadní téma, kde se bude podávat trestní oznámení, které se týká technologie oprav silnic, a policii se budou muset vyjádřit i ředitelé odborů policie i MDCR vč. ministrů dopravy, s některými poslanci. Dnes nám paní sekretářka sdělila, že odpovědi se nedočkáme, máme si zavolat Ondřeji Suchanovi a více to ředitelství nezajímá, a snažila se položit během hovoru telefon. Takové jednání je ve státní instituci nepřijatelné! Požádali jsme o předání vzkazu, že pana ředitele prosíme, aby se nám ozval, ale se smíchem nám bylo řečeno, že s obyčejnými lidmi se vedení Českého rozhlasu bavit nehodlá. I toto je velmi vážné, zásadní vyjádření, jelikož jak jsme byli sekretářkou poučeni, veřejnost nehonoruje instituci daněmi, ale koncesionářskými poplatky. Z našeho pohledu je úplně jedno, jako se výběru poplatku říká, ale takové jednání není možné tolerovat za veřejné prostředky, a měla by zněj být vyvozena opět odpovědnost.

 Asi zde zapomínají, že v dnešní době zde nikdo z donucení nemusí pracovat, a jak je vidět i z jiné komunikace, vedení neumí reagovat na podněty, a řešit různé provozní situace, na které je upozorněno. Sám osobně jsem soukromě upozornil na zásadní pochybení, které se objevilo ve výkladu historie pořadu Zelená vlna, kde Rozhlas protěžoval člověka, který jako vedoucí pracovník poškozoval úmyslně podřízené, bránil jim v pracovním i osobním postupu, což bylo prokázáno, a byl za to na základě ministra potrestán. Jedná se o stejné pochybení, kterého se dopouštěl minulý režim, a se kterým jsme tak rádi zkoncovali. Rozhlas sice na 2 zaslaný podnět a osobní jednání tento text stáhl, ale není schopen nechat text doplnit podle skutečnosti. Vzhledem tomu, že mám o věci dostatečný přehled, mám vše dohledat, ověřit, doplnit a sepsat jak mi bylo řečeno, bez nároku na honorář, a Rozhlas by to už na svém webu laskavě zveřejnil. Ptáme se tedy, nač zaměstnáváme takové lidi, když historii sepisují pozůstalý z rodin dřívějších redaktorů ve svém volném čase?

Z jakého důvodu, pracovníci rozhlasu nereagují na podněty, vedení neřeší dostatečně pružně stížnosti a už vůbec, jak je možné, že se odmítají pracovníci této instituce založené na komunikaci s veřejností scházet a přijímat jejich podněty?

Děkuji za ochotu, věc projednat a prověřit předem děkujeme.

s přáním hezkého dne

Jaromír Šíd, prezident Motocyklové asociace ČR

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Šíde,

jménem Rady Českého rozhlasu Vám děkuji za Váš podnět, který jsme předali vedení Českého rozhlasu k vyjádření.

Toto vyjádření, které si dovoluji ve svému dopisu připojit, shledáváme jako vyčerpávající a necítíme potřebu jej připomínkovat.

S úctou,

Jiří Vejvoda, místopředseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření Vedení ČRo

Dobrý den,

za Zpravodajství ČRo jsem stížnost pana Šída prověřil. Mé stanovisko je, že postup, který pan Šíd volí, aby zřejmě medializoval některá témata, nepovažujeme za vhodný. Z jeho nabídek ke spolupráci jsme spíš rozpačití. Ve stížnosti z 9. 7. 2019 popisuje pan Šíd nabídku, kdy chtěl, abychom zaznamenali jednání se senátorem, který podle něj pracuje špatně – a to je prý důvod, proč má Motocyklová asociace zájem spolupracovat s Českým rozhlasem. Redaktoři Zpravodajství ČRo se nevyhýbají v rámci práce na různých tématech kontaktům s relevantními osobami. Není ale podle našeho názoru možné kvůli tomu formalizovat spolupráci s jakýmkoliv subjektem.

Prověřil jsem, koho v poslední době pan Šíd kontaktoval. Viděl jsem sms komunikaci např. s vedoucím domácí redakce Martinem Samkem, který velmi slušně a věcně k nabídce na jisté setkání sdělil, že z kapacitních důvodů není možné, aby se jej redaktor Zpravodajství zúčastnil.

V e-mailu generálními řediteli pan Šíd píše, že narazil u pana Samka a Říhy. K tomu bych jen doplnil, že Jan Říha už více než rok v Českém rozhlase nepracuje. Prověřil jsem i v sekretariátu nařčení pana Šída, že se mu prý dostalo odpovědi, že Jan Pokorný prý na zanechané vzkazy zásadně nereaguje. To si dovolím důrazně odmítnout.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství