Stížnost posluchače J. Zimy ohledně hudby vysílané na stanicích ČRo (únor 2019)

27. únor 2019

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 2. 2019.

Text stížnosti
viz příloha

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane inženýre,

děkuji Vám jménem Rady Českého rozhlasu za obsáhlý dopis a úvodem si dovolím připomenout záležitost, která je pro pochopení naší vzájemné konverzace klíčová.

Podle dikce příslušného zákona nemá Rada Českého rozhlasu právo, natož povinnost, vstupovat do programové náplně vysílání. To, co podnik – a rozhlas je přece také podnik, chcete-li firma svého druhu – vyrábí, v tomto případě vysílá, je v pravomoci a zodpovědnosti jejího vedení, managementu, který také za úspěch/neúspěch nese odpovědnost. Bylo-li by to tak, že do rozhodování o programu vstupuje aktivně Rada, pak už by nebyla kontrolním orgánem, ale podílela by se na jakémsi kolektivním řízení podniku, což opravdu není jejím smyslem a nebylo úmyslem zákonodárce.

Jedinou výjimkou je situace, v níž Rada posoudí – a není to často jednoduché, neboť mnohdy nejednoznačné – že rozhlas veřejné služby svým vysíláním v tom či onom případě porušuje Kodex (porušení zákona má na starosti Rada pro rozhlasové a televizní vysílání). K tomu se ještě vyjádřím.

A teď – navzdory tomu, co bylo předesláno – přece jen pár poznámek k hudbě na vlnách Českého rozhlasu. Jako lidé, posluchači máme i my radní, podobně jako Vy, své preference: jednomu mohou chybět písně Suchého či Hegerové, jinému Vondráčkové či Davida; tomu skladby francouzské, onomu ruské… Jako radní ovšem bereme v potaz to, že ČRo vysílá pro statisíce posluchačů, občanů této země, a musí mít na zřeteli také úspěch, ohlas svého vysílání. Čili poslechovost. Tu zkoumají příslušné sociologické výzkumy, z nichž vyplývají nikoli „předpisy“, jak se snad domníváte, ale doporučení pro hudební náplň jednotlivých stanic: co je vhodné pro Radiožurnál, nemusí a také není vhodné pro Dvojku či Regiony atp.

Podíl Českého rozhlasu na rozhlasovém trhu je víceméně trvalý, jakož i důvěryhodnost instituce v příslušných výzkumech. Není tedy na radních, aby svůj osobní vkus vnášeli do svých podnětů, doporučení, usnesení. Naše priority jsou podle zákona jinde, např. ve schvalování rozpočtu a kontrole jeho plnění atd.

A protože neshledáváme, že by hudebním výběrem ČRo porušoval Kodex, do této oblasti vysílání prozatím nevstupujeme.

S úctou a přáním dobrých posluchačských zážitků,

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Spustit audio